Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Co odróżnia gwarancję od reklamacji?

Posted on 0

Często z powodu braku wiedzy z zakresu ustawowych przepisów konsumenci nie dochodzą swoich praw, które przysługują im w związku z zakupem konkretnej rzeczy. Korzystają na tym przedsiębiorcy, którzy celowo określają krótsze terminy gwarancji.

Na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego lub gwarancji udzielonej przez gwaranta, konsument w przypadku stwierdzenia, iż zakupiony przez niego towar jest niezgodny z umową ma prawo go zareklamować, żądając przywrócenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego: zamianę, naprawę, zmniejszenie ceny lub zwrócenie środków.

Od decyzji konsumenta zależy, którą opcję z zakresu uprawnień wybierze. Reklamację, której podstawą jest ustawa należy zgłosić sprzedawcy. Wystarczy tylko udać się do sklepu z paragonem lub innym rachunkiem stwierdzającym sprzedaż.

Aby dochodzić swoich praw na mocy gwarancji konsument musi mieć niezbędny dokument gwarancyjny, na którym muszą widnieć określone w ustawie dane.

W przypadku, gdy gwarantem jest sprzedawca, konsument może ustnie poinformować, z której podstawy reklamacyjnej chce skorzystać.

Kluczową kwestią jest czas, w którym konsument może dochodzić swoich praw. Zgodnie z ustawą, przy „gwarancji konsumenckiej” konsument ma 2 lata na dochodzenie swoich roszczeń. Z kolei długość gwarancji zależy od przedsiębiorcy. Ustawa bowiem nie narzuca ani minimalnego, ani maksymalnego czasu ochrony, ponieważ gwarant może go ustalać we własnym zakresie.

Konsumenci często nie są świadomi dwoistości reklamacji. Dlatego też, bez sprzeciwu akceptują terminy określone przez sprzedawców i nie dochodzą swoich praw, gdy stwierdzą wadę kupionego towaru po ich upływie. W wielu przypadkach dokument gwarancyjny dołączony do paragonu określa paromiesięczny termin gwarancji i nie zawiera informacji o tym, że reklamacja ustawowa jest nadal aktualna. W ten sposób kupujący są wprowadzani w błąd i pozostają przekonani o tym, że utracili już swoje prawa.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , ,

Czemu nie warto kupować podrobionych produktów?

Posted on 0

Współcześnie na arenie międzynarodowej ukazuje się coraz więcej podrabianych towarów. Pomimo tego, że są to niedrogie zamienniki, mogą one wywoływać szereg innych kosztów. Czy dla przedsiębiorców bardziej opłaca się zakupić prekursorski i droższy towar czy jednak tańsze zamienniki są adekwatnie wydajne?

Dziś międzynarodowe instytucje pracują nad zmniejszeniem produkcji i wprowadzaniem na rynek sfałszowanych artykułów. Jest to bezprawne, szkodzi konsumentom i producentom oryginalnych produktów. Coraz częściej w miejscach granicznych zatrzymywane są artykuły, które pogwałcają prawa własności intelektualnej.

Zarówno konkretne instytucje jak i liderzy rynku stawiają nacisk na ochronę konsumentów przed oszustami. Podrobione produkty obniżają zaufanie do twórców w sektorze handlowym. Mogą również powodować awarie innych współdziałających sprzętów. Przykładem są drukarki i wkłady do nich. W chwili, gdy zastosujemy podrobiony tusz możemy ją spowodować usterkę. Wtedy jest możliwość, że stracimy gwarancję.

Należy dokładnie sprawdzić czy bardziej opłacalne jest zakupienie droższego, ale tym samym lepszego i oryginalne urządzenia czy podrobionego artykułu, który może być też nielegalnie produkowany, a tym samym nie musi spełniać wymaganych standardów bezpieczeństwa.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , ,

Jakie prawa ma konsument?

Posted on 0

Konsumenci korzystają z szeregu praw chroniących ich bezpieczeństwo. W tym artykule skoncentrujemy się dokładnie na regułach w zakresie usług biur podróży i kredytów konsumenckich.

Lata w pełni, więc rozmyślamy o wyjeździe na urlop. Jeśli nie chcemy sami planować tego typu wyjazdów, korzystamy z usług biur turystycznych. Nie wszyscy wiedzą, iż mamy elementarne prawo do otrzymania zadośćuczynienia, jeśli zlecona przez nas usługa nie wypełnia naszych wymagań opisanych podczas podpisywania umowy z biurem podróży. Przed podjęciem partnerstwa z tego typu placówkami warto zaznajomić się z ustawą chroniącą prawa konsumenckie w tym zakresie.

Kredyt konsumencki to raty kredytowe w krajowej walucie nie wyższe niż suma 255 550zł. Do tej grupy oprócz standardowych kredytów otwieranych w instytucjach finansowych zaliczamy także sprzedaż z ratami do spłaty oferowaną przez różnorodne sklepy. Tego typu usługi są także asekurowane przez treści ustaw krajowych, jednakże nie obejmują one wszelkich pożyczek, w których nie musimy uiszczać oprocentowania i innych kosztów związanych z otwarciem linii kredytowej.

Podsumowując, konsument jest asekurowany paktem praw. Niestety, rzadko korzysta z ich mocy. Często wynika to z braku odpowiednich informacji bądź szeregu czasochłonnych formalności do spełnienia.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , , ,

Jak napisać odwołanie od reklamacji?

Posted on 0

Dobrze napisane odwołanie od reklamacji może nam zaoszczędzić nerwów i dać oczekiwane efekty. Nie wymaga ono szczególnej formy ani formularza. Ważnym elementem jest, aby było w nim zamieszczone oświadczenie konsumenta dotyczące danych stanów faktycznych oraz wskazanie na uchybienia sprzedawcy.

Warto mieć wiedzę na temat praw przysługujących konsumentowi. W piśmie warto używać terminologii związaną z prawami nabywcy, zwłaszcza w odniesieniu do pojęcia niezgodności towaru z umową, ponieważ stanowi ona podstawę odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży konsumenckiej.

Trwanie odpowiedzialności sprzedawcy jest domniemane, gdy konsument stwierdził występowanie niezgodności towaru z umową w okresie 6 miesięcy od daty przekazania towaru. Zgodnie z ustawą kupujący ma 2 miesiące po zauważeniu niezgodności na zgłoszenie reklamacji. Znaczy to, że reklamacja może być wniesiona później a jedynie istnienie niezgodności musi zostać stwierdzone przed upływem 6 miesięcy. Z drugiej strony, sprzedawca może stwierdzić, że opóźnialiśmy się z reklamacją i tym samym przyczyniliśmy się do niezgodności towaru. Zgodnie z prawem odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedaż rzeczy nowych trwa 2 lata.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , , ,

Kto powinien przekazać na informacje o możliwości reklamacji?

Posted on 0

Spółki, szczególnie te zajmujące się sprzedażą, robią prezentacje swoich usług. Podczas takich przedsięwzięć bardzo często znajdują się osoby, które płacą za dane produkty. Jakie prawa ma nabywca w przypadku takiej formy zakupu?

Prezentacje są często traktowane, jako forma działalności poza lokalizacją firmy i podlegają regule o specyficznej asekuracji konsumentów. Oznacza to, iż nabywca ma prawo oddać treść zakupu w ciągu 10 dni, bez konieczności opisywania powodu. Rozwiązanie umowy z usługodawcą wymaga jednak pisemnego formularza zainteresowanego. Prawo nie przewiduje kar za zerwanie umowy w wcześniejszym czasie.

Nie każdy konsument wie, iż w trakcie zakupu w dniu promowania oferty konkretnego działacza gospodarczego, ma on obowiązek przekazania informacji o możliwości zwrotu przedmiotu umowy i przekazania nam kopii formularza zrywającego porozumienie. Gdy zainteresowany nie wiedział o możliwości anulowania współpracy, może to wykonać do 10 dnia od pozyskania takiej informacji, jednak nie dłużej niż od 90 dni użytkowania produktu.

Ten tryb rozwiązywania umów konsumenckich utworzonych podczas promocji jest legalny w przypadku kupna na raty. Wtedy przedsiębiorca powinien oddać klientowi wszelkie koszty poniesione z tytułu zawarcia takiego porozumienia.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , ,

Czy można reklamować meble?

Posted on 0

Każdy konsument, który dokonał zakupu wybranego towaru ma prawo do reklamacji. Oczywiście podstawą jest pilnowanie wyznaczonego terminu przeznaczonego na wnoszenie skarg i nieprawidłowości. Jakie wytyczne stosowane są w branży meblowej? Ile czasu ma nabywca mebli na ich reklamowanie?

Wedle obecnie działającego prawa każdy klient, który kupuje w sklepie meblowym ma możliwość reklamowania otrzymanego towaru. Aczkolwiek należy pamiętać, aby dokonać tego w odpowiednim czasie. Zazwyczaj o procedurach powinien informować sprzedawca oraz ustalić co zrobić w sytuacji błędnego zakupu.

Według standardowych przepisów maksymalny czas na reklamowanie mebli nie może przekraczać 60 dni (czyli do 2 miesięcy). W wielu przypadkach okres ten jest bardzo przestrzegany i nie może być przedłużany.

Wstępem do reklamowania mebli jest paragon lub faktura, gdzie wyraźnie widoczna jest data dokonania transakcji. Jest to pierwszy etap weryfikowania prawa do zgłaszania roszczeń. Jeśli sprzedający stwierdzi, że wyznaczony termin nie nie minął przyjmie uwagi i prześle je do centrali. Rozpatrzenie sprawy to rzecz indywidualna i w każdym salonie meblowy przebiega inaczej.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , , , ,

Na co narzekają konsumenci?

Posted on 0

Klienci w kraju, ale także państwach europejskich, są chronieni całym mnóstwem praw i ustawowych przepisów. Mogą ubiegać się o reklamowanie i oskarżenie jeśli sprzedający w rażący sposób łamie unijne ustalenia. Dzięki odgórnym wytycznym klienci mogą poczuć się pewniej i mieć mniej powodów do zmartwienia. Aczkolwiek nie zawsze oferowane usługi są zgodne z oczekiwaniami kupujących. Zatem na co konsumenci narzekają najczęściej?

Klienci najwięcej zastrzeżeń mają do sprzedaży, który odbywa się za pośrednictwem sieci (tzw. sprzedaż na odległość). Jej sprawność pozostawia wiele do życzenia. Głównie chodzi o niezgodność produktu z opisem, brak kontaktu ze sprzedawcą oraz oferowanie podrabianych towarów jako markowych.

W Polsce ponad {połowa|50%) wszystkich konsumentów nie ma zaufania do internetowych zakupów i wybiera tradycyjne formy kupowania towarów. Mimo niskiej ceny i dużego wyboru boją się ryzykować i udają się do sklepów miejscowych.

Rozrywka i turystyka to kolejne dziedziny, w których konsumenci czują się zagubieni i często mają mają przeczucie, że oferowane usługi zostały wyprodukowane na adekwatnym poziomie. Biura podróży reklamują ekskluzywne warunki wycieczek, ale nie zawsze ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Natomiast książki, płyty (filmy i muzyka) także często są podstawą do reklamacji oraz rozczarowania klientów.

Najmniej skarg dotyczy branży ubezpieczeń, finansów i odzieży. Zapewne bywają takie zgłoszenia, aczkolwiek są to pojedyncze przypadki. Ich ilość nie przewyższa 10% wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , , , ,

Jakie są prawa konsumenta w zakresie wymiany towaru?

Posted on 0

Podczas reklamacji konsumenci mogą skorzystać z dwóch uprawnień: nieodpłatna wymiana zdefektowanego towaru lub bezpłatna naprawa.

Uprawnienia konsumentów zapisane są w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z nimi w przypadku niezgodności towaru z umową konsument ma prawo złożyć reklamację i sprecyzować swoje żądanie. Ma on wybór dwóch rozwiązań.

Wbrew częstym opiniom nie można od razu domagać się oddania pieniędzy, jako skutek odstąpienia od umowy. Takie odstąpienie jest do zrealizowania, gdy uczynienie zadość reklamacji nie jest do zrealizowania, wymaga zbyt dużych nakładów pieniężnych lub, gdy sprzedawca nie zakończy sprawy w odpowiednim czasie.

Dylematy pojawiają się, jeżeli chodzi o umożliwienie wymiany produktu, a zwłaszcza obuwia. Czy sprzedawca może zmusić konsumenta do wymiany obuwia na odmienny model? Odpowiedź brzmi: nie. Wymiana towaru odnosi się do tego samego produktu, a przyjęcie innego modelu może mieć miejsce tylko za zgodą konsumenta. Sprzedawca nie może nas do tego przymuszać. A co, jeśli innej pary naszych butów już nie ma? Wtedy powstaje zdarzenie niemożności spełnienia żądania reklamacyjnego i jest to także podstawa do odstąpienia od umowy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Poradnik konsumenta | Tagged , , , , , , , ,