Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Przyszłe opodatkowanie usług telekomunikacyjnych

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla konsumentów przebywających na obszarze innych państw członkowskich UE, polski operator nie może być zwolniony z obowiązku wystawienia faktury z wpisem odwrotne obciążenie. Wymagane będzie zatem śledzenie statusu odbiorcy, co np. w przypadku podróży klienta pociągiem, może być bardzo trudne.

Będący obecnie na etapie konsultacji projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej ma dostosować polskie przepisy do dyrektywy Rady w zakresie miejsca świadczenia usług. Nowe regulacje określają rozwiązanie zmierzające do objęcia podatkiem usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą internetową na rzecz odbiorców, którzy nie są podatnikami na obszarze ich konsumpcji.

Zgodnie ze zdefiniowanymi w rozporządzeniu Rady zasadami uzgadniania lokalizacji zamieszkania odbiorcy, miejsce zamieszkania klienta z innego państwa UE będzie ustalane dla tego kraju, w odniesieniu do którego wystąpi określone domniemanie.

Przykładowo, przy świadczeniu usługi telekomunikacyjnej przez sieć mobilną należałoby przyjąć, że miejsce zamieszkania jest w kraju, gdzie został wygenerowany kod MCC karcie SIM umożliwiającej korzystanie z tych usług.

Jednocześnie rozporządzenie Rady określa, że gdy dostawca świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub drogą elektroniczną w takich strefach, jak budka telefoniczna, automat telefoniczny, punkt bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej, bar, pensjonat, w przypadku których do świadczenia usługi potrzebna jest bezpośrednia obecność odbiorcy w tym miejscu, przyjmuje się, że ma on miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w tym miejscu oraz, że usługa ta jest tam faktycznie wykorzystywana. Jeśli zaś chodzi o miejsca takie jak pokład samolotu, łodzi lub pociąg, w takiej sytuacji miejscem tym jest to, gdzie rozpoczyna się podróż osób.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *