Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Przeszkadza Ci hałaśliwy sąsiad. Zwróć się z tym do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Sąsiad zakłóca Ci spokój hałasując? Bar usytuowany obok gra głośną muzykę? Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Hałas stanowi jeden z czynników uciążliwych dla człowieka. Zostało to uregulowane w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. dotyczącego dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, sprzęt i elementy wyposażenia w miejscach, w których przebywają ludzie. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych w postaci skoków ciśnienia, zakłócenia snu, a nawet utraty słuchu.

Ze względu na środowisko, w jakim występuje, można dokonać podziału na: przemysłowy, komunalny i komunikacyjny. Hałas przemysłowy usankcjonowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, komunikacyjny – Inspekcję Ochrony Środowiska. Z kolei nad właściwym poziomem hałasu w naszych mieszkaniach czuwa sanepid.

Co zrobić, gdy sąsiad nadużywa naszej cierpliwości i regularnie emituje hałas, który przekracza dopuszczalne normy? W takim wypadku możemy złożyć wniosek lub skargę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Można tego dokonać w następujący sposób:

– wniosek lub skargę wnieść na piśmie, jednak jest to także możliwe przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefaksu, lub ustnie,

– wniosek lub skarga wniesiona ustnie musi zostać zaprotokołowana, a na protokole musi widnieć podpis wnoszącego oraz akceptującego zgłoszenie,

– na skardze lub wniosku musi widnieć imię i nazwisko (nazwa) i adres wnoszącego,

PIS ma obowiązek rozpatrzyć wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki i ma na to nie więcej niż miesiąc, a w przypadku sprawy bardzo skomplikowanej – nie dłużej niż dwa miesiące.

Najpierw skarga zostaje rozpatrzona przez właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie może zostać zmierzony poziom natężenia hałasu. Jeżeli normy zostaną naruszone PIS wydaje decyzję administracyjną zobowiązującą do obniżenia poziomu hałasu pod groźbą kary.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *