Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czym będą internetowe zwolnienia lekarskie?

Posted on 0

W rytm postępu technicznego lekarze i pracownicy pragną korzystać z mobilnych dróg przekazywania informacji do pracodawców o zdrowotnym samopoczuciu. Obejmuje to głownie pomysł mobilnego wystawiania i wysyłania e- zwolnień.

Wciąż za dokument lekarski uznaje się wniosek wypełniony na odpowiednim formularzu papierowym, opisującym kondycję zdrowia pacjenta i ewentualne powody jego niezdolności do wykonywania pracy. W obecnym roku owy status mają otrzymać pliki komputerowe spełniające taką samą funkcje co ich papierowe odpowiedniki.

Ponieważ lekarze dysponują danymi o pacjencie, jego historią chorobową jak i katalogiem składek, mogą uzyskać informacje kontaktowe pracodawcy, więc mogliby przesyłać zwolnienia lekarskie w trakcie wizyty chorego. To było by istotnym udogodnieniem dla niedysponowanego pracobiorcy. Ponadto możliwe miałoby być wygenerowanie kopii dokumentu z potwierdzeniem i podpisem lekarza.

Jeśli korzystanie z sieci jest niewykonalne, mówiąc na przykład o wizycie w domu chorego, konieczne było by wystawienie papierowej formy dokumentu. Wprowadzenie nowych dróg nie miałoby zabronić użytkowania znanych metod.

Ponieważ polskie procesy lekarskie są skomplikowane i czasochłonne zarówno dla pacjentów jak i lekarzy, wszelkie działania mające na celu redukcje sytuacji są z niecierpliwością oczekiwane. Jedyną barierą, która hamuje rozwój takich działań jest zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji przekazywanych drogą mobilną.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , ,

Ile trwa urlop macierzyński w Polsce?

Posted on 0

Parlament Polski coraz więcej mówi o problemie niżu demograficznego w państwie. Aby młodzi rodzice mogli uniknąć części kosztów związanych z opieką nad niemowlęciem, wydłużono urlop wychowawczy.

Od obecnego roku urlop macierzyński trwa 20 tygodni z możliwością uzyskania ekstra 60 dni. Dodatkowo należy ująć kolejne 6 miesięcy tak określanego urlopu rodzicielskiego. Z tego czasu wolnego mogą czerpać oboje rodziców na przemian, jednak nie można go rozdzielić na terminy krótsze niż 2 miesiące, czyli w skrócie 3 części. Taka forma pozwala na umiarkowany powrót matki do aktywności zarobkowej i daje możliwość bliższego kontaktu ojca z noworodkiem w pierwszych miesiącach po jego narodzinach. Istnieje pewien limit, zestaw urlopowy należy wykorzystać przed uzyskaniem przez noworodka pierwszych 365 dni życia.

Ponadto w trakcie scharakteryzowanej przerwy w pracy rodzic dostaje pieniądze w wartości równej zasiłkowi dla ludzi bez pracy. Warto wspomnieć, iż ojciec może przejąć opiekę nad dzieckiem już po 14 tygodniu czasu macierzyńskiego matki.

Gdy stan fizyczny ciężarnej nie pozwala jej na dalszą pracę, może otrzymać wcześniejszy urlop. Zasiłek w tym okresie wynosi 80% całości podstawy takiego świadczenia. Gdy jednak nie będziemy wykorzystywać rocznego prawa do opieki nad dzieckiem, możemy wnioskować o wyrównanie pieniędzy przelanych do 100% na prawie niewykorzystanego przysługującego okresu zwolnienia z obowiązków służbowych.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , ,

Czym zajmuje się doradca zawodowy?

Posted on 0

Kłopotliwa sytuacja na rynku zatrudnienia zmusza poszukiwaczy pracy do skorzystania z wiedzy doradcy zawodowego. Dzięki dostępnym narzędziom prościej wskazać metody skutecznego poszukiwania zatrudnienia oraz ocenić możliwości oraz dobre strony. Czy doradca zawodowy naprawdę pomaga w pozyskaniu dobrej pracy?

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że droga do zostania doradcą zawodowym wcale nie jest proste. Należy skończyć odpowiednie studia, które umożliwią najlepsze prognozowanie ścieżki kariery bezrobotnego oraz wyrobią intuicję w dobieraniu posady.

Korzystanie z doradztwa zawodowego proponowane jest poszukiwaczom miejsca pracy bez względu na wiek czy doświadczenie. Aczkolwiek zwykle pomocy potrzebują ci, które nie mają referencji lub dobrego wykształcenia. Czasami trafiają się jednak bezrobotni z nieskazitelnym CV, ale zbyt dużymi oczekiwaniami.

Obowiązkiem doradcy jest nakreślenie możliwości oraz realne zaprezentowanie szans na znalezienie wymarzonej pracy. Dodatkowo przekazanie na zajęcia zawodowe, kursy doskonalące (gdy istnieje zapotrzebowanie), aby poprawić umiejętności i nabyć nową wiedzę. Niektórzy doradcy próbują bardzo dobrze przygotować bezrobotnego i umawiają rozmowy rekrutacyjne w ramach zajęć lub pomagają stworzyć formularze aplikacyjne.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Pomysł na biznes | Tagged , , , , ,

Czym jest kara porządkowa dla pracownika?

Posted on 0

W Kodeksie pracy zawarty jest katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w pracy. Jakie uprawnienia ma pracownik, który uzyskał naganę z wpisaniem do akt, ale uważa, że jest ona niesprawiedliwa i nie zgadza się z jej uzasadnieniem?

Pracodawca zastosować wobec pracownika karę porządkową, gdy pracownik dokonał naruszenia obejmującego ten obszar odpowiedzialności. Upomnienie oraz nagana należą do najlżejszych form kary i ich realizacja jest zależna od samodzielnej decyzji pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek równego traktowania ogółu pracowników. W przypadku udzielenia pracownikowi nagany pisemnej z wpisem do akt pracodawca ma obowiązek powiadomienia go o tym na piśmie wraz z umotywowaniem jej zastosowania.

Według norm pranych kara porządkowa nie może być stosowana po upływie dwóch tygodni od powiadomienia pracownika o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 90 dni od daty popełnienia go. Wymogiem realizacji kary jest uprzednie wysłuchanie pracownika.

Pracownik, który nie wyraża zgody na zastosowanie wobec niego kary porządkowej może odwołać się od decyzji zatrudniającego w terminie 7 dni od momentu poinformowania go o realizacji kary. Pracodawca rozpatrujący odwołanie może je uwzględnić lub odrzucić.

Na podstawie regulacji Kodeksu pracy po roku rzetelnie wykonywanej pracy odpis zawiadomienia o zastosowaniu kary jest usuwany z akt osobowych osoby a karę uważa się za niebyłą.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , ,