Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czym jest marketing online?

Posted on 0

Z powodu wzrostu popytu na sprzęt mobilny i dostęp do Internetu, pracodawcy starają się dostrzegać nowe możliwości w marketingu własnych dóbr. Nie dziwi więc fakt, iż częściej korzystają z reklam w Internecie niż z papierowych ulotek.

Największym zainteresowaniem w sieci cieszą się banery, portale ogłoszeń i prezentacji, reklamy mobilne oraz usługi firm w zakresie rozsyłania informacji handlowej w formie e-mailu. Sukces firmy gwarantują także dobre opinie internautów na różnych forach oraz stronach internetowych. Produkt polecany przez innych szybciej znajduje kupców i jest uznawany przez przyszłych nabywców za spełniający ich oczekiwania.

Niestety, zwykli użytkownicy Internetu niejednokrotnie narzekają na ilość reklam kierowanych do ich skrzynki mailowej. W związku z tym powstały takie opcje jak spam, czarny folder lub blokada ofert promocyjnych.

Zaletą sieci jest tez to, iż dane docierają do odległych miejsc świata, a biznesmeni nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat. Działania na rynku globalnym są jedyną drogą do sukcesu i zbudowania opinii rzetelnej i wiarygodnej spółki.

Wykorzystywanie Internetu do celów marketingu jest uzależnione od cen sprzętu mobilnego i opłat za połączenie internetowe. Ponieważ koszty te z każdym rokiem są coraz mniejsze, przewiduje się duży wzrost wykorzystania technologii mobilnych w obrębie reklamy usług dostępnych na krajowym rynku.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , , , , ,

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa?

Posted on 0

W kraju coraz większą uwagę przywiązuje się do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych w obszarze prowadzenia przedsiębiorstwa. Jedną z tych metod zarządzania jest mobilne biuro.

Po pierwsze wprowadzanie nowinek technologicznych ma gwarantować obniżenie kosztów prowadzenia firmy. Taka jednostka biurokratyczna to przede wszystkim użycie mechanizacji wirtualnych rozwiązań i użycie mobilnych aplikacji do kontaktów z nabywcami.

Niestety dynamiczny wzrost internetowych rozwiązań generuje zamykanie miejsc pracy, a co za tym idzie rośnie liczba osób bezrobotnych. W tym samym czasie mnóstwo etatów powstaje w działach IT, które realizują nowe projekty.

Nowelizacje techniczne stosowane w kraju obejmują niejednokrotnie wymianę danych i dokumentów, zwiększenie koordynacji procesów wytwórczych, reklamy i zaopatrzenia.

W praktyce umożliwienie nabywcom załatwienie spraw on-line jest dla nich bardzo korzystne, ponieważ zapewnia oszczędność czasu, który standardowo straciliby czekając w długich kolejkach.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Kiedy można złożyć podanie o uchylenie mandatu?

Posted on 0

Do obowiązków inspektora pracy należy badanie przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie Pracy przez krajowych przedsiębiorców. Jeśli biznesmeni nie stosują się do rozporządzeń mogą otrzymać mandat karny za swoje przewinienia.

Inspektor powinien dokładnie opisać sumę grzywny pieniężnej oraz rzetelnie scharakteryzować powód jej nałożenia. W praktyce owe kary oscylują w granicach do 2 tysięcy złoty, ale w istotnych momentach złamania prawa mogą wynosić nawet 5 tysięcy złotych.

Gdy przedsiębiorca odbiera mandat jest zobligowany go wyrównać. Niedopilnowanie tego przymusu może spowodować zajęcie komornicze w kwocie odpowiadającej zobowiązaniu. Natomiast nie przyznanie się do winy zmusza inspektora pracy do przekazania sprawy do urzędu sprawiedliwości, co nie czeto jest korzystne dla przedsiębiorstwa.

Istnieje jednak sposób na uniknięcie przymusu pokrycia mandatu za przestępstwo, które w mniemaniu specjalisty Kodeksu Pracy popełnił właściciel spółki. Po uznaniu mandatu można w okresie 7 dni złożyć wniosek o jego uchylenie. Takie działanie zakończy się pomyślnie, gdy wina pracodawcy nie była uznana za wykroczenie.

W praktyce wcześniej trzeba uregulować mandat, a dopiero po pozytywnej dla jednostki decyzji sądu uchylającego grzywnę, otrzymamy jego zwrot. Nie jest to korzystne rozwiązanie dla nowych firm, których sytuacja finansowa nie pozwala na dodatkowe wydatki tego typu.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Kiedy Urząd Pracy pomoże w założeniu firmy?

Posted on 0

Urzędy Pracy posiadają środki na pomoc osobom bezrobotnym w utworzeniu własnej jednostki gospodarczej.

Aby otrzymać dofinansowanie firmy ze wspomnianego urzędu należy mieć aktywny status osoby bezrobotnej i nigdy nie odmówić miejsca w kursach i innych formach aktywności zawodowej. Dodatkowo osoba taka nie może prowadzić innej aktywności gospodarczej w okresie składania wniosku o dodatkowe pieniądze na start.

Największa kwota jaką można otrzymać w ramach pomocy to 21 063, 32 zł. Warto pamiętać, iż wartość ta może ulec zmniejszeniu z odpowiednim uzasadnieniem zamiejscowej instytucji pracy. Ponadto nie każda branża gospodarcza jest objęta pomocą. Jeśli chcemy angażować się w handel obwoźny to niestety będziemy zobowiązani ponieść wszystkie wydatki na początku z własnej kieszeni.

Otrzymane środki należy zainwestować w cele scharakteryzowane w umowie dofinansowania. Mogą to być wszystkie urządzenia, maszyny, dane operacyjne, a nawet koszty kampanii marketingowej. W żadnym przypadku za pozyskaną gotówkę nie można kupić samochodu. Wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z zamierzonym wcześniej celem wiąże się z koniecznością ich zwrócenia odpowiednim urzędom państwowym.

Wypełniając formularz o charakteryzowaną zapomogę pamiętajmy, iż powinien mieć on formę zbliżoną do biznesplanu i dokładnie opisywać rodzaj firmy którą chcemy otworzyć.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Pomysł na biznes | Tagged , , , , , , , , ,

Kto jest narażony na oszustwa marketingowe?

Posted on 0

Coraz częściej małe i duże zakłady stają się ofiarami oszustw marketingowych. Widząc analizy statystyczne zauważyć można pojawiającą się tendencję, która może negatywnie wpływać na aktywność ekonomiczną na całym świecie.

Do najgorszych efektów należy zamknięcie spółki. Najczęściej ofiarami stają się małe zakłady, wprawdzie według statystyk to one są głównym czynnikiem napędzającym gospodarkę.

Środki jakich używają nieuczciwe spółki są wieloaspektowe. Jednym z sposobów są pozornie nieodpłatna, aktualizacja danych. Po dokonaniu tej aktualizacji naliczane są ceny roczne.

W umowach często pojawiają się wiadomości pisane małym drukiem i treści o odnośnikach, z którymi konsument rzekomo się zaznajomił. Dokumenty nie są sprecyzowane. Spółka oszukując wykorzystuje wszystkie luki prawne, by wyegzekwować płatności. Przeważnie też firmy funkcjonują w różnych jurysdykcjach, co utrudnia egzekwowanie ustaw.

Zredukowanie oszustw marketingowych może nastąpić dopiero, kiedy normy ogólnoeuropejskie zostaną jednolite, a podmiot sprawczy będzie musiał brać pod uwagę konsekwencje mimo dzielących go obrzeży krajów europejskich.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Jak prawidłowo przedstawiać osoby?

Posted on 0

Niejednokrotnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej stykamy się z wydarzeniem, że powinno się przedstawić sobie dwie osoby, które wcześniej się nie znały. Podczas pełnienia funkcji gospodarza lub podczas asystowania ważnej osobie może to być nawet naszym obowiązkiem.

Oto kilka istotnych zasad, jakimi powinniśmy kierować się podczas przedstawiania przez osobę trzecią:

– w kręgach zawodowych przedstawiamy osobę niższą rangą osobie, która zajmuje wyższą pozycję w hierarchii,

– w sytuacji towarzyskiej przedstawiamy mężczyznę kobiecie i osobę młodszą starszej – jest wyjątek, kiedy można przedstawić kobietę mężczyźnie, który cieszy się w społeczeństwie wysokim poważaniem lub jest o wiele starszy od kobiety,

– podczas imprezy czy bankietu osoba bez partnera przedstawiana jest parze,

– małżonka jest przedstawiana zwierzchnikowi swojego męża,

– osoba, która przybywa na przyjęcie lub uroczystość jest przedstawiana innym gościom, chyba że jest to gość honorowy, który przybywa jako ostatni i wtedy to jemu przedstawiane są wszystkie inne osoby.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Co warto zawrzeć w biznesplanie?

Posted on 0

Zaplanowanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością sporządzenia dobrego biznesplanu. Właściwie napisany konspekt działalności gospodarczej pomoże nam uzyskać aprobatę banku, jeśli udajemy się do niego w celu otrzymania kredytu. Cechy jakie są charakterystyczne dla dobrze sformułowanego biznesplanu to: zwięzłość, klarowność i logika.

W przypadku ubiegania się o kredyt w biznesplanie warto zawrzeć dokładne obliczenia, ponieważ doradca kredytowy analizuje przede wszystkim w kategoriach liczb. Powinien on również posiadać logiczny układ, w którym powinny znajdować się następujące komponenty:

1. Streszczony opis biznes, jaki chcemy rozpocząć;

2. Rozpoznanie rynku, na który chcemy wejść;

3. Nasze doświadczenie, umiejętności i środki własne;

4. Korzyści jakie odniesie klient po skorzystaniu z usługi;

5. Pomysł na rozkręcenie działalności;

6. Prognozowane zyski i oczekiwany obrót za pierwszy rok prowadzenia biznesu;

7. Wartość kredytu, o jaką wnioskujemy oraz cel i metoda jej wykorzystania;

8. Dla poparcia tych planów warto dołączyć dokumentację związaną z prognozami finansowymi.

Przygotowując biznesplan należy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań dotyczących m.in. skali naszej działalności, specyfiki rynku i ewentualnej konkurencji oraz klientów docelowych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Jaką umowę zawieramy podczas zakupów na prezentacji?

Posted on 0

Szczególna odmiana zakupów jaką jest prezentacja może przysporzyć sporo wątpliwości dotyczących praw konsumenckich. Jedną z podobnych sytuacji może być zwrot przedmiotu zakupionego na prezentacji.

Trzeba zaobserwować, że dokonanie zakupu w czasie prezentacji z reguły jest uznawane jako podpisanie kontraktu poza lokalem działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy prezentacja odbywa się w siedzibie spółki.

Nabywca kreujący kontrakt poza lokalem instytucji ma prawo odstąpić od niej w terminie 10 dni od dnia podpisania. Aby odstąpić od układu należy oddać stosowne pismo. Istotne jest także, że działacz gospodarczy nie może w kontrakcie zawrzeć konkretnej sumy pieniędzy, za jaką można odstąpić od paktu.

Przedsiębiorstwo zobligowane jest poinformowanie kontrahenta o możności odstąpienia od współpracy. Musi też dostarczyć dokumenty, takie jak: szablon oświadczenia o rezygnacji i dowodu zawarcia porozumienia z wszystkimi szczegółami(czas i rodzaj, przedmiot zakupu i jego cena). W przypadku, kiedy nabywca nie został poinformowany na piśmie o możliwości, może od niej odstąpić w przeciągu 10 dni od otrzymanej informacji, natomiast nie później niż po upływie 3 miesięcy od jej wykonania. W wypadku zrezygnowania z zakupu, konsument ma obowiązek oddać otrzymany towar i dostać zwrot powierzonego kapitału.

Ochrona praw konsumenckich w tej sytuacji jest obszerna. Jednak mimo wszystko należy uważać jaką umowę się zawiera, w celu wystrzegania się późniejszych komplikacji.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , , , , ,

Marketingowe strategie wyprzedażowe

Posted on 0

Wakacje trwają. Butiki, szczególnie te z ubraniami, starają się pozyskać klientów różnorodnymi wyprzedażami. Jak uniknąć zbędnych zakupów?

Po pierwsze powinniśmy być świadomymi konsumentami, czyli znać swoje prawa. Kupując ubrania przemyślmy kilka razy, czy rzeczywiście są niezbędne. Może się okazać, że to wpływ niskiej ceny sugeruje nam, by zakupić daną rzecz. Niektóre upominki i prezenty w rzeczywistości są odpłatne albo ich zakup w zestawie nie jest taką okazją jak nam się wydaje.

Sprzedawca nie musi przyjąć towar, który nie ma żadnych wad, a po prostu przestał się nam podobać. Dobrymi praktykami luksusowych marek dbających o klientów jest możliwość takiej transakcji w oznaczonym czasie.

Aby reklamacja była uwzględniona, a także zwrot w niektórych przypadkach, musimy mieć rachunek. Nie zapominajmy więc wziąć go podczas zakupów. Prawo Konsumenta obowiązuje nie tylko w kraju. Na tej bazie mamy możliwość reklamowania produktów zakupionych podczas promocji za granicą.

W momentach konfliktowych pamiętajmy, iż zawsze możemy udać się do Europejskiego Centrum Praw Konsumenta bądź do zamiejscowo funkcjonujących specjalistów.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , , , , ,

Czy warto prowadzić własną firmę?

Posted on 0

Polacy często zastanawiają się nad otwarciem własnej działalności gospodarczej, by zakończyć prace na etacie. Każde postępowanie ma swoje zalety i wady.

Praca na bazie umowy jest z pewnością bezpieczniejsza od prowadzenia własnej aktywności biznesowej. Nie martwimy się utrzymaniem płynności finansowe i współpracy z urzędami państwowymi. Przychodzimy na określony termin do pracy, wykonujemy swoje zadania i wracamy do domu. Otrzymujemy comiesięczne wynagrodzenie. Niestety mamy świadomość, iż nie pracujemy cały czas na własne dobro, a nasi potomkowie nie dostaną po nas nic, oprócz potencjalnych oszczędności z tytułu otrzymywanej gotówki.

Zbudowanie własnej jednostki gospodarczej to poważny krok. Po pierwsze powinniśmy posiadać jakieś środki na start, zastanowić się nad branżą, w której planujemy działać oraz nad tym, czy możemy być aktywni zawodowo przez cały tydzień. Ponadto nigdy nie otrzymamy pewności zysku z prowadzonej aktywności dochodowej.

Podstawowym czynnikiem w wyborze źródła dochodu jest oczywiście jego poziom. Gdy zarabiamy kwotę, która pozwala na wysoki standard życia, nie zawsze będziemy marnować siły we własny biznes. Zyski z tytułu prowadzenia firmy są obarczone szeregiem odliczeń podatkowych. Uwzględniajmy ten fakt przy badaniu zysków i strat. Na podstawie porozumienia o pracę, pracownik uzyskuje wynagrodzenie na rachunek osobisty, a za odprowadzenie składek odpowiedzialny jest biznesmen lub zatrudniona przez niego kadrowa.

Zakładając własną firmę mamy gwarancję, iż wszystkie nasze trudy będą miały odbicie w posiadanym przez nas majątku. Często jednak decydowanie się na taką aktywność gospodarczą jest nieopłacalne, a lepiej pracować na etacie i nie mieć większych zmartwień.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Pomysł na biznes | Tagged , , , , , , , , , , ,

Zakup gotowej spółki to dobry sposób na rozpoczęcie biznesu

Posted on 0

Zakup spółki to bardzo komfortowa metoda na szybkie otwarcie działalności gospodarczej. Mimo że, w państwach zachodnich rynek ten jest dobrze rozwinięty i praktyka ta często stosowana, u nas aktualnie zaczyna wkraczać on w etap dynamicznego rozwoju.

Zakup firmy może być opłacalną inwestycją z powodów racjonalnych, jak i ekonomicznych. W Polsce o kupnie spółki decyduje przede wszystkim chęć jak najszybszej ewidencji działalności gospodarczej w tej formie, ale także motywy strategiczne. Następną przyczyną zakupu gotowych spółek jest możliwość uzyskania dotacji unijnych na rozwinięcie biznesu. Jest to niejednokrotnie ostatnia deska ratunku, gdy przedsiębiorcy nie zdążyli dopełnić wszystkich formalności i wpisać do rejestru firmy, a chcą skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Zarejestrowanie firmy w naszym kraju nadal trwa dłużej i jest bardziej problematyczna niż w pozostałych krajach.

Aby zdobyć dotację przedsiębiorca musi spełniać szereg szczegółowych wymagań. O pozyskanie dodatkowych funduszy mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, a w niektórych regionach rok. Zakup nowej spółki, odpowiedniej pod względem daty rejestracji, umożliwia więc pozyskanie dotacji przez dłużej istniejące firmy. W niektórych urzędach pozyskanie dofinansowania zależy od lokalizacji siedziby działalności. W takim przypadku rejestracja firmy we właściwym sądzie rejestrowym to jedna metoda na zdobycie funduszy przez przedsiębiorców z innych regionów.

Do zakupu nowej spółki powinno się przygotować i mieć na uwadze kilka ważnych informacji. Przede wszystkim takie spółki nie mogą posiadać żadnych nieprawidłowości prawnych i muszą być objęte pełną rejestracja podatkową być poddanie pełniej rejestracji podatkowej oraz nie mogą mieć nierzetelnej historii gospodarczej. Zatem decyzja o dokonaniu takiej transakcji nie może być pochopna.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Pomysł na biznes | Tagged , , , , , , , , ,

Jak efektywnie inwestować w promocję?

Posted on 0

Największe zainteresowanie metodami marketingowymi odnotowujemy w dziedzinie usług i sprzedaży. Kroki w tego rodzaju działaniach są różnorodne, w zależności od rodzaju oferowanych towarów konsumentom.

Do podstawowego czynnika zwiększającego popyt na dobra należy sama lokalizacja sklepu. Centra i galerie sprzedażowe zapraszają potencjalnych klientów swoim nietypowym wyglądem i nowoczesnością. Znana marka i dobra reputacja to gwarancja zysku w każdej działalności gospodarczej.

Ponieważ Polska leży w centrum Europy, wszystkie powiązania zagraniczne są korzystne dla zdobywania klientów z całego świata. Taka współpraca krajowych jednostek z obcymi korporacjami daje możliwość na rozwój państwowej gospodarki i maksymalizuje zasięg marketingu.

Wiadomo, zanim zagraniczne firmy zgodzą się na współpracę z polskimi, rzetelnie badają rynek i korzyści finansowe. Porozumienie musi być opłacalne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas nowych inwestycji brane są pod uwagę najnowsze technologie mające na celu minimalizacje wydatków. W ten sposób mnóstwo nowinek technologicznych dotarło do Polski.

Nie określa to, iż tylko zagraniczne marki mają znaczny popyt. Dziś coraz częściej nietypowe rozwiązania z Polski stają się powszechnie akceptowanymi patentami, a polska jakość zaczyna być pożądana wśród obcokrajowców.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , , , , ,

Wzrost popytu na usługi hotelowe i gastronomiczne

Posted on 0

Otwarte granice, brak kroków formalnych, a przede wszystkim mnóstwo instytucji podróży zachęca nas do podróżowania. Nic więc dziwnego, iż teraz rynek pensjonatów ma się znakomicie, a będzie jeszcze lepiej.

HoReCa to Międzynarodowy Sojusz Krajowych Podmiotów Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych. W kraju określa on około 4% całego rynku działalności gospodarczych. Ponadto przewiduje się wzrost obrotów w ramach opisywanego obszaru o 3, 2% w ciągu 2013 roku. Co za tym idzie mnóstwo pracy mają także architekci układający plan rozbudowy funkcjonujących hoteli bądź utworzenie nowych miejsc, by w pełni spełniać wymagania turystów.

Nie zawsze rynek budowlany działał tak prężnie jak w tej chwili. W 2009 roku obniżyły się inwestycje owego sektora oraz zainteresowanie stworzenia nowych nieruchomości. Na szczęście pod koniec pesymistycznego roku zaczęto obserwować wzrost zainteresowania i sytuacja ta jest taka sama aż do dziś.

Członkowie HoReCy najczęściej współpracują z wytwórcami, rzadziej z dystrybutorami. Stan importu w zakresie charakteryzowanej działalności gospodarczej określa się na poziomie 21%. Dane owe dotyczą także zbytu na usługi architektoniczne.

W następnym roku także szacuje się wzrost popytu na dobra hotelarskie oraz zainteresowanie obszarem architektonicznym. W związku z tym uczniowie mogą bez obaw myśleć o studiach w tym kierunku.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Pomysł na biznes | Tagged , , , , , , , , ,

Jak opisać kadrę w biznesplanie?

Posted on 0

Każdy planujący przedsiębiorca, zanim ruszy własną firmę, musi stworzyć profesjonalny biznesplan. Może skorzystać z pomocy eksperta lub samodzielnie prognozować możliwe kłopoty i utrudnienia. Bardzo ważne jest doszlifowanie szczegółów i zadbanie o wszystkie punkty biznesplanu. Duży nacisk postawić trzeba także na kwestię powołanej kadry. Jak pisać o pracownikach?

Przede wszystkim należy uwzględnić właściciela zakładanej firmy, ewentualny zarząd lub wspólników. Oprócz danych personalnych niezbędne będzie określenie wykształcenia (od początku nauczania – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, uczelnia wyższa), zdobyte kwalifikacje oraz możliwości zawodowe zbliżone do branży zakładanego przedsiębiorstwa.

Poza tym konieczne będzie stworzenie mapy}, rysunku lub normalnej grafiki, która przedstawi powstałe na potrzeby działalności stanowiska oraz hierarchię zależności, tzn. kierowników, szefów i podwładnych.

Oprócz tego ważne, aby każde otwierane stanowisko było dokładnie scharakteryzowanie. Głównie chodzi o zakres obowiązków, prognozowane wynagrodzenie, sposób pracy oraz typ umowy. Jeśli przedsiębiorca (jeszcze w trakcie pisania biznesplanu) ma wybranych pracowników musi uwzględnić ich dane osobowe, wykształcenie oraz kwalifikacje i przebyte kursy.

Opis kadry pracowniczej w biznesplanie to niezmiernie ważna sprawa. Przede wszystkim dlatego, że zatrudnieni stanowią podstawę dla prowadzenia firmy oraz budują opinię i zachęcają klientów swoim profesjonalizmem. Dobór odpowiedniej kadry może stać się źródłem sukcesu.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Mikrostrona jako skuteczne narzędzie marketingu

Posted on 0

W taktykę komunikacyjną wielu marek wpisuje się Landing Page. Bardziej konkretniej rozchodzi się tu o mikrostrony, które są instrumentami tworzącymi content marketing.

Content marketing jest to rodzaj komunikacji marketingowej, której zadaniem jest przekazanie marki przedsiębiorstwa za pomocą treści w postaci tekstu, muzyki, grafiki czy video. Na potrzeby intensywnej kampanii te komponenty są ze sobą zintegrowane lub używane w ramach długoterminowej strategii.

Mikrostrona odnosi się w głównej mierze do historii związanej z produktem danej marki. {Zazwyczaj dotyczy ona szczytnego celu, jaki popiera podmiot gospodarczy lub dzięki niej przekonuje klientów o właściwości swoich działań w sferze CSR oraz swojego produktu.

Landing page innymi słowy jest to powiązanie korzyści, jakie przynosi produkt ze sposobnością jego przetestowania. Mikrostrona ma za zadanie poruszyć w kliencie takie emocje, aby spowodowały one zakup produktu danej marki lub skorzystaniu z usługi.

Dobrze stworzona mikrostrona powinna posiadać:

– prosty przekaz stworzony w zgodzie z zainteresowaniami grupy klientów docelowych,

– wciągające treści w postaci filmików, animacji czy gifów,

– przykuwający uwagę i dobrze widoczny odnośnik przekierowujący na stronę produktu,

– dobrze napisany tekst będący częścią opowiadanej historii i przedstawiający korzyści produktu,

– opowieść, która wzbudza szczere i prawdziwe emocje.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , , , , ,

Jakie wymogi trzeba spełniać, aby otworzyć kiosk ruchu?

Posted on 0

Położeniem kiosków ruchu administrują urzędy odpowiedzialne, które odpowiadają za drogi publiczne. W większych miastach jest to urząd miejski. W mniejszych miejscowościach kwestią tą zajmuje się starostwo powiatowe lub urząd gminy.

Gmina powinna udzielić informacji osobie, która chce rozpocząć działalność gospodarczą w formie kiosku ruchu, co do placówki, do której trzeba się zwrócić z prośbą o uzyskanie informacji na temat lokalizacji kiosku.

Co więcej, aby otrzymać zgodę na otwarcie kiosku ruchu niezbędne są dokumenty ze straży pożarnej oraz z sanepidu. Jeśli kiosk nie dysponuje wyposażeniem sanitarnym, musi znaleźć sposobność korzystania z nich w placówce handlowej będącej położonej nie dalej niż 80 m od kiosku.

W sytuacji postawienia własnego lokalu obowiązują ogólnie przyjęte reguły. Należy pamiętać o ważnych kryteriach przeciwpożarowych, sanitarnych oraz budowlanych, które odnoszą się do lokalu.

Budynek przeznaczony na kiosk ruchu musi realizować wszystkie wymagania bhp i przeciwpożarowe. Informacje o tych warunkach zdobędziemy w Wojewódzkiej lub Powiatowej Stacji Epidemiologicznej i w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Pomysł na biznes | Tagged , , , , , , , , ,