Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Ubezpieczyciele proponują zmiany w metodach wyceny szkody osobowej

Posted on 0

W Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają prawnie określonej metody wyceny szkody osobowej. Z tego powodu w sądach ląduje wiele spraw dotyczących tej kwestii.

Wyroki, jakie sądy zasądzają w sprawach odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych sięgają już kwot rzędu milionów złotych. Ich wysokość zależy od skutecznej działalności firm odszkodowawczych oraz oceny sądu. W rezultacie obecnie wysokość średnich odszkodowań jest już prawie dwukrotnie wyższa niż przed dziesięcioma laty.

Towarzystwom ubezpieczeniowym zależy na zmianach. W ich opinii system wyceny tzw. szkody osobowej musi zostać zmodyfikowany w taki sposób, aby nie występowały duże różnice pomiędzy kwotami, jakie proponują ich eksperci, a tymi, które określają sądy w swoich wyrokach.

Polska Izba Ubezpieczeniowa patronuje pracom, w których uczestniczą też środowiska medyczne nad systemem oceny skutków medycznych wypadków komunikacyjnych. W tym zakresie zaproponowane zostało wykorzystanie indeksu Human Body Trauma, który testowany jest już przez kilku ubezpieczycieli w Polsce.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Pralka na kółkach też musi mieć OC

Posted on 0

Zbudowałeś w wakacje pojazd własnej konstrukcji i chcesz nim wyjechać na drogę? Pamiętaj, musisz mieć polisę OC – ostrzega Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Rocznie do UFG trafia około tysiąc spraw o braku takiego ubezpieczenia dla pojazdów typu SAM*

Lato sprzyja samodzielnemu budowaniu różnego rodzaju pojazdów własnej konstrukcji. Niewiele osób jednak wie, że w chwili wyjazdu na drogę, również taki pojazd musi mieć polisę OC, i to nawet jeżeli nie ma badań technicznych czy nie jest zarejestrowany – przypomina UFG. W tym roku do Funduszu trafiło już ponad 400 zawiadomień o braku polisy OC dla pojazdów własnej konstrukcji, co dziesiąty z nich nie był zarejestrowany.

 

– Tak długo jak pojazdem domowej konstrukcji poruszamy się po własnej działce i nie wyjeżdżamy nim na drogę – pojazd ten nie musi mieć polisy OC. Jednak wyjechanie takim wehikułem na drogę jest równoznaczne z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC, również wtedy gdy pojazd ten jest nie zarejestrowany mówi Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG.

 

Gdy dojdzie do wypadku spowodowanego pojazdem własnej konstrukcji, w którym poszkodowane są osoby trzecie – muszą mieć one zapewnione odszkodowanie. W sytuacji gdy pojazd nie miał polisy OC, a zdarzenie miało miejsce na terenie posesji konstruktora – za szkody wyrządzone tym pojazdem np. sąsiadowi – zapłaci on z własnej kieszeni.

 

Natomiast gdy do wypadku dojdzie na drodze osoby poszkodowane otrzymują odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak osoba kierująca takim nieubezpieczonym pojazdem typu SAM oraz jego właściciel (na którym ciąży obowiązek wykupienia OC posiadacza pojazdu), solidarnie będą musieli spłacić całą kwotę odszkodowania wypłaconego przez UFG. Dodatkowo właściciel obciążony zostanie karą za brak polisy OC.

 

Często zdarza się, że – motorowerem własnej konstrukcji czy „domowej roboty” quadem, kierują kilkunastoletni chłopcy. W jednej z ostatnich spraw z udziałem pojazdu typu SAM, którą zajmował się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – nastoletni chłopiec, pod nieobecność rodziców, wspólnie z kolegami z sąsiedztwa wyjechał na drogę właśnie takim quadem własnej konstrukcji.

 

Pojazd miał jedno siedzisko i składał się z zespawanych stalowych rurek oraz silnika, skrzyni biegów i kół – z fiata 126p. Podczas przejażdżki, na łuku drogi, syn właściciela pojazdu – stracił nad panowanie nad kierownicą i uderzył w metalowe ogrodzenie posesji. Nastoletni kolega, który podróżował stojąc na stalowej rurce konstrukcji – uderzył głową o ogrodzenie i wskutek rozległych uszkodzeń głowy – zmarł. Jego matka wystąpiła o odszkodowanie do UFG, gdyż pojazd nie miał polisy OC. Sąd uznał, że urządzenie uczestniczące w wypadku spełnia definicję pojazdu, przystosowanego do poruszania się po drodze i podlega obowiązkowi ubezpieczenia OC.

 

W uzasadnieniu wyroku, sąd przypomniał przepis ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który nakazuje wykupić polisę OC, przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu, na drodze. Skoro ów wehikuł domowej konstrukcji, nie miał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – sąd nakazał UFG, wypłatę odszkodowania (kilkadziesiąt tysięcy złotych) dla matki chłopca. Z kolei Fundusz, po wypłacie tego świadczenia, wystąpił o jego zwrot – do ojca chłopca, który spowodował wypadek.

 

Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego trafia rocznie po około tysiąca zawiadomień o braku obowiązkowego OC – głównie w efekcie policyjnych kontroli lub wypadku spowodowanego pojazdem typu SAM. W 2013 roku w UFG zarejestrowane zostały 934 takie sprawy, zaś po ośmiu miesiącach tego roku było ich już 411. Przy czym około 10 procent tego typu spraw dotyczy pojazdów, które w ogóle nie zostały zarejestrowane.

____________

*pojazd marki SAM to taki pojazd, który został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy własnej konstrukcji (art.66a ustawy Prawo o ruchu drogowym)

 

 

Źródło: Informacja prasowa

Posted in Biznes, Finanse, Polska, Poradnik konsumenta, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , ,

W następnym roku nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia

Posted on 0

W poniedziałek musi zostać podana ostateczna decyzja dotycząca wysokości płacy minimalnej w 2015 roku. Wyższe wynagrodzenie będzie też oznaczać wyższe sumy świadczeń.

Wiele wskazuje na to, że kwota najniższej płacy osiągnie w przyszłym roku 1750 zł. Taka propozycja wyszła ze strony rządu i została przedstawiona reprezentantom komisji trójstronnej. Kwota ta została także zapisana w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów, które musi zostać podane do wiadomości publicznej do 15 września br. Wysokość ta będzie stanowić 44,1 proc. prognozowanego wynagrodzenia w 2015 r.

Decyzja o podwyżce będzie skutkować tym, że pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie będą mieli zwiększoną płacę o 70 zł do kwoty 1750 zł. Pracownicy rozpoczynający swoją pierwszą pracę w przyszłym roku otrzymają minimalną pensję w wysokości 1400 zł.

Jednak podwyżka nie musi obejmować wszystkich zatrudnionych uzyskujących dodatkowo dodatki finansowe i premie. Określając, czy pracownik zarabia co najmniej minimum ustawowe, trzeba dodać komponenty wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane na mocy stosunku pracy, które zostały określone jako wynagrodzenia osobowe przez Główny Urząd Statystyczny. Są to m.in. nagrody pieniężne i premie. Nie można do nich z kolei zaliczyć nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, a także zapłaty za godziny nadliczbowe.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia przyczyni się także do wzrostu najniższej płacy w trakcie zastoju w firmie, co oznacza, że nie będzie ona mogła wynosić mniej niż minimalne ustawowe wynagrodzenie. W związku z tym zatrudniający będą musieli wypłacić pracownikom właściwie oszacowane wyrównanie.

Ponadto podwyżka wynagrodzenia minimalnego będzie przekładać się także na wzrost dodatku do pensji za pracę w godzinach nocnych.

Jednocześnie podwyższenie płacy minimalnej wygeneruje również większe wydatki dla budżetu państwa z tytułu finansowania niektórych składek i wynagrodzeń, których kwoty zależą od minimalnej pensji. Razem będą one wynosić 12,5 mln w skali roku, w tym 5,1 mln zł na składki ubezpieczeniowe księży, a także 4,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za pracę osób odsiadujących rynek więzienia.

Maksymalna wartość odprawy w sytuacji zwolnienia grupowego wyniesie 26 25 zł, czyli piętnastokrotność pensji minimalnej.

Minimalna rekompensata z tytułu mobbingu lub dyskryminacji pracownika będzie na poziomie 1750 zł.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Kto może ubiegać się o kompensatę państwową?

Posted on 0

Najbliżsi osób, które w wyniku popełnionego przestępstwa ponieśli śmierć mogą złożyć wniosek o świadczenie finansowe o nazwie kompensata państwowa. Maksymalna kwota, jaką można aktualnie otrzymać to 12 ty. zł.

Przepisy Ustawy o państwowej kompensacie, przysługującej ofiarom niektórych przestępstw mówią, że świadczenie jest przyznawane w kwocie, która pokrywa:

– koszty pogrzebu,

– utracone środki utrzymania lub zarobki,

– koszty leczenia lub rehabilitacji.

Kompensata może zostać przyznana jedynie wówczas i w takiej kwocie, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconego wynagrodzenia lub innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków otrzymanych z pomocy społecznej lub z innego tytułu bądź źródła, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy zostali wykryci, oskarżeni lub skazani.

Obecnie najwyższa możliwa kwoty kompensaty to 12 tys. zł, jednak planowane są zmiany, które regulują podwyższenie nawet do 25 tys. zł. Zakłada się także wprowadzenie zaliczek i wydłużenie terminu wnioskowania o odszkodowanie dla ofiar.

Skarb Państwa przyznaje kompensatę w sytuacji, gdy organom ścigania nie udało się odnaleźć sprawców przestępstwa bądź wtedy, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania odszkodowania. Osoby, które mogą ubiegać się o świadczenie to najbliżsi ofiary, czyli małżonek lub osoba pozostająca z ofiarą w pożyciu.

Podstawowym warunkiem wypłaty kompensaty jest fakt, aby ofiara na skutek przestępstwa poniosła śmierć lub doznała rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności organu ciała. Oznacza to ciężki uszczerbek na zdrowiu oznaczający utratę wzroku, słuchu, mowy, ciężkiego kalectwa, bezpłodność, ciężkiej choroby długotrwałej lub nieuleczalnej, choroby zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, znacznej lub całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego znacznego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała. Kompensata przyznawana jest także w sytuacji naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innego niż wyżej wymienione na okres powyżej 7 dni.

Decyzję o wypłacie kompensaty wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującej osoby uprawnionej sąd rejonowy. Wniosek można złożyć w terminie 24 miesięcy od popełnienia przestępstwa.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Finanse osobiste, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Ubezpieczenie auta firmowego podczas urlopu – o czym warto pamiętać?

Posted on 0

Jeszcze kilka lat temu przywilej użytkowania służbowego auta był najczęściej ograniczony np. przez limit kilometrów czy limity na paliwo. Obecnie firmy umożliwiają swoim pracownikom wykorzystywanie samochodów służbowych w celach prywatnych.

Coraz częściej zezwala się również na korzystanie z auta podczas urlopu – również za granicą, po wcześniejszym uzyskaniu zgody przełożonego. Kto w takiej sytuacji powinien zadbać o ubezpieczenie auta, którym na co dzień poruszamy się tylko po drogach krajowych?

 

Według przepisów polskiego prawa drogowego wyjazd zagraniczny służbowym autem, pociąga za sobą konieczność uzyskania przez pracownika zgody właściciela pojazdu. W przypadku floty własnej musi być ona wydana przez upoważnioną do tego osobę w firmie. Jeżeli natomiast samochody firmowe są leasingowane, to zgoda taka powinna pochodzić od leasingodawcy. W LeasePlan zapotrzebowanie na taki dokument wystarczy zgłosić telefonicznie.

 

Ważną kwestią w przypadku wyjazdu zagranicznego jest sprawdzenie zakresu ubezpieczenia OC i AC, a także pakietu assistance. Na co zwrócić uwagę, by zabezpieczyć się na wszelkie nieprzewidziane sytuacje, które mogą nas spotkać na drodze podczas urlopu?

 

Sprawdź zakres terytorialny ubezpieczenia

 

Zarówno w Polsce, jak i całej Europie, jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Jego ewentualny brak skutkować może nie tylko mandatem policyjnym, czy dość dotkliwą karą finansową ze strony odpowiedniej instytucji państwowej nadzorującej spełnienie tego obowiązku, ale przede wszystkim wiąże się z koniecznością pokrycia wyrządzonych szkód z własnej kieszeni, a to w skrajnych przypadkach oznaczać może finansową ruinę sprawcy do końca życia.

 

Może się jednak zdarzyć, że nasza polisa OC, choć aktualna i ważna w Polsce, okaże się niewystarczająca na wyjazd za granicę. Począwszy od maja 2004 r., czyli od daty przystąpienia Polski do UE, standardowe polisy OC wystawiane przez naszych ubezpieczycieli na samochody zarejestrowane w Polsce, z mocy prawa zapewniają ochronę nie tylko w ruchu krajowym, ale również na obszarze większości państw europejskich. Są jednak także w Europie kraje, w których zasada ta nie obowiązuje. W takim przypadku istnieje konieczność doubezpieczenia naszej odpowiedzialności, a obowiązek ten spełnić możemy albo poprzez uzyskanie tzw. Zielonej Karty od ubezpieczyciela polskiego (otrzymanie Karty z reguły nie wiąże się z żadnymi opłatami dodatkowymi) lub poprzez zakup tzw. „ubezpieczenia granicznego” przy wjeździe na terytorium Państwa, gdzie taka dodatkowa ochrona jest konieczna. W tym drugim przypadku umowę zawiera się już z którymś z ubezpieczycieli lokalnych w państwie, do którego wjeżdżamy i trzeba pamiętać, że wiąże się to oczywiście z koniecznością opłaty dodatkowej składki.

 

Czy warto zabezpieczyć pracodawcę?

 

Skoro mowa o wykorzystania auta służbowego do celów prywatnych, to teraz zastanowimy się nad zabezpieczeniem pracodawcy. Głównie to on bowiem ponosi ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu. Ubezpieczenie Autocasco wymaga nieco bardziej starannej analizy. Z elementów, którym należy poświęcić szczególną uwagę, wskazałbym: zakres terytorialny, zakres objętych ochroną ryzyk, katalog wyłączeń odpowiedzialności, kwestię uprawnień do prowadzenia auta oraz wymogi powiadomienia o wystąpieniu szkody.

 

Trzeba pamiętać, że w praktyce nie istnieje polisa, która obejmowałaby ochroną absolutnie wszystkie zagrożenia i w każdych okolicznościach bez wyjątku. Nawet jeśli ubezpieczenie AC oparte jest o formułę wszystkich ryzyk („all risk”), także taka polisa i tak zawsze zawierać będzie pewien katalog zdarzeń i okoliczności, w obliczu których ubezpieczyciel będzie miał prawo skutecznie odmówić wypłaty odszkodowania. Każdy użytkownik powinien mieć świadomość istnienia takiego katalogu oraz jego zawartości. Pozwoli mu to z pewnością (przynajmniej tam, gdzie może on mieć jakiś wpływ na bieg wydarzeń) wyeliminować lub choćby ograniczyć sytuacje i zachowania ryzykowne, za których skutki on sam będzie musiał ponosić odpowiedzialność.

 

Standardem rynkowym jest, że polisa AC obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe na terytorium całej Europy (a często również krajów basenu Morza Śródziemnego) z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności za niektóre ryzyka (przede wszystkim kradzież samochodu) na obszarach takich państw jak Rosja, Białoruś, Ukraina, czy Mołdawia. To jednak, jako się rzekło, uproszczony model standardowy, od którego w danej, rzeczywistej umowie mogą istnieć właściwie dowolne odstępstwa. W codziennej pracy wykonywanej naszym samochodem dane ubezpieczenie może być całkowicie wystarczające, ale już niekoniecznie przy wyjeździe na urlop, dlatego warto sprawdzić to przed rozpoczęciem pakowania walizek do służbowego auta.

 

Warto również zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące powiadomienia policji i ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody. Należy je znać i przestrzegać, ponieważ dzięki temu likwidacja szkód przebiega sprawniej i bardziej efektywnie. Ubezpieczyciel nie ma też argumentów przemawiających za ewentualnym ograniczeniem swojej odpowiedzialności.

 

Licho nie śpi!

 

Jakkolwiek każda niespodziewana sytuacja życiowa może być problemem, to łatwo wyobrazić sobie jak szczególnie uciążliwe będzie unieruchomienie (wypadek, awaria) samochodu w drodze na urlop, z dala od domu, a często również od wszelkiej „cywilizacji”. Dlatego nie zapominajmy o polisach assistance. Planując podróż, szczególnie zagraniczną, należy zatem zapoznać się z zakresem istniejącej polisy i zastanowić się, czy jest on wystarczający.

 

I na koniec ubezpieczenie, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę w kontekście zagranicznych podróży wakacyjnych. Ubezpieczenie, nie da się ukryć, wciąż traktowane przez Polaków po macoszemu, niezbyt popularne, niedoceniane i rozwijające się na naszym rynku w prawdziwych bólach. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej. W ogólnym zarysie, na podstawie takiej polisy ubezpieczyciel może nam zapewnić reprezentowanie naszych interesów prawnych i ponoszenie wydatków z tym związanych, w tym takich jak: koszty postępowania przed sądem czy koszty dojazdu Ubezpieczonego na rozprawy. Ponadto nie do przecenienia jest możliwość uzyskania całodobowej, telefonicznej porady prawnej udzielanej przez wykwalifikowanych specjalistów, służących profesjonalnym wsparciem. Dzięki usłudze pomocy prawnej DAS, nasi Klienci otrzymują wsparcie prawne bez względu na miejsce, w którym w danym momencie przebywają. To komfortowe rozwiązanie daje poczucie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom aut, jak i firmom współpracującym z LeasePlan, które nie są przez to narażone na dodatkowe, nieplanowane koszty.

 

Autor: Piotr Skwarek, Kierownik Działu Ubezpieczeń, LeasePlan Fleet Management Polska

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Jeździsz bez dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC? Zapłacisz mandat

Posted on 0

Obowiązkiem właściciela pojazdu jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem objęty powinien być nie tylko samochód, pojazd jednotorowy czy ciągnik, ale także przyczepa. Nieważne jest też czy pojazd jest zepsuty, czy nie. Brak ubezpieczenie niesie za sobą pewne konsekwencje.

Powyższą konieczność regulują przepisy zamieszczone w Prawie o ruchu drogowym. Mówią one, iż właściciel pojazdu musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokument poświadczający podpisanie umowy obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu lub stwierdzający uiszczenie składki tej polisy.

Kierowcy, który nie posiada przy sobie takiego dokumentu grozi mandat w wysokości 50 zł. Taka kara wydaję się być zrozumiała. Według szacunków z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), z którego zapewniane są odszkodowania dla ofiar wypadków spowodowanych przez kierowców bez polisy, po naszych drogach porusza się ćwierć miliona pojazdów bez ubezpieczenia OC.

Jednak coraz więcej właścicieli pojazdów decyduje się na zawarcie umowy ubezpieczenia drogą telefoniczną lub elektroniczną. W takiej sytuacji potwierdzenie zawarcia polisy często przesyłane jest przez ubezpieczyciela faksem lub e-mailem. Taki dokument łatwo podrobić, dlatego w trakcie kontroli służby drogowe zazwyczaj sprawdzają go w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek przekazać do UFG dane o zawartych umowach ubezpieczeniowych drogą elektroniczną jak najszybciej, jednak nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy. W dalszej kolejności Fundusz przekazuje te dane do CEPiK.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Policja przyznają jednak, że dane widniejące w CEPiK o polisach nie zawsze są uaktualnione. Z tego powoduje MSW nadal pracuje nad uruchomieniem CEPiK 2.0, którego baza ma być o wiele bardziej solidna.

To oznacza, że bardziej rzetelna baza, z której będą korzystali policjanci wpłynie na złagodzenie przepisów w ten sposób, aby zapominalscy kierowcy nie byli karani.

Jednak zanim zostanie wprowadzona możliwa nowelizacja kodeksu drogowego, zakończone muszą być prace nad nowym systemem, co przewidziane jest na pierwsza połowę 2016 r.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rzadkość: cała branża ubezpieczeniowa we wspólnej kampanii

Posted on 0

Aż osiemdziesiąt procent polskich kierowców nie zdaje sobie sprawy, że siadając za kierownicą cudzego auta powinni upewnić się czy jego właściciel ma polisę OC – wynika z badań opinii publicznej, przeprowadzonych w minionym tygodniu*. Nie wiedzą, że kierowanie nieubezpieczonym pojazdem naraża ich na bardzo wysokie konsekwencje finansowe. Po raz pierwszy wszystkie działające w Polsce instytucje ubezpieczeniowe, łącznie z nadzorem finansowym, zjednoczyły siły i uruchamiają wspólną kampanię informacyjną w Internecie pod hasłem„Nie wstępuj w związek na który nie jesteś gotowy”. Inicjatorem i głównym sponsorem kampanii jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, partnerami: Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Komisja Nadzoru Finansowego, jako partner honorowy.

 

Polacy coraz częściej korzystają z auta, motocykla, ciągnika, motoroweru, quada etc. – innego niż własny. W ubiegłym roku co czwarty wypadek drogowy spowodowany został przez kierowcę, który nie był właścicielem pojazdu – wynika z danych z ogólnopolskiej bazy polis prowadzonej przez UFG. I odsetek ten stale rośnie: w ciągu ostatnich pięciu lat uległ podwojeniu. Tymczasem zaledwie 20 proc. polskich kierowców wie, że gdy prowadząc pojazd bez OC spowoduje wypadek – to z własnej kieszeni musi zwracać odszkodowanie za jego skutki – do spółki z posiadaczem pojazdu, który nie wykupił ubezpieczenia. Ofiary wypadku otrzymują odszkodowanie od UFG – gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce lub odszkodowanie refundowane jest przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – gdy wypadek wydarzył się za granicą**. Po wypłacie świadczenia obydwie te instytucje występują jednak o zwrot wypłaconej sumy (tzw. regres) – zarówno do kierującego jak i właściciela nieubezpieczonego pojazdu.

 

Tylko w 2013 roku UFG rozpoczął prowadzenie 3,5 tysiąca nowych spraw regresowych tj. o 400 więcej niż rok wcześniej. Średni regres sięga 10 tysięcy złotych – czyli ponad dwadzieścia razy więcej niż wynosi średnia składka za komunikacyjne OC w Polsce. To pokazuje jak bardzo nieopłacalna jest jazda bez OC, szczególnie że rekordzista ma do zwrotu ponad 1,6 mln złotych. Rośnie też liczba regresów przekraczających kilkaset tysięcy złotych. Na koniec ubiegłego roku Fundusz prowadził łącznie blisko 18 tysięcy spraw – w stosunku do kierowców i nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów – o zwrot odszkodowania wypłaconego ofiarom wypadków. Całkowite należności z tytułu roszczeń regresowych przekroczyły 160 mln złotych.

 

Coraz częściej też wyjeżdżamy za granicę samochodem, co nieuchronnie prowadzi do większej liczby wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami z polską rejestracją. Tylko w 2013 roku miało miejsce 44,1 tys. takich zdarzeń (o 3 tys. więcej niż rok wcześniej). W minionym roku PBUK zrefundowało odszkodowania za 208 szkód, spowodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi i bez ważnego ubezpieczenia OC. Z tego tytułu Polskie Biuro wypłaciło prawie 4 mln złotych tj. o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec 2013 roku łączne należności PBUK od nieubezpieczonych sięgały 18,4 mln złotych (wzrost o 16 proc.); prowadzonych jest ponad siedemset postępowań regresowych. Średnia wartość szkody, w stosunku do danych z 2012 roku, wzrosła o 800 złotych i wyniosła 15,4 tys. złotych; natomiast najwyższy regres PBUK przekracza 3 mln złotych.

 

Żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania mogą spodziewać się również ci, którzy wprawdzie spowodowali wypadek pojazdem z ważną polisą OC, ale: byli pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zbiegli z miejsca wypadku, nie posiadali wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem etc.*** Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że roczna wartość regresów kierowanych do nietrzeźwych kierowców może wynosić 50-60 mln zł. Średnia szkoda związana z nietrzeźwym kierowcą to 10-12 tys. zł i jest ponad dwa razy wyższa niż średnia szkoda z komunikacyjnego OC w Polsce (5 tys. złotych). Natomiast maksymalny regres do nietrzeźwych kierowców przekracza 2 mln zł. Ta poważna szkoda osobowa miała miejsce kilka lat temu.

 

Wspólna kampania UFG, PIU, PBUK, RzU i KNF obejmuje cztery filmy, które promowane będą w Internecie. Kampania przygotowana została wspólnie z agencją reklamową Walk Digital, współpracującą z firmą producencką Mojo Films. Autorem scenariusza spotów filmowych jest Aleksander Frydrych, reżyserem – Dariusz Rzontkowski; obaj z Grupy Walk. Budżet całej kampanii, wraz ze wsparciem mediowym, nie przekroczył 135 tys. złotych.

 

Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: – Celem kampanii jest rozszerzenie kręgu osób zainteresowanych tym czy dany pojazd ma OC i pokazanie kierowcom, że nie jest to tylko sprawa jego właściciela.Startujemy z kampanią tuż przed wakacyjnymi wyjazdami, gdyż właśnie wtedy częściej niż zwykle siadamy za kierownicę cudzego samochodu. Dla mnie istotne jest również to, że po raz pierwszy w historii polskich ubezpieczeń udało się nam zjednoczyć siły wobec tak istotnej sprawy, która nie powinna być obojętna dla ponad 20 milionów polskich kierowców.

 

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń: – Bardzo niepokojący jest fakt, że wiele osób nie tylko siada za kierownicę bez OC, ale przede wszystkim nie ma pojęcia, z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Dobrze, że jeden z filmów emitowanych w ramach kampanii porusza też kwestię jazdy po alkoholu. To faktyczny problem na polskich drogach. Ponadto ogromnie cieszę się, że wszystkie rynkowe instytucje, wspólnie z nadzorem finansowym, zdecydowały się na organizację takiej akcji.

 

Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: –Ubezpieczenie OC nie tylko daje poszkodowanemu możliwość uzyskania odszkodowania, ale również chroni majątek właściciela i kierującego pojazdem. Brak polisy może doprowadzić do ruiny całą rodzinę i uniemożliwić normalne życie. Te same zasady obowiązują nie tylko w kraju, ale też na całym obszarze Unii Europejskiej – warto zatem się zabezpieczyć i ubezpieczyć.

 

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych: – Każda osoba siadając za kierownicę pojazdu musi mieć przekonanie, że posiada on aktualne ubezpieczenie OC. Gdy poruszamy się autem nieubezpieczonym lub znajdując się pod wpływem alkoholu – musimy się liczyć z potężnymi roszczeniami o zwrot odszkodowania wypłaconego ewentualnym ofiarom wypadku. Do Rzecznika trafia coraz więcej takich spraw, a dochodzone kwoty przekraczają możliwości finansowe zobowiązanych, w niektórych przypadkach skutkując nawet ruiną finansową gospodarstwa domowego. Właśnie z tych względów bardzo ważna jest ta zorganizowana wspólnymi siłami kampania informacyjna.

 

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: ­  Osoby kierujące pojazdami bez OC szkodzą przede wszystkim sobie, ale ponieważ pośrednio koszty spowodowanych przez nich wypadków pokrywają również ci, którzy zgodnie z prawem się ubezpieczają, więc na jazdę bez OC nie powinno być społecznego przyzwolenia.

 

Przykłady regresów wobec sprawców wypadków:

 

UFG wypłacił ponad 410 tys. złotych. Czterdziestokilkuletni właściciel samochodu ciężarowego, bez polisy OC, wykonując manewr zmiany pasa ruchu w miejscu niedozwolonym i zajeżdża drogę samochodowi osobowemu, który wbija się w ciężarówkę. W wypadku ginie młode małżeństwo; ich kilkuletni syn odnosi tylko drobne obrażenia. Elementem odszkodowania, nadal wypłacanego przez UFG, jest m.in. comiesięczna renta dla osieroconego chłopca. Niedawno sprawa ta została wznowiona: rodzina wystąpiła o zadośćuczynienie dla dziecka za śmierć rodziców. Fundusz prowadzi regres do sprawcy tego wypadku, który próbuje ukryć swój majątek.

 

UFG wypłacił ponad 440 tys. złotych. Dzwudziestokilkulatek, kierując nieubezpieczonym pojazdem swojego pracodawcy (praca na umowę zlecenie) wymusza pierwszeństwo na drodze. Osoba poszkodowana (w chwili zdarzenia: właściciel prywatnej firmy, rodzina na utrzymaniu) w wyniku wypadku niemal traci wzrok, ma I grupę inwalidztwa, potrzebuje codziennej pomocy. Fundusz wystąpił o zwrot wypłaconego odszkodowania zarówno: do właściciela nieubezpieczonego pojazdu jak i do sprawcy wypadku. Właściciel samochodu zmarł przed kilku laty, spłacając tylko część długu. Od tego czasu UFG dochodzi zwrotu odszkodowania już tylko od sprawcy wypadku.

 

UFG wypłacił ponad 760 tys. złotych. Dwudziestoletni posiadacz auta bez OC, pożycza je koledze, który powoduje wypadek i ginie w nim. UFG dochodzi więc roszczeń tylko od nieubezpieczonego posiadacza pojazdu, który początkowo nie chce przyjąć do wiadomości swojej odpowiedzialności. Uważa, że za spowodowanie wypadku odpowiada wyłącznie jego sprawca. O odszkodowanie do UFG zwrócił się jeden z pasażerów pożyczonego auta, który w wypadku doznał złamania kręgosłupa; ma bezwład kończyn i wymaga stałej opieki. Lekarze orzekli u niego trwały uszczerbek na zdrowiu przekraczający 130 proc. Elementem odszkodowania jest renta w wysokości ponad 3 tys. złotych miesięcznie (m.in. na zwiększone potrzeby).

 

PBUK wypłacił ponad 2,6 mln złotych: Przed ośmiu laty, podczas wakacyjnego pobytu w Niemczech, zarejestrowany w Polsce samochód – zjechał na przeciwny pas ruchu, powodując czołowe zderzenie z autem jadącym z naprzeciwka. Poszkodowany kierowca drugiego auta, dwudziestokilkuletni obywatel Niemiec, został ciężko ranny. Wątpliwe jest czy będzie w stanie kiedykolwiek podjąć pracę. Jego stan okazał się na tyle poważny, że strona niemiecka zasygnalizowała utworzenie rezerwy na tę szkodę w wysokości limitu sumy gwarancyjnej obowiązującej w Niemczech w dniu wypadku, tj. 2,5 mln euro na osobę. Dotychczas PBUK zrefundowało stronie niemieckiej, z tytułu tej szkody, kilkaset tysięcy euro (równowartość ponad 2,6 mln złotych) i sprawa pozostaje otwarta. Po wypłacie odszkodowania Polskie Biuro wystąpiło z regresem do posiadacza i kierującego pojazdem z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Ponieważ dłużnicy nie zapłacili należności dobrowolnie, sprawa została skierowana na drogę sądową. PBUK uzyskało tytuł wykonawczy i skierowało sprawę do komornika, który podjął egzekucję.

____________________________

* badanie przeprowadzone zostało – na zlecenie UFG, przez GfK Polonia – między 5 a 9 czerwca 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku powyżej 15 lat.

** dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, bez ważnego OC; w praktyce odszkodowanie dla ofiar wypadku, który spowodował za granica pojazd z polskimi tablicami rejestracyjnymi – wypłaca odpowiednik PBUK (czyli biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych) w kraju wypadku, któremu następnie wydatki te refunduje Polskie Biuro.

*** szczegóły art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK.

 Źródło: UFG

Posted in Biznes, Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Ubezpieczenie domku letniskowego

Posted on 0

Piękna pogoda oraz coraz dłuższe dni skłaniają wielu posiadaczy domków letniskowych do weekendowych wyjazdów. Pierwsze odwiedziny po zimie to jednak zazwyczaj sprzątanie, odkurzanie oraz, w niektórych przypadkach, liczenie strat. W naszym niepewnym klimacie domek może zostać bowiem zalany a dach zerwany przez podmuchy silnego wiatru. W takich i innych przypadkach pomocna jest odpowiednia polisa ubezpieczeniowa. Expander radzi, jak odnaleźć się w zawiłościach polisy, by zabezpieczyć swoje finanse przez uszczerbkiem.

Czym jest domek letniskowy?

W definicjach ogólnych warunków ubezpieczeń domek letniskowy opisywany jest jako budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian, posiadający fundamenty i dach (dach, stropy, ściany, podłogi, muszą być tak zamocowane, żeby nie można było ich zdemontować jednocześnie ich nie niszcząc). W przeciwieństwie do ubezpieczeń domów, w ogólnych warunkach jest także informacja, że nieruchomość ta przeznaczona jest na cele rekreacyjne oraz że zamieszkuje się ją czasowo.

Za co odpowiada ubezpieczyciel?

Podstawowy zakres ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu, które zostało zniszczone, utracone lub uszkodzone bezpośrednio wskutek: pożaru, silnego wiatru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu lądowego, gradu, dymu i sadzy, uderzenia fali ponaddźwiękowej, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, zalania oraz następstw akcji ratowniczej związanej ze wskazanymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku lub dewastacji możliwe jest w większości przypadków, jednak wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków. Zazwyczaj towarzystwa wymagają wtedy (między innymi), aby  wejście do domku letniskowego zabezpieczone było pełnymi  drzwiami zewnętrznymi, które zamykane są na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający atest. Wyłączeniem,w przypadku kradzieży, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jest jednak kradzież lub zniszczenie: biżuterii, cennych monet, dokumentów i rękopisów, dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, gotówki i innych środków płatniczych.

Uwaga: ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody powstałe
w domkach, które zostały zbudowane bez odpowiednich pozwoleń i planów.

Wypłata odszkodowania

Przy wypłacie odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe zawracają szczególną uwagę na prawidłowe przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz o wykonywaniu dozoru technicznego i wszelkich napraw, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej czy wodociągowej. Właściciel domku powinien więc dbać o dobry stan dachów oraz prawidłowe zabezpieczenie otworów dachowych, ponieważ wśród ryzyk, które nie będą objęte zakresem odpowiedzialności zakładu, znajdują się te związane z rażącym niedbalstwem. Nie dostaniemy odszkodowania także za szkody, które powstały, gdy domek znajdował się w budowie lub gdy został przeznaczony do rozbiórki.

Cena ubezpieczenia domu letniskowego jest zależna między innymi od sumy ubezpieczenia (która powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia), okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz konstrukcji budynku. Nie jest to tanie ubezpieczenie ze względu na szkodowość, jednak warto je posiadać, by w momencie zniszczenia nie martwić się o środki na naprawę.

 

Małgorzata Szymańska-Cholewa

Specjalista ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych

 Źródło: Expander

Posted in Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Poradnik konsumenta, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,

Polisy OC dla członków zarządów

Posted on 0

W Polsce niejednokrotnie członkowie zarządów przedsiębiorstw wykupują ubezpieczenie OC. Polisa ta chroni ich przed roszczeniami klientów z tytułu działania posiadanej przez nich jednostki.

Polisy, które można wykupić, różnią się przede wszystkim zakresem bezpieczeństwa oraz podmiotami objętymi asekuracją. Chronić mogą się zarówno obecni i przyszli kierownicy, kadry zarządzające i inne grupy wykonawcze w korporacji po ówczesnym opisaniu ich w porozumieniu z agencją ubezpieczeniową. Ponadto osoby ubezpieczone mogą chronić członków swoich rodzin.

Teoretycznie owe ubezpieczenie powinna posiadać każda organizacja gospodarcza w Polsce dla chronienia swojej pozycji, jednakże nie jest to wymóg prawny, a raczej racjonalny.

W praktyce agencja ubezpieczeniowa dba o interesy firmy w sądzie po zaistnieniu niezgodności w funkcjonowaniu organizacji. Reguła ta obejmuje również lata ubiegłe dla byłych kierowników, jeśli incydent miał miejsce w czasie obowiązywania polisy. Z tytułu asekuracji przedsiębiorstwo otrzyma zwrot wydatków sądowych i równowartość zadośćuczynienia przekazanego poszkodowanemu.

Niekiedy biuro ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za błędy. Są one zazwyczaj opisane w indywidualnych umowach OC i różnią się z powodu obszaru działania danej jednostki gospodarczej.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Jakie są opłaty za brak ubezpieczenia OC w 2013 roku?

Posted on 0

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC właściciel samochodu osobowego zostanie ukarany opłatą. Obecnie jej kwota to 3200 zł.

W ubiegłym roku zmienił się sposób obliczania opłat za brak ubezpieczenia. Jest ona szacowana na bazie minimalnego wynagrodzenia, którego wartość aktualnie wynosi 1600 zł.

Od 1 stycznia 2013 opłaty za niewykupienie ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wynoszą:

– 3200 zł – dla samochodów osobowych,

– 4800 zł – dla samochodów ciężarowych, autobusów i traktorów,

– 530 zł – dla pozostałych pojazdów.

W przypadku niespełnienia obowiązku nabycia ubezpieczenia OC występuje stopniowe zwiększanie kosztów, które zależą od okresu pozostawania bez ochrony i jest to:

– 20% całkowitej opłaty – gdy okres jest krótszy niż 3 dni,

– 50% całościowej opłaty – gdy okres nie przekracza 14 dni,

– 100% opłaty – gdy okres przekracza 14 dni.

Opłaty za niewywiązanie się z konieczności zawarcia umowy na ubezpieczenie komunikacyjne są uiszczane na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Zmiany w stawkach ubezpieczeniowych dla rolników

Posted on 0

Pomimo aktualizacja przepisów o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, nie zostaną wniesione żadne modyfikacje. Wielkość raty miesięcznej wciąż będzie wynosiła 1 zł.

Zgodnie z przesłankami wynikającymi z przepisów, regulacje nie zostaną zmienione. Biorąc to pod uwagę z końcem 2014 roku składka ubezpieczenia zdrowotnego producentów rolnych i lokatorów równa będzie 1 zł za każdy cały hektar. W momencie, gdy producent rolny posiada do 1 hektara składka wynosi 1 zł i pozostała należności jest finansowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tymczasem, jeżeli rolnik jest posiadaczem ponad 6 hektarów finansuje ją sam.

Przyjęcie opisanej składki jest spowodowane zmianami systemowymi w obrębie płacenia składek przez rolników, które mają wymiar złożony i wielopłaszczyznowy.

Trzeba też zwrócić uwagę, że składki odprowadzane są do Narodowego Funduszu Zdrowia. W momencie, gdy sumy przekraczają wysokość składki, są opłacane z budżetu państwa.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Jak obliczana jest składka ubezpieczenia wypadkowego?

Posted on 0

Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy wypadków które zdarzyły się w trakcie wykonywania pracy oraz chorób zawodowych. Płacenie składek należy do zadań ich płatników, czyli w przypadku ubezpieczenia wypadkowego zatrudnionego jest to jego pracodawca.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe nie dla wszystkich pracodawców jest taka sama. Jej ustalenie polega na zbadaniu poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków Składka waha się od 0,67% do 3,33%. Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe odnosi się do pracodawców, którzy odciągają składki za pakiet ubezpieczenia społecznego za co najmniej 10 osób. Z kolei pracodawcy, którzy deklarują nie więcej niż 9 ubezpieczonych objęci są jednolitą składką na ubezpieczenie wypadkowe. W takim przypadku stopa procentowa składki wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, która została ustanowiona na dany rok podatkowy.

Jeżeli będziemy mieli wypadek przy pracy lub choroby zawodowej i odprowadzamy składki na ubezpieczenie wypadkowe to daje nam prawo do przyznania specjalnych świadczeń przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Kody ubezpieczenia w ZUS

Posted on 0

Obywatele kraju, którzy nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, powinni uiszczać taką asekurację samodzielnie. Jak określić tytuł wnioskowania o taką ochronę?

Wniosek o objęcie indywidualnym ubezpieczeniem należy wypełnić na formularzu ZUS ZUA i określić te same dane personalne w polach odznaczonych dla płatnika składek i podmiotu obejmowanego asekuracją. Konieczne jest podanie kodu tytułu ochrony. Pośród najpowszechniejszych opisujemy:

– 15 00 xy – ten skrót odnosi się do małżonków, których partnerzy zostali oddelegowani poza Polskę w ramach wykonywanej pracy w konsulacie, placówce ONZ lub innej jednostce informacji,

– 18 10 xy – oznaczenie studenta, który musi ubezpieczyć się indywidualnie,

– 17 00 xy – kod dla osoby starającej się o samodzielne ubezpieczenie z powodu opieki nad niepełnosprawnym, emerytem bądź rencistą wymagającym ciągłej kontroli,

– 16 10 xy – określa mieszkańca Polski, który pracuje za granicą lub dla organizacji, która nie ma biura w kraju.

W wyżej opisanych symbolach kody xy oznaczają kolejno:

– symbol x określa ustalenie prawa do emerytury obywatela,

– skrót y dotyczy określonego stopnia niepełnosprawności.

Po napisaniu prośby ubezpieczony jest zobowiązany do wpłacania ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny kwot składek ubezpieczenia. Najpowszechniej dokonuje się tego na początku każdego miesiąca.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Otwarte fundusze emerytalne zostały wybrane

Posted on 0

Na początku trwającego roku odbyło się losowanie otwartych funduszy emerytalnych. Losowanie polegało na wyborze tylko jednego funduszu, który spełniał warunki uczestnictwa w tym procesie.

Zanim to się wydarzyło ZUS dostarczył wszystkim list z przypomnieniem o możliwości dokonania samodzielnego wyboru funduszu, na który ubezpieczeni mieli czas do 10 stycznia 2013 roku. Do przystąpienie do losowania uprawnione są tylko te OFE które w zestawieniach zwrotu stóp z ostatnich trzech lat zanotowały większe zyski niż wynosiła stopa zwrotu spośród wszystkich funduszy w postaci uśrednionej. W tym roku wymogi te spełniły trzy z nich.

Kolejnym warunkiem była wielkość funduszy, z których te o największej ilości aktywów są z losowania wykluczone. W 2013 roku miało to miejsce w przypadku dwóch funduszy, co było rezultatem tego, że do udziału w losowaniu zakwalifikował się tylko jeden. W rzeczywistości wydarzenie to nie posiadało formy losowania a przydziału. Taka okoliczność miała miejsce po raz pierwszy od dziesięciu lat.

Oczywiście ci, którzy spóźnili się z tym, aby wybrać fundusz emerytalny, a chcieliby być członkami innego niż ten, który został im przydzielony mają możliwość dokonania operacji zmiany OFE. Trzeba jednak pamiętać, że taka operacja kosztuje – w pierwszym roku od zawarcia umowy 160 zł, a w drugim 80 zł.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Czy KRUS zostanie zlikwidowany?

Posted on 0

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to organizacja odpowiedzialna za ubezpieczenie powszechne rolników. Spełnia w zasadzie podobne funkcje, co powszechne Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

W połowie tego roku do parlamentu wpłynął projekt rozporządzenia mówiący o zamknięciu Kasy Rolniczej na Rzecz Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Ma to zapewnić zyski oraz ułatwić czynności starania się rolników o świadczenie emerytalne.

Nowelizacja nie zakłada nowości w wartościach ubezpieczeń, ani okresach ich wpłaty. Niestety, takie działania mogłyby doprowadzić do utraty pracy przez urzędników. Połączenie organizacji to jak wspomniałam metoda na oszczędzenie pieniędzy podatników. Niepotrzebny stanie się sprzęt umieszczony w jednostkach rolniczych, więc będzie możliwa jego sprzedaż bądź przekazanie do placówek państwowych potrzebujących tego typu dofinansowania.

W imię ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyska pozwolenie do wydawania decyzji administracyjnych obejmujących polskich rolników. Aktualizacja ma nie być utrudnieniem dla samych zainteresowanych i dotyczyć tylko zmiany lokalizacji wpłacanych składek emerytalnych.

Opisane procedury powinny zostać zaakceptowane przez partie rządzące, a aktualizacja jest na poziomie rozmów. Dowiadujemy się bowiem, iż scharakteryzowane propozycje są niezgodne z zasadami Unii Europejskiej.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Czego dotyczy ubezpieczenie od utraty pracy?

Posted on 0

W sytuacji, gdy osoba traci zatrudnienie w określonym czasie ratę kredytową reguluje za niego ubezpieczyciel. Tego rodzaju ubezpieczenie oferowane jest w pakiecie razem z ubezpieczeniem na życie oraz niemożności wykonywania pracy w wyniku choroby.

Ubezpieczenie od utraty pracy ma charakter dobrowolny, jednak często instytucja udzielająca kredytu hipotecznego obligatoryjnie wymaga posiadania takiego ubezpieczenia przez kredytobiorcę.

Ubezpieczenie od utraty pracy jest polisą, która oferowana jest przez firmy ubezpieczeniowe lub banki dla osób mających, które posiadają zobowiązania kredytowe. W przypadku, gdy osobie, która posiada zadłużenie grozi utrata źródła dochodów i równocześnie płynności finansowej taki rodzaj zabezpieczenia gwarantuje regularność w spłacaniu rat kredytowych wobec banków. Ubezpieczenie od utraty pracy powoduje, że w sytuacji braku wystarczających środków pieniężnych przez oznaczony czas ubezpieczyciel reguluje raty kredytu. Forma ta jest jednak obwarowana przez instytucje finansowe wieloma wymogami, przykładowo osoba nie podlega ochronie, gdy nie została zwolniona grupowo, ale indywidualnie, pracuje na własny rachunek lub pracuje na etacie krócej niż pół roku.

Przy przygotowywaniu tego typu polisy ubezpieczyciel może zastrzec liczbę rat, które uiszcza w wyniku straty pracy. Okres ten zazwyczaj wynosi 12 miesięcy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,