Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Sejm przyjął ustawę określającą zasady wydawania unijnych funduszy

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę o zasadach wykonywania programów w obszarze polityki spójności, przewidzianych na lata 2014 -2020. Podstawowym założeniem ustawy było utworzenie ram prawnych do odpowiedniego wykorzystania unijnych pieniędzy.

W głosowaniu posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą rozszerzony zostanie zakres podmiotów które będą mogły wchodzić w skład Komitetów Monitorujących. Inne poprawki o charakterze legislacyjnym nie zostały przyjęte.

Jeszcze w 2014 roku mają zostać utworzone Komitety Monitorujące, które w szczególności będą zajmowały się zatwierdzaniem wymogów, według których będą wskazywane projekty dotowane środkami unijnymi. W skład komitetów będą wchodzić m.in. reprezentanci organizacji zarządzających programami unijnymi, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk naukowych, partnerów gospodarczych i społecznych. Łączna liczba powstałych komitetów to 22, czyli tyle, ile krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda powiedział, iż powołanie takich komitetów spowoduje większą transparentność, a także jest przykładem partycypacyjnego schematu podejmowania decyzji o charakterze publicznym.

Przygotowana przez resort infrastruktury i rozwoju ustawa definiuje, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane regionalne i krajowe programy operacyjne. Obejmuje to np. zasady wyboru projektów, procedur odmowy czy kwestię rozliczeń pieniędzy z Komisją Europejską i nadzorowania efektów inwestowania unijnych środków.

Kolejnym celem regulacji jest ułatwienie wymiany informacji pomiędzy beneficjentami polityki spójności, a także przystępniejsze rozliczanie się z nimi.

Dodatkowo w ustawie znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. wspólnych inwestycji miast z gminami. Chodzi o nawiązanie głębszej współpracy miast wojewódzkich z sąsiadującymi z nimi gminami, poprzez realizację wspólnych projektów dofinansowywanych z funduszy UE. Będą one składały się na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W ramach programów regionalnych najniższa kwota przeznaczona na te inwestycje wynosi ok. 2,4 mld euro.

Z budżetu unijnego na lata 2014-2020 na realizacje polityki spójności Polska otrzyma ponad 82 mld euro. Pieniądze mają być wydane m.in. na budowę dróg, rozwój sektora firmowego, badania naukowe i ich wykorzystanie w produkcji, transport publiczny i koleje, rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu czy aktywizację zawodową bezrobotnych.

Do samych kas samorządów wojewódzkich ma wpłynąć ponad 31 mld euro. Mają być one wydane na realizacje projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pozostała część unijnych pieniędzy zostanie przekazana na programy zarządzane centralnie, które muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez Unię Europejską.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *