Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Banki coraz chętniej chcą skorzystać z hipotecznej alternatywy

Posted on 0

Coraz więcej banków w Polsce jest zainteresowanych lub stara się o powołanie specjalistycznej instytucji, czyli banku hipotecznego. Co jest powodem skłaniającym instytucje finansowe do otwierania specjalistycznych banków i korzystania z ich możliwości?

Otóż sytuacja, w której coraz więcej banków zastanawia się nad budową oddziałów hipotecznych to w głównej mierze efekt kryzysu finansowego, w wyniku którego zagraniczne spółki matki naszych banków bardzo zmniejszyły finansowanie spółek córek. W efekcie, aby w dalszym ciągu rozwijać akcję kredytową, funkcjonujące w Polsce banki muszą poszukiwać innych źródeł pozyskiwania środków finansowych, Co więcej, regulacje unijne oraz polski nadzór przykładają szczególną uwagę do tego, aby zapadalność tych źródeł była jak najbardziej przystosowana do długości kredytów. Obecnie banki w wielu przypadkach udzielają długoterminowych kredytów hipotecznych z krótkoterminowych depozytów, co w dłuższej perspektywie czasu może być dla nich zagrożeniem. Jednym z rozwiązań może być wypuszczenie na rynek obligacji lub listów zastawnych. Te drugie, z racji tego, że zabezpieczone są nieruchomościami klientów, mogą oferować niższy kupon, co przynosi korzyści zarówno bankom, jak i ich klientom. Umożliwia bowiem poprawę warunków finansowych pożyczki.

Zdaniem specjalistów, aby emisja listów zastawnych była bardziej zyskowna, niezbędna jest zmiana przepisów. Dotyczy to przede wszystkim ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Projekt stosownych zmian został już przygotowany przez rząd i przewiduje m.in. uproszczenia w przepływie do banków hipotecznych kredytów już regulowanych, doprecyzowanie praw wierzycieli na wypadek bankructwa banku hipotecznego itp. Istnieją szanse, że nowe przepisy zostaną przyjęte przez Sejm jeszcze w bieżącym roku. To umożliwi, aby w krótkim czasie 20 proc. koszyka kredytów hipotecznych mogło być finansowane z emisji listów zastawnych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Bankowość, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,