Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie

Posted on 0

Jeśli kupujemy mieszkanie korzystając z kredytu hipotecznego musimy je ubezpieczyć od pożaru i innych zdarzeń losowych. Taki wymóg stawiają kredytobiorcom wszystkie banki. Co ciekawe jednak czasami przez kilka miesięcy możemy nie ponosić tego dodatkowego kosztu. Expander podpowiada, że kupując mieszkanie z rynku wtórnego niekiedy możemy przejąć polisę wcześniejszego właściciela.

 

Kwestię ubezpieczenia przy sprzedaży mieszkania reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z ustawą, gdy nieruchomość zmienia właściciela, decyzja czy polisa będzie nadal obowiązywać czy nie spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie bez znaczenia jest jednak również decyzja sprzedającego.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe może, ale nie musi zgodzić się na kontynuację ubezpieczenia mieszkania z jego nowym właścicielem. Jeśli się nie zgodzi to sprzedający (czyli osoba, która wykupiła polisę i opłaciła składkę) otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

Warto więc poruszyć tę kwestię ze sprzedającym, ponieważ nie ma obowiązku przekazania nam swojej polisy, a po sprzedaży mieszkania może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. W przypadku niektórych towarzystw ochrona wygasa automatycznie w momencie sprzedaży. Jeśli jednak tak nie jest, warto spróbować wynegocjować ze sprzedającym, że warunkiem zakupu jest przekazanie przez niego posiadanego już ubezpieczenia. W ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

 

Przy okazji warto dodać, że nawet jeśli nie spłacamy kredytu hipotecznego i bank nie zmusza nas do ubezpieczenia mieszkania, to i tak warto posiadać polisę. W przypadku pożaru czy katastrofy możemy bowiem stracić najcenniejszy element swojego majątku.

 

Zazwyczaj podstawowy wariant polisy obejmuje jedynie tzw. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Możemy jednak je łatwo rozszerzyć, np. o ryzyko kradzieży z włamaniem. Polisą może być objęty sam budynek lub mieszkanie, pomieszczenia przynależne, takie jak piwnica czy komórka, jak również niemal wszystko co posiadamy w mieszkaniu.

 

Istotne jest również szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Warto dokonać wnikliwej analizy dokumentu, a zwłaszcza zawartych w nim wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Istnieją bowiem sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania. Dobrze jest więc posiadać zawczasu pełną świadomość zakresu finansowej ochrony w razie wystąpienia danego zdarzenia.

 

Małgorzata Szymańska-Cholewa

Specjalista ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych

Źródło: Expander

Posted in Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Poradnik konsumenta, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Posted on 0

Przyjęcie spadku po osobie zmarłej niemal każdorazowo wiąże się z wieloma utrudnieniami prawnymi i finansowymi. W pierwszej kolejności warto szczegółowo prześledzić sytuację finansową zmarłej osoby, ponieważ może się okazać, że odziedziczymy wyłącznie długi.

Art. 1012 kodeksu cywilnego przewiduje, iż spadkobierca może zaakceptować spadek na dwa sposoby. W pierwszym jest to tzw. przyjęcie proste, czyli przyjęcie spadku bez zmniejszania odpowiedzialności za długi lub przyjęcie go z ograniczeniem tej odpowiedzialności, tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma też możliwość odrzucenia spadku.

W tym celu niezbędne jest napisanie odpowiedniego oświadczenia o przyjęciu lub nabyciu spadku. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od dnia, w którym został poinformowany o tytule swego powołania. Jest też możliwość przywrócenia terminu. Wymogiem jest udowodnienie, że spadkobierca działał w wyniku zastraszania lub błędu. W przypadku braku złożenia oświadczenia we wskazanym terminie odbywa się proste przyjęcie spadku. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez spadkobiercę całkowitej odpowiedzialności za długi spadkowe.

W sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego będzie dotyczyła wyłącznie kwoty spadku, którą otrzymał. Jednakże w tym wypadku spadkobierca uiścić opłatę za spis inwentarza przez komornika. Pobierana jest niezmienna opłata w wysokości 10 proc. średniej miesięcznej płacy za każdą godzinę oraz 23 proc. VAT.

Ministerstwo sprawiedliwości sporządza projekt, który ma bardziej chronić spadkobierców. Jego założenia dotyczą odstąpienia od prostego przyjęcia spadku i wprowadzenia wyłącznie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje również zmianę określania stanu majątku. Spadkobiercy mogliby samodzielnie sporządzić spis inwentarza na specjalnie stworzonych do tego formularzach. Obniżyłoby to ponoszone przez nich koszty.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , ,

Kiedy wycofać wykonaną darowiznę?

Posted on 0

Odwołanie przekazanej darowizny może nastąpić nawet kilka lat po jej przekazaniu. Jednak jest możliwe tylko w sytuacjach opisanych w Kodeksie cywilnym. Kiedy można odwołać darowiznę i jak to zrobić?

Zgodnie z definicją zawartą w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W rezultacie jest ona umową zawartą pomiędzy obiema stronami.

Regulacje Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną w przypadku, gdy obdarowany okazał wobec niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona nastąpić już po zawarciu umowy. Ważne jest, aby zaniechanie lub czyn świadczący o rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naginało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak wskazuje w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie ma miejsca w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o odwołaniu darowizny. Na piśmie powinno znaleźć się uzasadnienie oraz jasne żądanie zwrotu oddanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca pierwotnego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w momencie cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu w celu dochodzenia swoich praw. W takiej sytuacji wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie własności na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w trakcie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,