Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Będą problemy z nowym dowodem

Posted on 0

Od stycznia następnego roku zostaną wdrożone nowe dowody osobiste. Jednak już teraz urzędnicy obawiają się długich kolejek i krytykują rozwiązanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A mają ku temu podstawy, ponieważ mimo, że na dowodzie nie będzie już adresu, to nadal będzie istniał obowiązek meldunkowy.

Wzór blankietu nowego dowodu osobistego, który został pokazany dwa tygodnie temu przez resort spraw wewnętrznych nie będzie mieścił adresu zameldowania, podpisu, a także wzrostu i koloru oczu. Wydanie lub wymiana dowodu będzie możliwa w dowolnym urzędzie, a nie tylko tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Z tego powodu samorządy obawiają się gigantycznych kolejek, w których utkną studenci i osoby pracujące w aglomeracjach miejskich. Brak meldunku w dowodzie może w następstwie spowodować obowiązek wystawiania zaświadczeń do banków, co dodatkowo zwiększy kolejki.

Obowiązek meldunkowy w Polsce ma zostać zniesiony w styczniu 2016 r. I w tym przypadku również wiele samorządów zastanawia się jak działać w okresie przejściowym, kiedy obowiązek meldunkowy będzie istniał jeszcze przez kolejnych 12 miesięcy.

Urzędnicy deklarują, że będą opierać się na oświadczeniach składanych przez obywateli. Może jednak zdarzyć się, że treść takiego oświadczenia nie będzie taka jak dane widniejące w bazie PESEL, na której będą polegać gminy. Jest to prawdopodobne ponieważ w bazie jest sporo błędów.

MSW argumentuje, że gminy, identyfikując wnioskodawcę po numerze PESEL, będą mogły ustalić jej adres. Odpiera też zarzuty samorządowców dotyczące długich kolejek przy okienkach, tłumacząc, że już teraz można składać wnioski o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu tymczasowego wnioskodawcy, w przypadku gdy jego złożenie we właściwym urzędzie gminy nie jest możliwe.

Ponadto samorządowcy liczyli także na to, iż tłum w urzędach zmniejszy się dzięki zamontowanemu w blankiet dowodu elektronicznego chipowi, jak to było proklamowane niegdyś przez MSW. Ale od jakiegoś czasu wiadomo już, że takiego udogodnienia nie będzie. A to, jak sądzą urzędnicy, pozwoliłoby na zdalne załatwienie wielu spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Resort wyjaśnia, że chipa nie będzie z kilku przyczyn. Dwa lata temu Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji poparł przełożenie terminu wprowadzenia e-dowodów. Stało się tak, ponieważ państwowe rejestry nie były ze sobą zintegrowane oraz nie było ujednoliconego sposobu uwierzytelniania osób w systemach e-administracji. Plany zakwestionowała również Komisja Europejska, która chce stworzyć jednolity rynek cyfrowy pod koniec następnego roku. W związku z tym, iż stworzone zostaną nowe akty prawne w zakresie elektronicznych metod uwierzytelniania i transgranicznych standardów technicznych resort spraw wewnętrznych przekonuje, że wycofanie się z wdrożenia e-dowodu miało uniknąć sytuacji, w której wprowadzony do użytku dokument będzie musiał po raz drugi zostać poddany kosztownym modyfikacjom wynikającym ze zmian regulacji unijnych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Ministerstwo Finansów stworzy listę dłużników, na którą trafią podmioty nieregulujące zobowiązań publicznoprawnych

Posted on 0

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi założeniami ma powstać Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych, do którego będzie mógł trafić każdy podatnik, któremu grozi egzekucja administracyjna.

W Rejestrze będą znajdować się informacje o dłużnikach zalegających w opłacie podatków, ceł i należności określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Założenia MF obejmują utworzenie publicznego rejestru, który będzie funkcjonował niezależnie od rejestrów dłużników obsługiwanych przez biura informacji gospodarczej. W nich znajdują się bowiem zaległości cywilnoprawne wynikające z niezapłaconych należności osób fizycznych względem firm i usługodawców.

W nowym rejestrze mają znaleźć się tylko długi wynikające z należności publicznoprawnych, czyli ściągane przez instytucje publicznoprawne. W pierwszej kolejności znajdą się tam należności względem fiskusa i organów celnych, których spłata jest już wymagana w oparciu o decyzje ostateczne, od których nie ma już odwołania. Złożenie skargi do sądu na decyzję stwierdzającą zaległość podatkową nie będzie wstrzymywało wpisu do rejestru.

Do rejestru zostaną wpisani automatycznie wszyscy podatnicy, którzy wobec jednego organu nie uregulowali należności o łącznej wartości ponad 500 zł i powstaną przesłanki co do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej należności.

Resort finansów proponuje, aby urząd zawiadamiał dłużnika o zagrożeniu wpisem do rejestru w formie pisemnej. Stosowne pismo będzie mogło zostać wysłane osobno lub załączone do wezwania doręczanego zanim wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeśli w trakcie 30 dni od doręczenia zawiadomienia dłużnik nie zapłaci należności, automatycznie znajdzie się na liście dłużników. Po uiszczeniu należności zostanie z niej od razu usunięty.

Resort wyjaśnia, iż celem utworzenia rejestru jest zachęcenie podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie, do dobrowolnego ich regulowania, zanim rozpoczęta zostanie wobec nich egzekucja administracyjna. Umożliwi on również sprawdzenie wiarygodności finansowej kontrahentów firm. Ponadto, rejestr zmotywuje organy podatkowe i celne do przypominania swoim dłużnikom o konieczności zapłaty należności i ich egzekwowania.

Resort finansów nie podał dokładnej daty utworzenia rejestru, ale wszystko wskazuje na to, że nie stanie się to wcześniej niż po 1 stycznia przyszłego roku.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,