Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Październik miesiącem wyboru niższej stawki podatkowej

Posted on 0

Otrzymując pierwszy w roku przychód z wynajmu mieszkania właściciel ma minimum 20 dni, aby wybrać w jaki sposób rozliczać się będzie z tego tytułu z fiskusem. Do wyboru jest ryczałt (8,5%) oraz tzw. skala (18 i 32%). Pierwsze rozwiązanie jest popularne wśród osób mających co najwyżej 1-2 mieszkania na wynajem. Przeciętny podatnik, który wybrał ryczałt, osiąga przychód na poziomie 17,4 tys. zł – wynika z danych Ministerstwa Finansów za 2013 r.

Większość studentów znalazła już mieszkania, za których wynajem będą w najbliższych miesiącach płacić. Właściciele takich nieruchomości dochody z wynajmu muszą opodatkować. Jeśli osoba fizyczna w październiku otrzymała pierwszy w tym roku przychód, ma jeszcze czas, aby wybrać jak z tego tytułu chciałaby rozliczać się z fiskusem.

 

W październiku czas na wybór dla nowych inwestorów

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań ma do wyboru dwa sposoby rozliczeń:

 

1) za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%),

2) na zasadach ogólnych (stawki progresywne 18% od dochodu do kwoty 85 528 zł i 32% od każdej złotówki dochodu powyżej tej kwoty).

 

Domyślnym sposobem rozliczania z fiskusem jest w tym wypadku rozliczenie na zasadach ogólnych. Jeśli podatnik dopiero wynajął pierwsze mieszkanie, to o chęci skorzystania z ryczałtu musi poinformować urząd skarbowy do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w który otrzymał pierwszy przychód z wynajmu. Jeśli właściciel nie zdąży w tym terminie, to kolejnym „okienkiem transferowym” jest dopiero styczeń (do 20 dnia). Wtedy można w urzędzie skarbowym zadeklarować chęć odmiennego niż dotychczas rozliczania się z fiskusem.

Nie powinno więc dziwić, że miesiącami, w których internauci są najbardziej zainteresowani kwestią podatków związanych z wynajmowaniem mieszkania są właśnie styczeń i październik.

 

Potwierdzają to dane firmy Google, które przeanalizował Lions Bank. Od lat najczęściej fraza „podatek wynajem” wpisywana jest w wyszukiwarkę w styczniu. Drugim momentem sporego zainteresowania internautów tym tematem jest październik, kiedy to jednak ilość zapytań jest o 31% niższa niż w styczniu. Najmniej dylematów podatkowych nurtuje właścicieli mieszkań na wynajem w maju. Wtedy zainteresowanie tematem jest przeciętnie o połowę niższe niż w styczniu.

 

Dochód to przychód minus koszty

 

Jak wybrać, aby możliwie ograniczyć wielkość płaconych podatków? Przede wszystkim należy zrozumieć różnicę w obu systemach rozliczeń. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, że najbardziej atrakcyjną formą rozliczeń dla podatnika byłoby płacenie podatku o stawce 8,5%. Diabeł jak zwykle tkwi jednak w szczegółach. Niższa stawka naliczana jest od przychodu, a więc po prostu od kwoty czynszu otrzymywanego przez właściciela. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych (stawka 18% i 32%) podstawą do obliczenia podatku jest nie przychód, ale dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jakie to mogą być koszty?

 

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty eksploatacyjne płacone do wspólnoty lub spółdzielni, a nawet koszty związane z zawarciem umowy najmu (np. notarialne lub prowizja pośrednika) czy nakłady na odświeżenie i wyposażenie lokalu. W efekcie może się okazać, że podatek rozliczany na zasadach ogólnych będzie, pomimo wyższej stawki, faktycznie kwotowo niższy, niż w przypadku rozliczania ryczałtem ze stawką 8,5%. Możliwe jest nawet, że osiągając przychody nie będzie trzeba płacić w ogóle podatku – np. dzięki odpisom amortyzacyjnym.

 

Ryczałt lepszy przy mniejszej skali działania

 

W praktyce wydaje się, że ryczałt jest też rozwiązaniem częściej stosowany przez osoby, które mają jedno – dwa mieszkania, które wynajmują, a więc skala ich działania jest relatywnie niewielka. Potwierdzają to dane Ministerstwa Finansów, z których wynika, że przeciętny przychód z wynajmu, którzy otrzymały osoby rozliczające się ryczałtem w 2013 roku wyniósł 17,4 tys. zł (w przeliczeniu na miesiąc daje to przychód na poziomie 1450 zł).

 

Niekwestionowanym plusem tej formy rozliczeń jest prostota – wystarczy pomnożyć kwotę otrzymanego czynszu przez 8,5% i właściciel już otrzymuje wynik, który stanowi jego zobowiązanie podatkowe. Minusem jest natomiast niemal brak możliwości optymalizowania wysokości płaconych danin, która jest możliwa do przeprowadzenia w przypadku płacenia podatku od dochodu z wynajmu.

 

Warianty amortyzacji lokali mieszkalnych

 

Jednym z kosztów, który może obniżyć zobowiązanie podatkowe w przypadku wynajmu mieszkania jest amortyzacja. Jest to szczególnie lubiany prze właścicieli typ kosztu, bo nie powoduje w danym momencie wydatków, a jedynie ma obrazować zużycie środka trwałego jakim jest mieszkanie. Właściciele mieszkań mogą zastosować stawkę amortyzacji lokalu na poziomie 1,5% wartości prawa własności do lokalu rocznie. Dla porównania, gdy osobie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, możliwe byłoby skorzystanie ze stawki 2,5%. Dzięki takiemu zabiegowi dochód do opodatkowania obniżyłby się rocznie dodatkowo o 3 tys. zł w przypadku mieszkania o wartości początkowej 300 tys. zł. Skutkowałoby to zmniejszeniem kwoty należnej fiskusowi, a nie miałoby żadnego bezpośredniego wpływu na faktycznie ponoszone w danym okresie koszty. W tym prostym przypadku nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania na wynajem jest więc dla właściciela korzystniejsze podatkowo niż zakup prawa własności. W jeszcze lepszej sytuacji są ci, którzy kupują co najmniej pięcioletnie mieszkania na rynku wtórnym. W tym przypadku stawka amortyzacji może wynieść nawet 10%. Takie rozwiązanie możliwe jest jednak jedynie w przypadku prawa własności do nieruchomości.

 

Przykład? Przyjmijmy, że na wynajem przeznaczono kupione na kredyt mieszkanie o wartości początkowej na poziomie 300 tys. zł. Może ono generować roczny przychód w kwocie 18 tys. zł. Właściciel w takim przypadku do kosztów może zaliczyć amortyzację (4 500 zł rocznie), podatek od nieruchomości (dla lokalu o powierzchni 50 m kw. z niewielkim udziałem w gruncie pod budynkiem można je oszacować na 55 zł w skali roku) oraz odsetki od kredytu. Uwaga! Kosztem uzyskania przychodu nie jest część kapitałowa raty obniżająca saldo kredytu. W przypadku mieszkania wartego 300 tys. zł zadłużenie na 30 lat w złotych z 10-proc. wkładem własnym, przy oprocentowaniu 4,5%, wymagać będzie opłacania odsetek w średniej wysokości 7 417zł rocznie (będą one znacznie wyższe na początku kredytowania i wyraźnie niższe pod koniec).

 

W nakreślonym przykładzie podatnik musiałby zapłacić ryczałt w kwocie 1 530 zł (8,5% przychodu). Podatek na zasadach ogólnych oszacować można natomiast na 1 085 zł w przypadku opłacania podatku 18-proc. na zasadach ogólnych i 1 929 zł, gdy podatnik wchodzi w drugi próg podatkowy. W efekcie, w założonym przypadku, opłacanie podatku według skali, a nie w formie ryczałtu, może się okazać rozwiązaniem optymalnym podatkowo (dla osób z rocznym dochodem mieszczącym się w pierwszej skali).

 Roczne obciążenia podatkowe z przychodów z tytułu wynajmowania lokalu
Wyszczególnienie Ryczałt 8,5% Podatek na zasadach ogólnych wg skali
stawka 18% stawka 32%
Roczne przychody z najmu 18 000 zł
Koszty uzyskania przychodu Amortyzacja 4 500 zł
Podatek od nieruchomości 55 zł
Przeciętna roczna wysokość odsetek od kredytu hipotecznego (zaciągniętego w PLN na 30 lat na całą wartość nieruchomości) 7 417 zł
Przychód / dochód do opodatkowania 18 000 zł 6 028 zł
Należny podatek 1 530 zł 1 085 zł 1 929 zł

Wymienione w przykładzie koszty nie zamykają oczywiście katalogu tych, które mogą obniżyć wysokość kwot wpłacanych na rachunek fiskusa. Do kosztów uzyskania przychodu można także zaliczyć wydatki na wyposażenie (np. meble) i remont mieszkania. Należy oczywiście pamiętać, że na potrzeby rozliczeń podatkowych trzeba posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów np. remontu czy zakupu mebli. Najlepiej gdyby były to faktury, choć nie wykluczone jest dopuszczenie także np. paragonów – wynika z interpretacji indywidualnej z 4 marca 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-1566/12/MW.

 

Bartosz Turek

Źródło: Lions Bank

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Nieruchomości, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Rząd pracuje nad zmianami w Prawie spółdzielczym

Posted on 0

Ostatnio coraz częściej zdarzają się przypadki, gdzie lokatorzy mieszkań podlegających pod spółdzielnię mają kłopoty z realizacją swoich uprawnień, pomimo że postępują zgodnie z wymogami mieszczącymi się w regulaminach i statutach. Organy administracyjne nie akceptują pełnomocnictw, a stanowiska zajmują osoby sprzyjające władzom spółdzielni.

Według obowiązującej ustawy Prawo spółdzielcze spółdzielnia jest zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym wkładzie udziałowym i składzie osobowym, który w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą. Z tej przyczyny nie ma nadrzędności pomiędzy władzami a członkami spółdzielni.

Trzeba umieć odróżnić spółdzielnię mieszkaniową i wspólnotę – te drugie z reguły liczą od kilku do kilkunastu członków, podczas gdy spółdzielnię tworzy nawet kilkadziesiąt tysięcy członków. Dodatkowo spółdzielnia działa zgodnie z przepisami prawa cywilnego, a jej władze nie są organem administracji publicznej.

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy Prawo spółdzielcze. W założeniach jest m.in. uproszczenie postępowań spornych, które teraz przedłużane są przez żmudne postępowanie wewnątrzspółdzielcze, zanim sprawa trafi do sądu. Ponadto, nowe przepisy mają bardziej udostępnić członkom spółdzielni dostęp do dokumentacji finansowej, do których teraz mają tylko prawo wglądu.

Propozycja nowelizacji ustawy pojawiła się, gdy okazało się, że spółdzielnie potrafią swobodnie podchodzić do regulacji. Na porządku dziennym jest nieuznawanie pełnomocnictw. Spółdzielnie uzasadniają to twierdzeniem, że wszelkie uprawnienia przysługują członkom, a nie osobom trzecim, co w świetle regulacji nie jest uprawnione.

W spółdzielniach największe znaczenie ma organ walnego zgromadzenia, który tworzony jest przez lokatorów. W praktyce jednak najistotniejszą rolę mogą odgrywać kolonie i rady osiedla. Problemem jest to, że objęcie stanowiska w radzie wiąże się z otrzymywaniem pensji, którą wypłacają władze spółdzielni. Dlatego między organami spółdzielni rzadko dochodzi do konfliktów.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Nieruchomości, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Chwytaj promocje na ostatnie mieszkania

Posted on 0

Analitycy serwisu nieruchomości Dompress.pl sprawdzili tym razem, jakie promocje mają deweloperzy na ostatnie mieszkania, które zostały w sprzedaży w ukończonych inwestycjach. O ile taniej można je kupić?

 

Polnord oferuje takie mieszkania w preferencyjnych cenach. – Zazwyczaj rabaty nie przekraczają 5 proc. Upusty dotyczą inwestycji Sopocka Rezydencja oraz dwóch gdańskich projektów – Wilanowska i Myśliwska – informuje Wioletta Ząbek reprezentująca firmę Polnord.

 

Dom Development na ostatnie mieszkania w gotowych projektach przygotowuje specjalne propozycje, które są efektem indywidualnych rozmów doradców handlowych z klientami. – Klienci mogą kupić ostatnie lokale na osiedlach z wykończeniem pod klucz lub meblami kuchennymi w cenie mieszkania – powiedział portalowi Dompress.pl Radosław Bieliński, rzecznik prasowy Dom Development.

 

Dantex ma kilka ostatnich mieszkań w zakończonym I etapie stołecznej inwestycji Dobra Wola. W sprzedaży zostały mieszkania dwupokojowe o metrażach od 57 do 68 mkw. w cenie od 7.100 zł za mkw. – Dla zainteresowanych zakupem tych lokali mamy w promocji wykończenie pod klucz w cenie 400 zł za mkw.  lub w bardzo korzystnej ofercie miejsce postojowe w garażu podziemnym – zachęca Sławomir Szczakowski, dyrektor ds. sprzedaży w Dantex.

Dolcan w gotowych inwestycjach oferuje specjalne promocje na wybrane mieszkania. Rodzaj promocji zależy od inwestycji, jej lokalizacji oraz metrażu mieszkań. – Dla przykładu na ukończonym osiedlu mieszkań bezczynszowych Kamyk Zielony na warszawskiej Białołęce wprowadziliśmy na wszystkie mieszkania obniżone ceny – 4.470 zł/mkw. (z 5.000 zł/mkw.) oraz o połowę obniżyliśmy ceny poddaszy przynależących do mieszkań na piętrach. Oznacza to oszczędności w wysokości nawet 70.000 zł. Mieszkania dostępne jeszcze w ofercie mają metraże od 65 do 117 mkw., duże ogrody i miejsca postojowe w cenie – informuje Anna Sitnik, dyrektor działu sprzedaży w firmie Dolcan.

 

Barc dwa ostatnie segmenty w kameralnym Osiedlu Przytulnym przy ul. Kadetów w Warszawie ma w mocno zrabatowanej cenie. Można je teraz kupić o jedną trzecią taniej od ceny wyjściowej. Nowoczesny segment o pow. 177 mkw. jest do wzięcia za 693 tys. zł.

Deweloper oferuje też z upustem ostatnie gotowe mieszkania w Rezydencji Kościuszki w sąsiadującym z Warszawą Piastowie. Stawki za metr spadły tam z 6.600-6.700 zł do 5.900 zł.

Ochnik Development w inwestycji Leśna Magdalenka przy ul. Słonecznej w podwarszawskiej Magdalence także oferuje do sprzedaży ostatni dom o metrażu ok. 230 mkw. w zabudowie bliźniaczej z dwoma garażami, na zalesionej działce o pow. ok. 920 mkw., w super obniżonej cenie z 1,6 mln do 990 tys. zł.

Grupa Inwest mieszkania w swoich stołecznych, ukończonych inwestycjach, które nie znalazły jeszcze nabywców proponuje z wykończeniem w standardzie pod klucz.

Dom.deweloper w swoich projektach utrzymuje ceny na stałym poziomie, ze względu na standard wykończenia i wysoką funkcjonalność oferowanych mieszkań. – Oczywiście jesteśmy otwarci na negocjacje, szczególnie jeśli chodzi o zakup kilku lokali lub np. jednego z naszych ostatnich apartamentów w inwestycji Botanica Residence we Wrocławiu – zapewnia Mirosław Półtorak prezes zarządu Dom.deweloper.

 

Oferta mieszkań w gotowych inwestycjach LC Corp w ostatnich miesiącach wyraźnie skurczyła się. – Dwa zakończone niedawno projekty, Osiedle na Woli w Warszawie oraz Osiedle Nowalia we Wrocławiu, w całości zostały sprzedane na etapie budowy. Dobre wyniki sprzedaży notujemy również w realizowanych obecnie projektach m.in. na Osiedlu Grzegórzecka 77 w Krakowie, czy Osiedlu Graniczna we Wrocławiu, w przypadku którego podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu realizacji kolejnych etapów. W efekcie, w związku z brakiem mieszkań gotowych w ofercie, nie prowadzimy obecnie akcji promocyjnych dotyczących ostatnich mieszkań w ukończonych inwestycjach – poinformował portal nieruchomości Dompress.pl Mirosław Kujawski, wiceprezes LC Corp.

W cenach promocyjnych można kupić niektóre mieszkania w ukończonych inwestycjach firmy Euro Styl. Na gdańskim osiedlu Oliwa Park np. mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 63 mkw. jest teraz dostępne w cenie 7.990 zł/mkw., a cena mieszkania to 509.762 zł (poprzednio 567.820 zł). W Nowym Horyzoncie w Gdańsku-Borkowo dwa pokoje o metrażu od 36 do 54 mkw. deweloper oferuje w obniżonych stawkach 4.100 – 4.520 zł/mkw. (ceny mieszkań to ok. 155 – 223 tys. zł). Upust w zależności od lokalu wynosi 5-10 tys. zł. Mieszkania z trzema pokojami w tej inwestycji o pow. 59 – 67 mkw. są obecnie do nabycia w kwocie 4.090 – 4.223 zł za mkw. (aktualne ceny mieszkań to ok. 250 – 276 tys. zł). Przy zakupie trójki można zaoszczędzić ok. 14 tys. zł.

W projekcie Gorczycowa w Gdyni Euro Styl oferuje mieszkania 3 pokojowe o pow. 83 mkw. z upustem w cenie za 5.330 zł/mkw. Lokale objęte promocją można kupić w cenie 455 tys. zł, która obejmuje również miejsce postojowe w hali garażowej. W gdyńskim Osiedlu Morskim natomiast trzypokojowy lokal o metrażu 68 mkw. dostępny jest w cenie 4.713 zł/mkw., w cenie 321 tys. zł, która zawiera również naziemne miejsce postojowe i udział w drodze.

Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro przyznaje, że zdarza się, że w ukończonej przez firmę inwestycji zostają w sprzedaży pojedyncze mieszkania. – W aktualnej ofercie posiadamy tylko kilka takich mieszkań o pow. od 77 do 136 mkw. w cenie za mkw. od 5.700 do 6.500 zł netto. Stawki cenowe zostały obniżone o kilka procent – informuje Rafał Zdebski.

Firma Matexi Polska jak dotądnie miała potrzeby oferowania ostatnich mieszkań w promocji. – Przykładamy dużą wagę do lokalizacji i dobrego rozplanowania lokali, jak również do rozsądnej wyceny poszczególnych mieszkań na początkowym etapie sprzedaży – wyjaśnia Mirosław Bednarek, prezes Matexi Polska.

 

Okam oferuje promocje na wybrane mieszkania w ukończonych inwestycjach zarówno w warszawskim InCity, jak i w katowickiej inwestycji Dom w Dolinie Trzech Stawów. Rabaty negocjowane są indywidualnie.

 

Rafin promocje cenowe planuje na październik. Violetta Wypych, dyrektor działu handlowego Rafin wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży ostatnich mieszkań cena ustalana jest w drodze negocjacji z każdym klientem. – Generalnie nabywcy mieszkań w naszych inwestycjach mogą liczyć na 5-8 proc. rabatu – deklaruje Violetta Wypych.

 

Firma Robyg regularnie wprowadza promocje na wybrane lokale, należy więc śledzić ofertę dewelopera.

 

W gotowych inwestycjach Ronsona jest bardzo niewiele mieszkań, które nie znalazły jeszcze nabywców. Są to najczęściej duże lokale. – W   inwestycji Sakura II na warszawskim Mokotowie dysponujemy jeszcze dwoma lokalami o powierzchni 107 mkw. Mieszkania położone są  na wyższych kondygnacjach, z których roztacza się piękny widok na okolicę. Cena mkw. kształtuje się na poziomie 8100 zł i jest nieco niższa od ceny katalogowej – zaznacza Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.

 

Victoria Dom w aktualnej ofercie nie ma gotowych w promocyjnych cenach. Magdalena Rurarz, dyrektor działu sprzedaży i marketingu w Victoria Dom przyznaje, że bardzo rzadko zdarza się sprzedawać firmie w promocji ostatnie mieszkania. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, rabat wynosi 200 – 300 zł/mkw. licząc od ceny ofertowej.

 

Wawel Service z kolei ma sporopromocji na ostatnie mieszkania z oferty. Deweloper do wybranych, ostatnich mieszkań w krakowskiej inwestycji Apartamenty Mochnackiego oferuje komórki lokatorskie gratis. W Warszawie firma również prowadzi aktualnie promocję na ostatnie mieszkanie w luksusowej inwestycji Mokotów Residence. W tym stołecznym projekcie trzypokojowy lokal o metrażu 76 mkw. na III piętrze (z możliwością zaaranżowania na 4 pokoje) deweloper oferuje obecnie w cenie 5.999 zł/mkw. (poprzednia cena 6.299 zł/mkw.).

 

Atal ustala promocje indywidualnie dla każdej inwestycji. Na osiedlu Atal Marina na warszawskiej Białołęce, kupującym ostatnie wole mieszkania deweloper oferuje wykończenie standard w cenie mieszkania. Lokale o powierzchni od 48 do 88 mkw. można kupić z wykończeniem za 6.300 zł/mkw. To taniej o 300 zł/mkw. od ceny katalogowej z wykończeniem standard. W krakowskim projekcie Nowy Żabiniec Atal proponuje na ostatnie mieszkania upust w wysokości 200 zł/mkw. Lokal o metrażu 74 mkw. kosztuje teraz 5.900 zł/mkw. Także w krakowskiej inwestycji – City Towers Czyżyny I firmy można kupić jeszcze ostatnie 77 metrowe mieszkania w cenie 5.500 zł/mkw. W tym przypadku stawka spadła o 400 zł/mkw.

 

 

Autor: Kamil Niedźwiedzki, analityk Dompress.pl

Posted in Biznes, Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Ile zapłacimy za mieszkania pod koniec 2014 r.?

Posted on 0

Obserwatorzy rynku są zgodni, że ceny mieszkań w tym roku na pewno pójdą w górę. Dlaczego? Bo popyt na własne „M” rośnie.Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku, w Warszawie sprzedano ponad 4 tysiące mieszkań z rynku pierwotnego.

 

Popyt rośnie

 

Jak wynika z raportu REAS w pierwszym kwartale 2014 roku całościowa liczba mieszkań w ofercie dla 7 największych miast zmniejszyła się o 4 procent niż kwartał wcześniej i była niższa o prawie 30 procent w porównaniu do II kwartału 2012 roku, kiedy na rynku było najwięcej mieszkań na sprzedaż. W ostatnich 4 kwartałach na największych rynkach sprzedano o ponad 10 procent więcej, niż w rekordowym roku 2007.

Według założeń z 2013 roku, w roku bieżącym miało sprzedać się ok. 13 tysięcy mieszkań na terenie całej Warszawy. Wyniki po I kwartale, które zazwyczaj są dużo słabsze od pozostałych wskazują, że kryzys na rynku mieszkaniowym minął. Jeśli taki wskaźnik sprzedaży będzie się utrzymywał lub stopniowo wzrastał, bieżący rok zakończy się z wynikiem około 17 tysięcy sprzedanych lokali mieszkaniowych.

 

Czy będzie drożej?

 

Operując na tym rynku zauważamy, że rośnie zainteresowanie inwestycjami, które powstają w atrakcyjnej okolicy i przyciągają korzystną ofertą cenową. Coraz częściej spotykamy się z zapytaniami Klientów zainteresowanych np. inwestycją Zakątek Cybisa na Ursynowie, czy ceny za metr kwadratowy w kolejnych etapach inwestycji będą wyższe. Z dużym prawdopodobieństwem trzeba dziś powiedzieć jasno, że ceny pójdą w górę. Pytanie tylko jak bardzo.

 

Nikogo nie dziwi, że aspekt finansowy dla większości osób planujących zakup nieruchomości ma kluczowe znaczenie. Według jednego z raportów Deloitte statystyczny Polak musi pracować około 7 lat, by zarobić na 70-metrowe mieszkanie w Warszawie. To długo, w porównaniu z Duńczykami, którzy na takie mieszkanie pracują jedynie 3 lata!

 

Klienci mają jeszcze jedną poważną obawę, która nie pozostaje bez znaczenia w świetle statystyk, które mówią o tym, że dziś ok. 3 na 4 nieruchomości nabywane są ,na kredyt. O kredyt hipoteczny będzie coraz trudniej. W przyszłym roku zacznie obowiązywać wymóg posiadania aż 10 proc. wkładu własnego, co może stanowić znacznie większą przeszkodę niż obowiązujący od tego roku wymóg posiadania 5 proc. finansowania.

 

Na razie stabilnie

 

Faktem jest, że w ostatnich miesiącach sprzedaje się więcej mieszkań niż jest wprowadzanych na rynek pierwotny, dlatego wzrost cen wydaje się nieunikniony. Jak dotąd ceny na rynku pierwotnym pozostaną stabilne w większości lokalizacji, ale część analityków rynku twierdzi, że podwyżki rzędu 10 procent już na koniec tego roku są jak najbardziej realne.

 

Autor: Łukasz Majcher, kierownik działu sprzedaży z Grupy Włodarzewska

Posted in Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,

Ustawa deregulacyjna została zmieniona. Nie wiadomo czy inżynierowie będą mogli projektować budynki w miastach

Posted on 0

Ustawa deregulacyjna zakładała, że już nie tylko architekci, ale także inżynierowie będą mogli projektować nieduże budynki w miastach. Jak się jednak okazuje resort infrastruktury i rozwoju chce inaczej.

Zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) większość rozwiązań, które zawarto w projekcie rozporządzenia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest sprzecznych z ustawą deregulacyjną.

Okazuje się, że oddany w ubiegłym tygodniu do konsultacji projekt w znacznym stopniu różni się od tego, który był przedstawiany posłom podczas procedowania ustawy regulacyjnej. Wycofano bowiem dotychczas proponowane regulacje i na ich miejsce zamieszczono inne. Dotyczy to m.in. zapisów w zakresie metody egzaminowania kandydatów. Obecnie liczba pytań egzaminacyjnych uzależniona jest od poziomu uprawnień, o które ubiega się kandydat. Według projektu każdy będzie musiał odpowiedzieć na 90 pytań, a właściwą odpowiedź wytypować spośród czterech, a nie jak obecnie trzech opcji. Egzamin ma też wyglądać inaczej pod kątem merytorycznym.

PIIB wyraził obawę, że do jesiennej sesji egzaminacyjnej nie uda się dostosować aktualnej bazy pytań do nowych wymagań. To może z kolei stanowić podstawę do składania dużej liczby odwołań w przypadkach niezdania.

Następną kwestią poddawaną w wątpliwość jest zapis dotyczący inżynierskich uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, które w ograniczonym zakresie uprawniały do projektowania obiektu o kubaturze do 1 tys. m sześc. Wyłącznie na terenie gospodarstwa rolnego lub leśnego. W początkowej wersji deregulacji deklarowano odstąpienie z tego ograniczenia.

W opinii Andrzeja Rocha Dobruckiego, szefa PIIB obecny sposób zawężenia uprawnień jest nieuzasadniony i krzywdzący dla inżynierów budownictwa. Projekt będący podstawą inwestycji na terenach wiejskich może być równie dobrze wykonywany na terenach miejskich. Warunki techniczne nie różnicują projektów ze względu na teren, na którym mają być realizowane – twierdzi Dobrucki.

Zaznacza też, że jest to niezgodne z ideą deregulacji. Nie zostanie bowiem poszerzony krąg osób mających uprawnienia do projektowania budynków.

Te same względy skłoniły izbę do żądania dokładnego wskazania w przepisach, kto jest uprawniony do przygotowywania projektów zagospodarowania terenu lub działki.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie wytłumaczyło, dlaczego projekt uległ zmianie w tak dużym zakresie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Czy agent nieruchomości musi posiadać licencję?

Posted on 0

Planowane aktualizacje prawa w kraju ułatwiają kandydatom ubieganie sie o niektóre staże. Oznacza to, iż w przyszłym roku pośrednikiem biura nieruchomości będzie mógł być każdy, bez konieczności uzyskania zawodowej licencji.

Ponadto aktywni pośrednicy nie będą musieli regularnie podnosić swoich kwalifikacji i umiejętności oraz podejmować decyzje tylko na korzyść osób, na których polecenie działają. Nowe reguły z pewnością przyczynią się do zmniejszenia stopy bezrobocia w Polsce, ponieważ charakteryzowany zawód będzie bardziej przystępny.

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie w biurze nieruchomości nie będzie musiał mieć licencji o niekaralności oraz nie będzie potrzebował nieograniczonej możliwości do czynności prawnych. Usunięcie takich formalności obniży poziom zaufania przyszłych klientów.

W przyszłym roku nie zmieni się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za bezprawne działania takiego pracownika. Oznacza to, iż nadal będzie wymagane przy realizacji nawet najprostszych zadań pracownika biura nieruchomości.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Co jest odpowiednikiem przydomowego ogrodu w dużych miastach?

Posted on 0

Podczas kupna mieszkania alternatywą dla ogrodu może stać się balkon lub loggia. Coraz częściej są one doskonałą namiastką ogrodu dla mieszkańców wielkich miast.

Różnice pomiędzy balkonem, loggią i tarasem wbrew pozorom są znaczące i przede wszystkim różnią się strukturą oraz wielkością.

Balkon to otwarta przestrzeń na zewnątrz domu, która stanowi osobną, nadwieszoną platformę przymocowaną do ściany budynku. Loggia to wnęka w zewnętrznej płaszczyźnie budynku, która prowadzi na zewnątrz i zadaszona. Taras z kolei stanowi powierzchnię poziomą wybudowaną na wysokości parteru lub piętra, która powinna być obramowana balustradą. Dla potencjalnego kupca ważnym czynnikiem przy wyborze lokalu jest obszar, na jakim znajduje się taras, loggia czy balkon.

Poszukując dla siebie odpowiedniej nieruchomości do kupna powinniśmy zadecydować, które z oferowanych rozwiązań najbardziej nam odpowiada, ponieważ będą stanowić dodatkową powierzchnię należącą do naszego mieszkania.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Sposób na szybką sprzedaż mieszkania

Posted on 0

Sprzedaż mieszkania czy domu wielokrotnie jest procedurą długotrwałą. Zdarza się też, że koszt nie jest odpowiedni do jego wartości. W przyszykowaniu lokalu do sprzedaży może pomóc home strager.

Ciekawa lokalizacja i atrakcyjna cena nie są jedynymi punktami, którymi nabywca jest zaintrygowany. Wciąż zdarzają się sytuacje, gdzie mimo wypełnienia tych warunków, dom nadal nie został kupiony. W danej sytuacji trzeba zastanowić, co może odstraszać klientów. Mogą to być detale, na które my, jako lokatorzy nie zwracamy uwagi lub czynniki, które nadają mu wyjątkowe cechy związane z mieszkańcami.

Home staging jest umiejętnym przyszykowaniem nieruchomości do sprzedaży. Podstawą jest podkreślenie dostępnej powierzchni i wszystkich atutów. Wielokrotnie całkowity porządek i ukrycie drobiazgów czy fotografii może mieć znaczny wpływ na wygląd mieszkania.

Badania pokazują, że przy pomocy profesjonalisty mieszkanie można sprzedać prędko i nawet o 10% drożej. Taka usługa ma wartość około 350-500 zł. Jednakże początkowo trzeba przeanalizować czy jest to konieczne oraz czy jesteśmy w stanie sami nadać obiektywny wygląd nieruchomości.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Jak bezpłatnie określić wartość mieszkania?

Posted on 0

Wycena mieszkania jest niezbędna, jeśli planujemy wziąć pożyczkę z poręczeniem posiadanej nieruchomości bądź pragniemy ją sprzedać. Jak można określić ile warte jest mieszkanie?

Rzetelne oszacowanie wartości lokalu jest istotne. Nikt nie chce tracić majątku z tytułu zniżenia ceny bądź płacić większy podatek z powodu podania wartości wyższej niż realna. Najczęstszą i zwolnioną z opłat formą realizacji takiej oceny materialnej jest porównywanie ogłoszeń biur nieruchomości obejmujące lokale o podobnym standardzie. Jeśli postanawiamy wykorzystać taką metodę działania bierzmy pod uwagę, iż niekiedy ceny zakupu podane w ofertach to ceny początkowe i różnią się od rzeczywistego wydatku nabycia mieszkania. Niestety, metoda porównywania ofert prasowych i ogłoszeń internetowych jest najmniej dokładna, ponieważ nie często znajdziemy podobne lokale w tej samej okolicy.

Drugą możliwością indywidualnej wyceny mieszkania może być badanie rynku w Internecie. Jest to forma zwolniona z opłat i dostępna na kilkunastu serwerach w sieci. Deklarując decyzje sprzedaży lokalu do agencji ocenę majątku przeprowadza samo biuro nieruchomości. Agent nie pobiera zapłaty za taką aktywność ponieważ i tak naliczy prowizję w momencie podpisania umowy sprzedaży mieszkania.

Najbardziej dokładną, ale i kosztowną, metodą wyceny mieszkania jest profesjonalna usługa rzeczoznawcy. Pomoc specjalisty jest polecana, jeśli ubiegamy się o kredyt lub rzetelna wycena stanu mieszkania jest ważna ze względu na okoliczności.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Kiedy samorządy terytorialne opłacają podatek od nieruchomości?

Posted on 0

Podatek od posesji płaci właściciel. Gdy gmina zarządza budynkami nieprzekazanymi innym podmiotom do użytku to powinna odliczać od nich należną kwotę podatku.

Samorządy państwowe zapłacą podatek od nieruchomości, jeśli są ich jedynymi właścicielami i te posesje nie zostały zwolnione z tego obowiązku na mocy prawa. Ponieważ istnieje możliwość przeniesienia konieczności podatkowej, często zdarza się, iż wyżej opisane kwoty ponosi wieczysty użytkownik posiadłości, a nie jej właściciel.

Ponadto gmina ma prawo wnioskować do odrębnej organizacji państwowej o zapłacenie przez nią podatku w związku z użytkowaniem lokalu leżącego w innej gminie. Najczęściej tego rodzaju żądania trafiają do sądu, ale niejednokrotnie instytucje sprawiedliwości wskazują takie wnioski za poprawne i otrzymują konieczność zapłacenia określonej kwoty podatku.

W praktyce instytucje państwowe nieczęsto płacą scharakteryzowany podatek. Posiadane przez nich nieruchomości są najczęściej wynajmowane innym podmiotom do użytku bądź całkowicie zwolnione z takiej konieczności.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Czy obecnie opłaca się wziąć kredyt hipoteczny?

Posted on 0

Panująca sytuacja na rynku nieruchomości jest korzystna, jeżeli chodzi o kupno mieszkania. Przy dochodach rzędu dwóch średnich krajowych zdolność kredytowa wzrosła, a ceny mieszkań obniżyły się. Czy opłaca się jednak teraz decydować się na nabycie mieszkania, gdy za niedługi czas ma zacząć obowiązywać program „Mieszkanie dla Młodych”?

Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest aktualnie dla kupujących bardzo korzystna. Jest wiele atrakcyjnych ofert, kredyty hipoteczne są bardziej realne do uzyskania, a ich raty niższe w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 20%. To oznacza, że za takie same pieniądze można kupić większą nieruchomość. Pytanie brzmi: Jak długo jeszcze będą trwały takie dobre warunki?

Przeciętna wysokość podwójnego wynagrodzenia miesięcznego w czerwcu tego roku wzrosła o 109 zł i osiągnęła 3808,63 zł brutto, co zaowocowało wzrostem zdolności kredytowej rodziny, której zarobki wynoszą dwukrotność średniej krajowej. W 2014 roku zacznie obowiązywać program „Mieszkanie dla Młodych”, którego zadaniem jest dofinansowanie części środków tworzących wkład własny oraz częściową spłatę kredytu. Program ten jest zaplanowany na lata 2014-2018 i ma wziąć w nim udział ponad 115 tys. osób.

Dwie zasadnicze wady tego programu odnoszą się do limitów wieku (o kredyty będą mogły starać się jedynie osoby do 35. roku życia), wielkości mieszkania, które nie może przekroczyć 75 mkw. Inną wadą jest z pewnością fakt, że pieniędzy przeznaczonych na program najprawdopodobniej nie wystarczy dla wszystkich chętnych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Które koszty kredytowe wzrosły?

Posted on 0

W tym roku odnotowano następny spadek wartości mieszkań w największych miastach w Polsce. Niestety instytucje finansowe podnoszą stopy kredytowe i trudno uzyskać zobowiązanie hipoteczne.

Zgodnie z analizami największy spadek wartości mieszkań odnotowano w Gdańsku, Gdyni i Katowicach. Niestety przyjazna sytuacja sektora nieruchomości nie definiuje zwiększenia zainteresowania na owe pomieszczenia. Zazwyczaj Polacy nie posiadają aż tak dużych oszczędności i są zainteresowani kredytami hipotecznymi na ten cel.

Oddziały bankowe zwiększają poziom formalności dla potencjalnych zainteresowanych. Większość z owych placówek zwiększyła w ubiegłym miesiącu marżę. Droższe są dodatkowo raty ubezpieczenia niskiego wkładu indywidualnego oraz konieczne ubezpieczenia od zwolnienia z pracy czy zniszczenia nieruchomości. Zła kondycja finansowa Polski sprawia, iż nieliczna grupa polskich rodzin posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową na zakup własnego domu.

Jeśli jednak obywatele państwa polskiego decydują się kupno własnego mieszkania, są one najczęściej dwupokojowe w cichej okolicy, daleko od centrum miasta. Nie zmiana to faktu, iż selekcja wymarzonej lokalizacji zależy przede wszystkim od potrzeb i upodobań przyszłych lokatorów.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Czy warto kupić apartament nad morzem?

Posted on 0

Sposobem inwestowania pieniędzy, który zaczyna być praktykowany przez coraz więcej osób w naszym kraju, jest lokowanie pieniędzy w wakacyjne nieruchomości na wybrzeżu. Jedną z zalet takiego sposobu jest posiadanie własnego apartamentu w egzotycznym miejscu.

Własny apartament nad morzem to nie tylko wygoda i prestiż, ale również lukratywna inwestycja. Coraz więcej Polaków kupuje apartamenty nad morzem w celu wynajmowania i zarabiania. Najistotniejszymi kryteriami, jakimi należy brać pod uwagę przy zakupie nieruchomości, to nadająca się lokalizacja, dodatkowe umeblowanie oraz ujmujący widok z okna. W zależności od nadmorskich miejscowości koszt, jaki trzeba ponieść za zakup apartamentu to od 10 do 18 tys. zł za m.kw.

Ważnym czynnikiem dla nabywającego przy zadecydowaniu o kupnie lokalu dla własnych celów i celów inwestycyjnych jest standard wnętrza, które udostępnia mieszkanie w nim przez cały rok. Liczy się także dodatkowe umeblowanie, usługi wokół obiektu oraz dostęp do miejsca parkingowego.

W okresie, gdy jako właściciele nie mieszkamy w apartamencie, możemy z powodu jego własności pozyskiwać dodatkowe dochody wykorzystując firmę, która profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem wynajmu apartamentów i wynajdzie nam chętnych lokatorów. Jest to mniej ryzykowna i bardziej zyskowna inwestycja niż obecnie lokata bankowa.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Polski rynek mieszkaniowy w 2013 roku

Posted on 0

W połowie tego roku ujawniono wzrost aktywności na rynku budowlanym. Nie gwarantuje to utrzymania się tendencji wzrostowej, ale jest pozytywnym symptomem.

Zmniejszenie aktywności na rynku deweloperskim inwestorów jest objawem pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i ciągłym wzrostem bezrobocia. Rodaków nie stać na kupno nowych lokali mieszkalnych. Gdy zastanawiają się nad zmianą otoczenia zamieszkania to kupują nieruchomości od osoby prywatnej. Atrakcyjność nowych mieszkań ma zwiększyć pakiet pomocy ze strony parlamentu, między innymi funkcjonujący obecnie program„ Mieszkania dla młodych”.

W związku ze złą sytuacją ekonomiczną, deweloperzy rozpoczęli w tym roku o ponad 40% mniej inwestycji w porównaniu z poprzednim rokiem i uzyskali o połowę mniej zezwoleń na prace budowlane. Nie oznacza to, iż liczba mieszkań oddanych klientom zmniejszyła się. Dziś kończone są inwestycje rozpoczęte w ubiegłym roku, dlatego też rynek nowych nieruchomości nadal gwarantuje różnorodną ofertę.

Wybór pomiędzy rynkiem wtórnym a pierwotnym zależy ściśle od indywidualnych cech budżetowych zainteresowanych oraz udogodnień proponowanych w ramach danej lokalizacji mieszkania.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,

Ile kosztuje wynajem mieszkania?

Posted on 0

Z roku na rok mieszkań do wynajęcia jest coraz więcej na polskim rynku. Największą aktywnością w tej dziedzinie charakteryzują się studenci w okolicach września.

Według badań znalezienie mieszkania zajmuje Polakowi średnio 6 dni. W tym roku nastąpił spadek cen wynajmowanych lokali, ale jest on niewielki, ponieważ oscyluje w granicach 1%. Tańsze mieszkania znajdziemy w Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu.

Wspominani studenci wybierają zazwyczaj mieszkania na wynajem, gdy nie ma już miejsc w pobliskich akademikach. Nie stać ich w obecnej sytuacji na kupno własnego lokalu. Dla przykładu młoda osoba posiadająca około 500 zł na cele mieszkalne może wynająć pokój w stolicy, dzielić kawalerkę z inną osobą bądź postarać się o miejsce w akademiku.

Za kawalerkę trzeba średnio zapłacić tysiąc złotych, za lokal dwupokojowy natomiast dwa razy więcej. Ponadto pamiętajmy, iż czynsz to nie wszystko.

Najczęściej do opłat musimy doliczyć wszelkie koszty eksploatacyjne, czyli pobór wody, prądu i gazu. Dodatkowym kosztem na samym początku zawierania umowy jest konieczność uiszczenia kaucji, jako formy gwarancji. Środki te zostaną nam zwrócone po wygaśnięciu porozumienia, jeśli mieszkanie nie zostało znacznie zniszczone.

 

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , , ,