Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Strategia marketingowa – klucz do sukcesu

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Procter&Gamble, IBM, McDonalds czy Boeing to firmy, które odniosły ogromny międzynarodowy sukces. Wielu ludzi zastanawia się na czym polega ich fenomen i w jaki sposób doszły do takich wyników? Odpowiedź jest z pozoru prosta – wszystko dzięki doskonałej strategii marketingowej.

Pozostaje jednak pytanie – jak tę doskonałą strategię opracować?

Posiadanie odpowiedniej strategii to niezbędny element skutecznego zarządzania firmą. Strategia to wizja rozwoju przyszłej organizacji i scenariusz działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. Scenariusz ten zakładać winien spójne i konsekwentne dążenie wszystkich pracowników organizacji do realizacji wytyczonych celów w oparciu o długookresowe plany i zasady postępowania.

„Strategia wyznacza kierunek i tempo działań organizacji oraz służy optymalnemu wykorzystaniu i rozwinięciu jej potencjału organizacyjnego, czyli kapitału ludzkiego, finansowego i technologicznego” – doprecyzowuje Mirosław Szudzichowski, ekspert Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore w obszarze strategicznego planowania marketingowego.

Strategia jest działaniem kompleksowym, kreowanym w sposób świadomy, które w zdecydowanej mierze wpływa na wyniki funkcjonowania organizacji. Jednym z kluczowych elementów prowadzących do osiągnięcia sukcesu przez firmę jest stworzenie dla niej optymalnej strategii marketingowej.

 

Od czego zacząć budowanie sukcesu firmy?

Strategia marketingowa to wskazanie na mocne i słabe strony naszej wizji rozwoju, na to jakie mamy cele do osiągnięcia, jak przekonać do siebie nowych i skutecznie porozumiewać się z obecnymi klientami. Jak pokazują wyżej przytoczone przykłady międzynarodowych organizacji, stworzenie skutecznej strategii marketingowej to podstawa, której puntem wyjścia musi być plan, zawierający następujące elementy:

Określenie docelowej grupy odbiorców – musimy zdecydować, kto będzie głównym odbiorcą naszych produktów. Dokładne określenie „targetu” jest niezbędne, ponieważ naszą przyszłą ofertę będziemy kierować właśnie do nich.

Spozycjonowanie, czyli okreslenie elementów wyróżniających naszą firmę na tle konkurencji – każdy nowy projekt wprowadza nowe pomysły, które stanowią oryginalny sposób osiągania celów poprzez wykonywanie innych działań niż konkurenci lub wykonywanie tych samych działań, ale inaczej.

Zdefiniowanie celów marketingowych oraz sposóbu ich realizacji – musimy wiedzieć z czym, kiedy i w jaki sposób chcemy dotrzeć do odbiorców i jakich narzędzi chcemy do tego użyć.

Oszacowanie kosztów realizacji całej strategii marketingowej – cały plan powinien być spójny pod względem prognozowanych nakładów i efektów.

 

Co możesz zyskać?

Dobrze zaplanowana i zrealizowana strategia marketingowa przynosi bardzo wiele korzyści:

– Ułatwia skupienie się na możliwościach (okazjach), które można wykorzystać oraz na zagrożnieach, (problemach) których należy unikać.

– Wskazuje narzędzia, które pozwolą skutecznie zwalczać konkurencję i zdobywać nowych klientów.

– Zwraca uwagę na najefektywniejsze metody promocji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

– Pozwala określić i wykorzystać trwałą przewagę konkurencyjną.

– Wspomaga efektywną komunikację z pracownikami, klientami i partnerami.

– Zwiększa sprzedaż oraz zyski.

 

O czym musisz pamietać, żeby nie stracić?

Jak widzimy skuteczna strategia marketingowa otwiera przed nami nowe możliwości, a firma – dzięki niej – ma szansę wejść w fazę prosperity. Co, jeśli jednak obrana przez nas strategia nie daje pożądanych efektów? Konieczny jest jej audyt i analiza, która wskaże nam popełnione błędy i umożliwi dokonanie niezbędnych korekt. Dzięki obserwacji wybitnych strategów biznesu takich, jak Michael Porter, Gary Hamel czy C.K. Prahalad można wskazać kilka praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia optymalnej strategii, sposobów jej kreowania i analizowania w poszukiwaniu szans rozwoju organizacji:

Stawiaj przed sobą ambitne cele – skup się na zadaniach, dla których nie ma prostych rozwiązań, a ich zrealizowanie wymaga czasu i dużego nakładu pracy.

Podejmuj ryzyko – dążenie do ambitnych celów pociąga za sobą ryzyko, ale jest to naturalna konsekwencja w grze o „dużą stawkę”.

Nie bój się innowacji i twórczego podejścia – strategiczne działanie jest oparte na wiedzy i doświadczeniu, ale także w dużej mierze na intuicji i wyczuciu, które charakteryzują twórcze myśleniem i poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań.

Stosuj systemowe podejście – myślenie strategiczne zmusza do skoncentrowania się na firmie jako całości. Należy analizować szeroki kontekst funkcjonowania organizacji w zmieniającym się otoczeniu.

Wykazuj się praktycyzmem – strategiczne działanie nie może opierać się na hipotezach, domysłach i koncepjach, które będzie można zrealizować w bliżej nieokreślonej przyszłości. Musi ono proponować to, co jest możliwe do zrealizowania w danym momencie i obecnych warunkach.

„Strategia marketingowa jest potrzebna w każdej firmie, ponieważ wskazuje kierunek i sposób prowadzenia działań, które mają przynosić wymierne korzyści przedsiębiorstwu. Pozwala ona na ciągły rozwój i skuteczne dotarcie do ścisle zdefiniowanej grupy odbiorców, co jest niezbędne – szczególnie w czasach prawie nieograniczonej, coraz intensywniejszej konkurencji” – podsumowuje Szudzichowski z Homo Creatore.

 

Źródło: Materiał prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *