Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Osoby spóźniające się z płaceniem podatków mają szansę na ostatnią ulgę

Posted on 0

Kolejny spadek stóp procentowych ma również wpływ na odsetki karne od zaległości podatkowych, które zmaleją z 10 do 8 proc. Niezbyt dobra informacja jest taka, że niżej już nie spadną.

Ostatnio Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła dalszą obniżkę stóp procentowych, która okazała się wyższa niż przewidywano. Stopa referencyjna została zmniejszona o 0,5 pkt. proc z 2,5 proc. do 2 proc. Jeszcze bardziej obniżono stopę lombardową, na którą szczególna uwagę zwracają osoby mające opóźnienia w uiszczaniu podatków. Spadła ona z poziomu 4 proc. do 3 proc.

Poziom stopy lombardowej decyduje bowiem o wartości odsetek karnych od zaległości podatkowych. Według przepisów, odsetki odpowiadają dwukrotności stopy lombardowej podniesionej o 2 proc. Obecnie będzie to zatem 8 proc., podczas gdy uprzednio było to 10 proc.

Jednak oprócz tej dobrej wiadomości jest też zła. Otóż nierzetelni podatnicy nie odczują już kolejnych obniżek stóp procentowych. Określa to Ordynacja podatkowa i zawarty w niej sposób naliczania odsetek karnych, które nie mogą być niższe niż 8 proc. Oznacza to, że dalsza możliwa redukcja może nastąpić dopiero po zmianie Ordynacji podatkowej.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Finanse osobiste, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Dane podatkowe będą przekazywane urzędom skarbowym w jednym formacie

Posted on 0

W sporządzonym przez siebie projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej resort finansów zamieścił propozycję dotyczącą wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego dla firm. To oznacza, że podmioty gospodarcze miałyby odgórnie narzuconą formę dostarczania danych podatkowych.

Według obliczeń fiskusa zmiany w elektronicznej kontroli podatkowej i skarbowej powinny przynieść wzrost efektywności wykrywania błędów w rozliczeniach o 7,5 proc.

Aktualnie przy kontrolach podatnicy przesyłają dane w wybranym formacie, najczęściej są to pliki excel, word i pdf. Ten ostatni stwarza kontrolerom najwięcej problemów, ponieważ stanowi wyłącznie skan dokumentu, którego nie można przetworzyć

Igor Roman, menadżer w Deloitte wskazał także na problem w zakresie VAT. Chodzi w szczególności o to, że kontrolerzy dostają dane w różnej strukturze i plikach, dlatego zanim przystąpią do ich analizy muszą często dokonać wiele trudnych zabiegów technicznych, a gdy plik jest nieedytowalny – nie jest to w ogóle możliwe.

Według resortu finansów na zmianach wszyscy wyjdą dobrze. Projekt jednolitego pliku kontrolnego zakłada bowiem użycie szablonu pliku w jednym formacie dla potrzeb kontroli podatkowej. Najprawdopodobniej dane te będą musiały znajdować się w plikach utworzonych zgodnie ze standardem XML.

Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego będzie wiązało się z tym, że wiele firm będzie musiało dokonać aktualizacji systemów ERP i programy finansowo-księgowe (F/K), aby przystosować je do wymagań w zakresie przetwarzania danych zgodnie ze specyfikacją jednolitego pliku kontrolnego. To powoduje, że przedsiębiorcy obawiają się kosztów tych zmian, jednak Ministerstwo Finansów uspokaja i w uzasadnieniu projektu tłumaczy, że aktualizacja programu finansowo-księgowego nie będzie pociągała za sobą dodatkowych kosztów, ponad te, które wiążą się z corocznym obowiązkiem aktualizacji oprogramowania, czyli ok. 600 zł – dla oprogramowania ksiąg rachunkowych i 200 zł – w przypadku innych ewidencji i ksiąg.

W najkorzystniejszej sytuacji będą firmy, w których korzysta się z oprogramowań FK/ERP w chmurze, ponieważ potrzebną aktualizację otrzymają nieodpłatnie. Jedynymi kosztami, z którymi będą musieli liczyć się ci podatnicy będą związane z usługami wdrożenia nowych funkcjonalności, np. szkolenia i kursy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Stworzono klauzulę dotyczącą walki z optymalizacją podatkową

Posted on 0

Resort finansów wydał projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ułatwi ściganie podmiotów, które unikają płacenia podatków wykorzystując w tym celu optymalizację podatkową.

W uzasadnieniu do projektu znalazł się zapis mówiący, iż celem zmian jest utworzenie ram prawnych, które uproszczą i zracjonalizują procedury podatkowe. W opinii MF, projekt umożliwi ułatwienie kontaktów podatników z organami podatkowymi oraz zapewni łatwiejszy pobór podatków.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie do regulacji klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Jej celem jest zapobieganie działaniom, których celem jest unikanie lub zmniejszenie podatku.

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania, z tzw. opcji zabezpieczającej, która wiąże się rozstrzygnięciem przez MF, jakie działanie podatnika będzie interpretowane, jako dopuszczalna optymalizacja podatkowa, a jakie za wymigiwanie się od opodatkowania.

Dodatkowo nowe regulacje promują samodzielne korygowanie błędów w deklaracjach w przypadkach zaniżenia zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji stawka odsetek za zwłokę zostanie zmniejszona do 50 proc. wartości podstawowej. Jeśli organ podatkowy wykryje poważniejsze błędy – stawka ta zostanie podwojona.

W projekcie znalazły się też propozycje rozwiązań umożliwiających przejęcie postępowań przez organy skarbowe, które posiadają szerszy dostęp do danych bankowych. Ponadto elektroniczny system ksiąg podatkowych i dowodów księgowych będzie zmodyfikowany.

W projekcie zawarto też zapis dotyczący ustanowienia trzech rodzajów pełnomocnictw: ogólne, szczególne oraz do doręczeń.

Większość zmian ma wejść w życie od początku 2015 r., a regulacje o klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania zaczną obowiązywać od 2016 r.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Fiskus nie godzi się na przedłużenie roku obrotowego dla zakładanych w ubiegłym roku spółek komandytowo-akcyjnych

Posted on 0

Fiskus sprzeciwia się rozwiązaniu, aby utworzone w 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne miały wydłużony rok obrotowy. Zdaniem urzędników bowiem w sytuacji, gdy taka spółka w zeszłym roku miała chociaż jednego wspólnika będącego osobą fizyczną, to jej rok podatkowy zakończył się wraz z końcem 2013 r. Nie mógł być przedłużony na następny rok, a to oznacza, że spółka nie może korzystać z preferencji, jakie gwarantował jej poprzedni stan prawny.

Jednak w opinii ekspertów takie podejście jest nie tylko niewłaściwe, ale też wyjątkowo nielogiczne. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Chodzi o masowo zakładane w 2013 roku spółki komandytowo-akcyjne w związku z planowanym opodatkowaniem ich od 2014 r. podatkiem CIT. Przedsiębiorcy znaleźli jednak sposób na przedłużenie preferencyjnych warunków, które zapewniał im poprzedni stan prawny, kiedy podatek uiszczali wspólnicy, a nie firma. Zastosowanie znalazły tu przepisy nowelizacji ustawy z dnia 8 listopada 2013 r., które wskazują, że nowe rozwiązania stosuje się od pierwszego dnia po rozpoczęciu nowego roku obrotowego zaczynającego się po 31 grudnia 2013 r. W tych samych przepisach zamieszczono artykuł mówiący o tym, że spółki te powinny zamknąć księgi rachunkowe oraz rozpocząć nowy rok podatkowy z początkiem 2014 r. Chodzi tu o firmy, które zostały utworzone lub zmieniły rok obrotowy po 12 grudnia 2013 r. i w związku z tym ich rok obrotowy nie dobiegł końca 31 grudnia 2013 r.

Dzięki tym przepisom spółki komandytowo-akcyjne, które zostały zarejestrowane przed 12 grudnia mogły przedłużyć swój rok podatkowy, nawet do drugiej połowy 2015 r. Wystarczyło jedynie zgłosić taką zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 12 grudnia 2013 r.

Przedsiębiorcy, którzy wyciągnęli z tego korzyści zastosowali się do definicji roku obrotowego sformułowanej w ustawie o rachunkowości. Wynika z niej, że podmioty, które powstały w drugiej połowie roku obrotowego mogą wydłużyć okres rozliczeniowy o więcej niż 12 miesięcy. Pierwszy rok podatkowy po zmianie może trwać 23 miesiące.

Działanie przedsiębiorców było znane urzędom skarbowym, które dopiero w bieżącym roku doszły do wniosku, że nie wszystkie spółki mogły przedłużyć rok obrotowy. Twierdzą, ze jeżeli spółka miała przynajmniej jednego wspólnika będącego osoba fizyczną, to rok obrotowy nie może wykraczać poza kalendarzowy. Nie może zatem być przedłużony do 2014 r. i później.

Rzecznik prasowy resortu finansów, Wiesława Dróżdż zgadza się z tą interpretacją przepisów podatkowych i wskazuje na art. 11 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa określa to inaczej. Zdaniem resortu finansów nie stanowi jej ustawa o rachunkowości, ponieważ nie została wskazana w art. 3 ust. 1 ordynacji.

Dróżdż wytłumaczyła więc, że jeżeli ustawa o PIT nie zawiera innych postanowień w zakresie roku podatkowego niż ordynacja, to osoby fizyczne są zobowiązani przyjmować rok kalendarzowy za obrotowy.

Witold Adamowicz, ekspert w obszarze prawa podatkowego i starszy menedżer w PwC skrytykował interpretację resortu. W jego ocenie nie znajduje ono potwierdzenia w prawie i stanowi jedynie próbę zniechęcenia podatników do stosowania scenariuszy optymalizacyjnych. Dodatkowo przypomniał, że spółki komandytowo-akcyjne to podmioty oddzielne od swoich wspólników, więc ich rok obrotowy nie może wpływać na sposób rozliczeń spółki. Adamowicz podsumował, iż w ten sposób stanowisko fiskusa prowadzi do absurdu.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Kiedy można starać się o interpretację indywidualną w kwestiach podatkowych?

Posted on 0

Podatnicy, którzy mają wątpliwości dotyczące kwestii związanej z prawem podatkowym, mogą wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową, która wydawana jest w imieniu Ministra Finansów. Interpretacja taka zabezpieczy płatnika przed ewentualnymi karami pieniężnymi ze strony urzędu skarbowego. Z kolei dla organów podatkowych jest to dokument wiążący.

Aby starać się o otrzymanie interpretacji indywidualnej należy złożyć wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji a także wnieść opłatę w wysokości 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, którego ma dotyczyć interpretacja. Opłatę należy wnieść na konto właściwej Izby Skarbowej, która zajmuje się przyjmowaniem takich wniosków.

Przepisy Ordynacji podatkowej określają, iż interpretacja indywidualna wydawana jest nie później niż trzy miesiące od dnia wpłynięcia wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy konieczne będzie uzupełnienie braków przez podatnika.

Warto także pamiętać, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi spełniać sprecyzowane w Ordynacji podatkowej wymogi dotyczące dokładnego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego kwestii podatkowej, a także braku subiektywnej oceny prawnej przedstawionego stanu lub zdarzenia.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,