Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czy dowód osobisty jest potrzebny?

Posted on 0

Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument ten stwierdza tożsamość osoby i jej obywatelstwo.

Według przepisów, za nieposiadanie lub niewymienienie dowodu osobistego grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności do 1 miesiąca. Dokument ten pozwala nie tylko na poświadczenie naszych danych, ale na jego podstawie możemy także przekroczyć granice krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poza danymi ujawnionymi na dowodzie osobistym znajdują się również ukryte dane. Przykładowo, na odwrocie dokumentu u dołu znajdują się informacje o posiadaczu w postaci możliwej do odszyfrowania przez system komputerowy. Dowód ważny jest zazwyczaj przez 10 lat od dnia wydania, ale osoby, które ukończyły 65. rok życia mogą mieć wydany dokument bezterminowo.

Oprócz sytuacji, w której ważność dokumentu wygaśnie, dowód trzeba wymienić w przypadku, gdy ulegnie uszkodzeniu lub nastąpi zmiana danych osobowych lub adres zameldowania.

Na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych osoba, która utraciła dowód osobisty musi jak najszybciej powiadomić tym najbliższy urząd gminy. Organ ten wystawia zaświadczenie o utracie dokumentu, które jest ważne do wydania nowego dowodu osobistego. W przypadku znalezienia naszego dowodu osobistego, który uprzednio został zgłoszony, jako zagubiony, osoba ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym urząd gminy, do którego dostarczono wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Osobie, która osobiście w urzędzie gminy lub w placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej fakt uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego, wystawiane jest zaświadczenie o uszkodzeniu lub utracie dowodu osobistego.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , ,

Jakie były zarobki w dawnej Polsce?

Posted on 0

W XVI wieku robotnik budowlany w Warszawie mógł ze swojej pensji samodzielnie utrzymać trzyosobową rodzinę. Dziś przeciętne zarobki takiego pracownika wystarczają na pokrycie zaledwie 80 procent minimum socjalnego dla dwojga rodziców z jednym dzieckiem. Okazuje się również, że emigracja zarobkowa od wieków jest dla Polaków atrakcyjna. Już czterysta lat temu rzemieślnik na budowie w Londynie zarabiał o 82% więcej niż w Warszawie.

 

W latach 40. XV wieku niewykwalifikowany robotnik budowlany w Krakowie zarabiał średnio 2,7 gram srebra dziennie. W Londynie za dzień pracy mógł natomiast otrzymać niemal dwa razy więcej, bo 4,49 grama kruszcu. Rzemieślnik krakowski w tym czasie zarabiał 3,95 g. srebra, londyński 7,19 g., a paryski 7 gram.
Bardziej miarodajne od podawania płac nominalnych jest, rzecz jasna, prześledzenie, jakie możliwości utrzymania rodziny dawała praca w Polsce i za granicą. Stosunek zarobków do kosztów utrzymania rodziny składającej się z trzech osób przedstawiony jest na poniższym wykresie. Robotnicy budowlani w Londynie, jak widać, za swoje zarobki mogli spokojnie wykarmić trzyosobową rodzinę. Zazwyczaj przeciętnie takiej londyńskiej rodzinie zostawała jeszcze mniej więcej 1/3 pensji, którą mogli przeznaczyć na inne, poza podstawowymi, wydatki.

 

Co ciekawe, specjalistom emigracja nie opłacała się aż tak bardzo jak pracownikom niewykwalifikowanym. Rzemieślnika, zatrudnionego na budowie w Warszawie, w niektórych latach stać było nawet na więcej niż pracującego w Londynie.

 

Pensje dziadków i rodziców

 

W latach dwudziestolecia międzywojennego pensje nominalne Polaków malały. Na sytuację tę miał wpływ niewątpliwie Wielki Kryzys w Ameryce z 1929 roku. Oficjalnie za jego koniec przyjmuje się 1933 rok, jednak poziom wynagrodzeń zaczyna wzrastać dopiero od roku 1937. Kryzys sprawił, że nasi przodkowie zarabiali nieco ponad 70% wartości pensji z 1929 roku.

Wzrastały za to średnie wynagrodzenia realne w drugiej połowie XX wieku. Siła nabywcza pieniądza zwiększyła się, tzn. po uwzględnieniu inflacji nasi przodkowie mogli kupić więcej dóbr. W przeciągu dekady (1970-80) wynagrodzenie wzrosło o 55%.

 

Tabela 1. Przeciętne realne wynagrodzenia w latach 1960-2008

1970=100
1960 84
1965 91
1975 142
1980 155
1990=100
1985 81
1988 92
1999 115
2000=100
2008 127

Opracowanie własne Sedlak&Sedlak na podstawie „Historia Polski w liczbach. Polska w Europie”
„Polska w Europie. Historia Polski w liczbach” to publikacja GUS, powstała z okazji dziesiątej rocznicy wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zawiera statystyczny obraz historii Polski na tle krajów europejskich od piętnastego wieku aż po współczesność.

 

 

 Sylwia Radzięta

Źródło: Sedlak&Sedlak

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Dane podatkowe będą przekazywane urzędom skarbowym w jednym formacie

Posted on 0

W sporządzonym przez siebie projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej resort finansów zamieścił propozycję dotyczącą wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego dla firm. To oznacza, że podmioty gospodarcze miałyby odgórnie narzuconą formę dostarczania danych podatkowych.

Według obliczeń fiskusa zmiany w elektronicznej kontroli podatkowej i skarbowej powinny przynieść wzrost efektywności wykrywania błędów w rozliczeniach o 7,5 proc.

Aktualnie przy kontrolach podatnicy przesyłają dane w wybranym formacie, najczęściej są to pliki excel, word i pdf. Ten ostatni stwarza kontrolerom najwięcej problemów, ponieważ stanowi wyłącznie skan dokumentu, którego nie można przetworzyć

Igor Roman, menadżer w Deloitte wskazał także na problem w zakresie VAT. Chodzi w szczególności o to, że kontrolerzy dostają dane w różnej strukturze i plikach, dlatego zanim przystąpią do ich analizy muszą często dokonać wiele trudnych zabiegów technicznych, a gdy plik jest nieedytowalny – nie jest to w ogóle możliwe.

Według resortu finansów na zmianach wszyscy wyjdą dobrze. Projekt jednolitego pliku kontrolnego zakłada bowiem użycie szablonu pliku w jednym formacie dla potrzeb kontroli podatkowej. Najprawdopodobniej dane te będą musiały znajdować się w plikach utworzonych zgodnie ze standardem XML.

Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego będzie wiązało się z tym, że wiele firm będzie musiało dokonać aktualizacji systemów ERP i programy finansowo-księgowe (F/K), aby przystosować je do wymagań w zakresie przetwarzania danych zgodnie ze specyfikacją jednolitego pliku kontrolnego. To powoduje, że przedsiębiorcy obawiają się kosztów tych zmian, jednak Ministerstwo Finansów uspokaja i w uzasadnieniu projektu tłumaczy, że aktualizacja programu finansowo-księgowego nie będzie pociągała za sobą dodatkowych kosztów, ponad te, które wiążą się z corocznym obowiązkiem aktualizacji oprogramowania, czyli ok. 600 zł – dla oprogramowania ksiąg rachunkowych i 200 zł – w przypadku innych ewidencji i ksiąg.

W najkorzystniejszej sytuacji będą firmy, w których korzysta się z oprogramowań FK/ERP w chmurze, ponieważ potrzebną aktualizację otrzymają nieodpłatnie. Jedynymi kosztami, z którymi będą musieli liczyć się ci podatnicy będą związane z usługami wdrożenia nowych funkcjonalności, np. szkolenia i kursy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Będą problemy z nowym dowodem

Posted on 0

Od stycznia następnego roku zostaną wdrożone nowe dowody osobiste. Jednak już teraz urzędnicy obawiają się długich kolejek i krytykują rozwiązanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A mają ku temu podstawy, ponieważ mimo, że na dowodzie nie będzie już adresu, to nadal będzie istniał obowiązek meldunkowy.

Wzór blankietu nowego dowodu osobistego, który został pokazany dwa tygodnie temu przez resort spraw wewnętrznych nie będzie mieścił adresu zameldowania, podpisu, a także wzrostu i koloru oczu. Wydanie lub wymiana dowodu będzie możliwa w dowolnym urzędzie, a nie tylko tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Z tego powodu samorządy obawiają się gigantycznych kolejek, w których utkną studenci i osoby pracujące w aglomeracjach miejskich. Brak meldunku w dowodzie może w następstwie spowodować obowiązek wystawiania zaświadczeń do banków, co dodatkowo zwiększy kolejki.

Obowiązek meldunkowy w Polsce ma zostać zniesiony w styczniu 2016 r. I w tym przypadku również wiele samorządów zastanawia się jak działać w okresie przejściowym, kiedy obowiązek meldunkowy będzie istniał jeszcze przez kolejnych 12 miesięcy.

Urzędnicy deklarują, że będą opierać się na oświadczeniach składanych przez obywateli. Może jednak zdarzyć się, że treść takiego oświadczenia nie będzie taka jak dane widniejące w bazie PESEL, na której będą polegać gminy. Jest to prawdopodobne ponieważ w bazie jest sporo błędów.

MSW argumentuje, że gminy, identyfikując wnioskodawcę po numerze PESEL, będą mogły ustalić jej adres. Odpiera też zarzuty samorządowców dotyczące długich kolejek przy okienkach, tłumacząc, że już teraz można składać wnioski o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu tymczasowego wnioskodawcy, w przypadku gdy jego złożenie we właściwym urzędzie gminy nie jest możliwe.

Ponadto samorządowcy liczyli także na to, iż tłum w urzędach zmniejszy się dzięki zamontowanemu w blankiet dowodu elektronicznego chipowi, jak to było proklamowane niegdyś przez MSW. Ale od jakiegoś czasu wiadomo już, że takiego udogodnienia nie będzie. A to, jak sądzą urzędnicy, pozwoliłoby na zdalne załatwienie wielu spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Resort wyjaśnia, że chipa nie będzie z kilku przyczyn. Dwa lata temu Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji poparł przełożenie terminu wprowadzenia e-dowodów. Stało się tak, ponieważ państwowe rejestry nie były ze sobą zintegrowane oraz nie było ujednoliconego sposobu uwierzytelniania osób w systemach e-administracji. Plany zakwestionowała również Komisja Europejska, która chce stworzyć jednolity rynek cyfrowy pod koniec następnego roku. W związku z tym, iż stworzone zostaną nowe akty prawne w zakresie elektronicznych metod uwierzytelniania i transgranicznych standardów technicznych resort spraw wewnętrznych przekonuje, że wycofanie się z wdrożenia e-dowodu miało uniknąć sytuacji, w której wprowadzony do użytku dokument będzie musiał po raz drugi zostać poddany kosztownym modyfikacjom wynikającym ze zmian regulacji unijnych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Czy korzystanie z prywatnego laptopa w pracy to nowy pomysł?

Posted on 1

Wykorzystywanie prywatnego komputera, tableta lub smartfona w miejscu pracy nosi nawę BYOD (z ang. Bring Your Own Device). To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne w USA oraz w krajach skandynawskich.

Pierwszym przedsiębiorstwem, które wprowadziło taką możliwość pięć lat temu, był Intel. Coraz większa popularność takiego rozwiązania jest efektem większej mobilności i elastyczności środowisk pracy. BYOD jest sporą szansą dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, ponieważ pozwala im zaoszczędzić na inwestowaniu w systemy informatyczne oraz nabyciu sprzętu dla pracowników. Dodatkowo takie rozwiązanie zwiększa wydajność, mobilność i motywację do pracy, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w USA dla firmy Intel. W opinii zwolenników BYOD wprowadzenie tego rozwiązania ma też wpływ na kreowanie atrakcyjnego obrazu firmy, jako innowacyjnego i elastycznego podmiotu.

Jednak wdrożenie BYOD jest związane z pewnymi kłopotami. Dotyczy to w głównej mierze danych firmy. Z tego powodu firmy z branż, takich jak: handel detaliczny, finanse czy administracja publiczna, ma do tego rozwiązania spoty dystans. Obawa przed wyciekiem informacji hamuje też wdrożenie BYOD w Polsce.

Sporym wyzwaniem jest ochrona i kontrola przepływu danych w urządzeniach mobilnych. Bez wątpienia wprowadzenie BYOD wiąże się ze sporą dozą ryzyka w tym obszarze. W przypadku, gdy pracownik wynosi urządzenie mieszczące informacje biznesowe, przepływ danych nie jest już chroniony zabezpieczeniami sieci firmowej.

Dobrym wyjściem w takim przypadku może być instalacja agentów domeny sieci prywatnej. Jednak nie jest to możliwe na wszystkich urządzeniach mobilnych, gdyż zazwyczaj różnią je systemy operacyjne. Kluczowa jest, więc ochrona tych urządzeń poprzez rozwinięcie polityki bezpieczeństwa na sieci bezprzewodowe oraz połączenie ich z siecią przedsiębiorstwa. Eksperci ds. rozwiązań technologicznych dla biznesu doradzają specjalne platformy bezpieczeństwa pozwalające na zdalny dostęp do danych firmy przez sieć VPN lub zastosowanie usług internetowych stosujących topologię MESH, która łączy sieć przewodową z sieciami bezprzewodowymi tworząc strukturę.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,