Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Przez najbliższe lata węgiel wciąż będzie dominował w polityce energetycznej Polski

Posted on 0

Ministerstwo Gospodarki zaczęło prace nad scenariuszem polityki energetycznej do 2050 r. Głównym jego założeniem jest wykorzystanie wszystkich źródeł energii przy malejącej dominacji węgla ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, gazu i atomu. Aktualnie projekt znajduje się w fazie konsultacji, w której uczestniczą przedstawiciele resortu gospodarki.

Za główny cel polityki energetycznej do 2050 roku uznano warunki dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju sektora energetycznego, który ma wpływ na rozwój gospodarki, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W realizacji celu pomóc mają trzy cele operacyjne: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwiększenie konkurencyjności i skuteczności energetycznej gospodarki oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

Projekt zakłada wprowadzenie w życie scenariusza nazwanego zrównoważonym. Przewiduje on stopniowo zmniejszającą się dominację węgla jako głównego źródła energii przy rozważnym wzroście znaczenia gazu. W projekcie określono założenia procentowe w poszczególnych sektorach i tak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii pierwotnej i 15 proc. wkład w energetykę jądrową. Projekt przewiduje też podjęcie nowych inwestycji w zakresie mocy energetyki konwencjonalnej, umożliwiającej wykorzystanie własnych zasobów węgla. Szerokie wykorzystanie tego surowca ma bazować na stosowaniu technologii „czystego węgla”, polegającej m.in. na wychwycie CO2.

Według tego scenariusza, węgiel w dalszym ciągu będzie stanowił podstawę bezpieczeństwa energetycznego, a także będzie głównym paliwem dla ciepłownictwa i elektroenergetyki – choć jego udział będzie się zmniejszał. Spadek ten może oznaczać ograniczenie wydobycia węgla a tym samym konieczność dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego. Dalej, dokument stwierdza, że udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynieść 15-20 proc., a tak struktura da gwarancję, że energii nie zabraknie.

W projekcie zostały przewidziane jeszcze dwa scenariusze, które jak to podkreślono, mają charakter „wariantów analitycznych”.

Wzmożony nacisk położony jest jednak na scenariusz zrównoważony, którego realizacja – jak uważają autorzy projektu – ma przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozpoczęcia procesu realizacji przez Polskę unijnych wymogów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Prawo, Surowce, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Będzie komercjalizacja spółki Porty Lotnicze

Posted on 0

Resort Infrastruktury chce skomercjalizować Przedsiębiorstwo Lotnicze „Porty Lotnicze”. W projekcie umieszczono propozycję przekształcenia go w spółkę akcyjną, chociaż w nadal jedynym akcjonariuszem będzie Skarb Państwa.

W swojej wypowiedzi z maja bieżącego roku wicepremier i szef resortu infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska stwierdziła, iż w jej opinii każde przedsiębiorstwo powinno działać na zasadach rynkowych i dlatego właśnie podjęte zostały rozmowy i wspólne prace z zarządem PPL nad zmianą statutu podmiotu, czyli komercjalizacja spółki.

Projekt ustawy o komercjalizacji PPL przygotowywany jest przez Ministerstwo Infrastruktury, a osobą odpowiedzialną za jego sporządzenie jest wiceminister MIR Zbigniew Rynasiewicz. Obecnie projekt został znajduje się na etapie uzgodnień między resortowych i został opublikowany na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Możemy tam przeczytać, iż komercjalizacja Portów Lotniczych wynika z przyjętego przez Radę Ministrów w marciu 2012 r. planu prywatyzacji na lata 2012-2013. Przedsiębiorstwo zostało uznane, jako „jedno z czynnych przedsiębiorstw państwowych przeznaczonych do komercjalizacji, prywatyzacji lub likwidacji”.

Dalej, w komunikacie BIP czytamy, że głównym założeniem komercjalizacji PPL jest umożliwienie zarządzającemu portem lotniczym działania na rynku usług lotniczych w takiej samej formie, w jakiej działają inni państwowi i zagraniczni zarządzający portami lotniczymi, czyli jako spółki prawa handlowego, bardziej przystosowanej do sytuacji na wolnym rynku niż firma funkcjonująca jako przedsiębiorstwo państwowe.

Według resortu infrastruktury przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na wzrost efektywności i sprawności przekształconej firmy, wzmocnienia kontroli korporacyjnej i właścicielskiej, wraz z wykorzystaniem ogólnie dostępnych rozwiązań określonych w Kodeksie spółek handlowych. Według projektodawców, przekształcenie to powinno pozytywnie wpłynąć na relacje z partnerami handlowymi, instytucjami finansowymi i inwestorami. Zwiększenie możliwości kapitałowych PPL podwyższy też zdolności inwestycyjne przedsiębiorstwa. Dodatkowo projekt przewiduje ujednolicenie i uporządkowanie własności nieruchomości, które są własnością PPL.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Polska, Prawo, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Projekt polskiego systemu płatności wchodzi w decydującą fazę

Posted on 0

 Taką możliwość daje wydana przez UOKIK zgoda na utworzenie przez sześć banków Polskiego Standardu Płatności (PSP). Celem firmy jest stworzenie w Polsce nowego standardu płatności opierającego się na telefonach.

 

Co to oznacza dla klientów?

 

Już niedługo, wychodząc na zakupy, nie trzeba będzie mieć ze sobą portfela z gotówką czy kartą kredytową. Wystarczy telefon.

 

Pierwszy raz w najnowszej historii finansowej Polski, największe banki w Polsce porozumiały się i postanowiły wdrożyć jednolity, użyteczny dla każdego Polaka, standard rynkowy wykorzystujący nowoczesne technologie. Co najważniejsze, tworzony standard jest otwarty na innych uczestników rynku, czyli na tych samych warunkach będą mogły z niego korzystać wszystkie zainteresowane banki i firmy polskiego rynku finansowego.

 

Wniosek do rozpatrzenia przez UOKIK został złożony 11 lutego 2014 przez: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank oraz PKO Bank Polski. UOKIK przeprowadził postępowanie w sprawie koncentracji. Celem takiego działania jest sprawdzenie czy założenie firmy nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.

 

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, ponieważ system jest otwarty na wszystkich uczestników rynku finansowego. Po pozytywnej decyzji Urzędu, banki wnioskodawcy mogą objąć udziały w Polskim Standardzie Płatności. Zadaniem PSP będzie uruchomienie i zarządzanie systemem płatności mobilnych.

 

Taki system umożliwi płatności w sklepach, wypłaty telefonem gotówki w bankomatach, płatności w internecie, jak również wzajemne rozliczenia pomiędzy posiadaczami telefonów (tzw. płatności P2P). Będą mogły do niego przystąpić zarówno banki, jak i agenci rozliczeniowi, czy operatorzy sieci bankomatów. Co więcej, decyzja o jednym standardzie rynkowym usuwa wszelkie możliwe bariery dla firm, dla których tworzenie własnych rozwiązań mobilnych wiązałoby się z niezasadnie wysokimi kosztami. Oznacza to, że działający lokalnie bank spółdzielczy będzie mógł korzystać z powszechnego systemu płatności na tych samych warunkach, co największy bank w Polsce.

 

Prowadząc postępowanie UOKIK przeprowadził analizę rynku prosząc o opinie zarówno Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, podmioty świadczące usługi płatnicze, jak i banki nieuczestniczące w projekcie.

 

Adam Malicki, Prezes Polskiego Standardu Płatności: Decyzja UOKIK pozwala nam z entuzjazmem przystąpić do kolejnego, finalnego etapu tworzenia systemu płatności mobilnych. Proponowane przez nas rozwiązanie jest innowacyjne. Wierzymy, że wprowadzenie polskiego standardu powszechnych płatności zdecydowanie zmieni nie tylko rynek finansowy, ale przede wszystkim codzienne zachowania ludzi. Już nie trzeba będzie nosić ze sobą nic więcej poza telefonem.

 

Źródło: PSP

Posted in Bankowość, Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,