Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Samorządy odczują projekt ministra finansów w zakresie zaniechania ściągania podatku CIT

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Będąca w przygotowaniu preferencja dotycząca jednoosobowych spółek Skarbu Państwa może być niezgodna z Konstytucją. Nie dotyczy ona bowiem m.in. podmiotów komunalnych.

W zamiarze ministra finansów była pomoc jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa, które są likwidowane, w taki sposób, aby nie ściągać od nich podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jednak pomysł ten nie podoba się jednostkom samorządu terytorialnego, które argumentują to faktem, iż projekt rozporządzenia zaprezentowany ostatnio przez ministra, spowoduje że spółki SP będą traktowane lepiej niż samorządowe. W opinii ekspertów wprowadzenie projektu w życie może złamać konstytucyjną zasadę równości. Ponadto samorządy zaznaczają też, że takie zmiany nie przyniosą im korzyści finansowych.

Projekt ministra finansów dotyczący jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przewiduje rezygnację z CIT od przychodów osiągniętych z tytułu przekazania na rzecz państwa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przewiduje również, iż nie będzie poboru podatku w wypadku wypłat z zysku powstałego w wyniku przekazania tych aktywów. Na mocy prawa minister finansów może zadecydować o zaprzestaniu poboru tych podatków w częściowo w całości, pod warunkiem że jest to uzasadnione interesem publicznym lub ważnym interesem podatników.

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo podało, że dzięki temu rozwiązaniu jednoosobowe spółki SP nie będą musiały opóźniać likwidacji z powodu braku środków pieniężnych, które muszą przeznaczyć na odprowadzenie podatku. Jeżeli minister nie zrezygnowałby z poboru tych podatków, wówczas wzrosłyby koszty działalności państwowych spółek w likwidacji, a także ryzyko upadłości tych firm.

Jednak samorządowcy uważają, że zaniechanie poboru podatku oznacza w tym przypadku ratowanie spółek państwowych kosztem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych. Efektem planowanej preferencji będzie utrata wpływów do budżetu państwa, ale również budżetów samorządowych. Gminy, powiaty i województwa mają udziały w CIT.

Ponadto, rozwiązanie przewidziane przez resort finansów może być sporne w perspektywie równości przedsiębiorstw. Zaniechanie poboru podatku od likwidowanych jednoosobowych spółek SP przyczyni się do nierównego potraktowania spółek samorządowych. W Konstytucji RP znajduje się bowiem art. 32 mówiący o zasadzie równości wobec prawa i zasada powszechności i równości opodatkowania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą w tym zakresie złożyć wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tych regulacji. Przedmiotem tego wniosku może być też niezgodność z art. 167 ust. Konstytucji zapewniającym jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych adekwatnie do przydzielonych im działań.

Projekt rozporządzenia ministra finansów w zakresie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów płatników podatku CIT od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru podatku z zysku jest obecnie w konsultacji.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *