Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Organ podatkowy nie może obciążyć podatnika sanacyjnym podatkiem, jeśli wcześniej dowiedział się o przysporzeniu

Posted on 0

Prawo podatkowe reguluje, że urząd skarbowy nie może nałożyć 20 procentowego sankcyjnego podatku, jeśli podczas postępowania miał już informacje o pożyczce lub darowiźnie, do których przyznał się podatnik.

To bardzo pozytywne rozwiązanie dla podatników wynika z wydanego niedawno wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 sierpnia 2014 r. Jak się okazało Ministerstwo Finansów przyjęło to stanowisko zapowiadając, że dostosuje się do postanowień NSA i w podobnych sprawach nie będzie nakładać sankcyjnego podatku.

Pierwotnie celem nakładania 20 procentowego podatku było to, aby podatnicy nie powoływali się na argument pożyczki lub darowizny w celu uniknięcia 75 proc. PIT od nieujawnionych dochodów.

Jednak w wyroku ogłoszonym 21 sierpnia tego roku sąd kasacyjny uznał, że jeśli w trakcie postępowania podatnik potwierdzi to, co fiskus wiedział już wcześniej (np. od pożyczkodawcy, darczyńcy czy świadka), to nie może nałożyć 20 procentowego sankcyjnego podatku. Podatnik uiści zatem daninę zgodną ze stawkami ustawowymi. Poprzednio takie orzeczenie NSA wydał 8 kwietnia 2011 r.

Kluczowe jednak jest to, jak należy rozumieć sformułowanie „powołanie się”, które widnieje zarówno w ustawie o podatku o czynności cywilnoprawnych, jak i w ustawie od spadków i darowizn. Urzędy skarbowe rozumieją je raczej jednotorowo i chcą nakładać karny podatek prawie w każdym przypadku, gdy podatnik przyzna się do nieujawnionego przysporzenia. Nawet jeśli już wcześniej były o tym poinformowane.

Oprócz potwierdzenia korzystnego dla podatników stanowiska resort finansów zaznaczył także, że podatek od spadków i darowizn jest określany w decyzji. Z tego wynika, że zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek jej otrzymania. Zatem dopóki nie upłynie termin płatności daniny zamieszczony w decyzji (zwykle jest to 14 dni), nie są naliczane odsetki za opóźnienie.

Celem 20 procentowej stawki sankcyjnej daniny nie jest objęcie nią każdego ujawnionego przysporzenia.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Finanse osobiste, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Kiedy wycofać wykonaną darowiznę?

Posted on 0

Odwołanie przekazanej darowizny może nastąpić nawet kilka lat po jej przekazaniu. Jednak jest możliwe tylko w sytuacjach opisanych w Kodeksie cywilnym. Kiedy można odwołać darowiznę i jak to zrobić?

Zgodnie z definicją zawartą w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W rezultacie jest ona umową zawartą pomiędzy obiema stronami.

Regulacje Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną w przypadku, gdy obdarowany okazał wobec niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona nastąpić już po zawarciu umowy. Ważne jest, aby zaniechanie lub czyn świadczący o rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naginało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak wskazuje w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie ma miejsca w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o odwołaniu darowizny. Na piśmie powinno znaleźć się uzasadnienie oraz jasne żądanie zwrotu oddanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca pierwotnego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w momencie cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu w celu dochodzenia swoich praw. W takiej sytuacji wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie własności na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w trakcie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,