Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Warszawska giełda podpisała memorandum z giełdą w Mozambiku

Posted on 2

Giełda w Warszawie i giełda w Mozambiku (Bolsa de Valores de Mocambique) zawarły memorandum o kooperacji.

W komunikacie wydanym w tej sprawie zawarto, że celem porozumienia jest rozpoczęcie współpracy między dwoma parkietami. W szczególności, będzie ona polegała na wymianie doświadczeń oraz danych dotyczących rynków kapitałowych w Polsce i Mozambiku, a także pomocy dla przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Szef GPW, Adam Maciejewski stwierdził, że w dobie, gdy świat podąża drogą globalizacji rynki kapitałowe mają do tego odpowiednie podejście. Rynki istnieją jednak głównie dla gospodarek. Wyraził nadzieję, że współpraca z mozambicką giełdą ułatwi relacje między przedsiębiorcami z obu krajów.

Z kolei prezes Bolsa de Valores de Mocambique, Anabela Chambuca poinformowała, że giełda w Mozambiku chce brać przykład z najlepszych doświadczeń, aby rozwijać lokalny rynek kapitałowy i wspierać wzrost gospodarczy w kraju. W tym kontekście warszawska giełda stanowi przykład rozwiniętego i pewnego rynku kapitałowego, dlatego też giełda w Mozambiku liczy na mocny sojusz z GPW.

 

Bolsa de Valores de Mocambique istnieje od piętnastu lat. Jest instytucją publiczną, nad którą nadzór sprawuje tamtejsze Ministerstwo Finansów. Giełda w Mozambiku zarządza rynkiem papierów wartościowych zarówno w sektorze handlu, jak i rozliczenia transakcji realizowanych na tym rynku. Na tamtejszej giełdzie notowane są akcje, obligacje skarbowe i korporacyjne, a także krótkoterminowe papiery dłużne i udziały uczestnictwa. Łączna kapitalizacja rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku w Mozambiku wynosi obecnie 1,2 mld dolarów.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Giełda Papierów Wartościowych, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Świat, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Polska zwleka z wprowadzeniem nowych unijnych regulacji dotyczących praw konsumenta

Posted on 1

Nowe unijne przepisy, które zaczęły obowiązywać od dnia dzisiejszego w innych krajach członkowskich UE mają sprawić, że zakupy w Internecie będą bezpieczniejsze i prostsze. Oprócz Bułgarii, z wdrożeniem nowych regulacji spóźnia się jeszcze tylko Polska.

Nowe przepisy zakładają także ukrócenie nierzetelnych praktyk, zwiększenie przejrzystości udzielanych informacji o cenach, czy dodatkowych kosztach. Celem ustawodawcy było też ujednolicenie standardów na terenie całej Unii Europejskiej, ponieważ dotychczasowe były albo mało precyzyjne, albo różniące się w każdym kraju.

Po wprowadzeniu nowych regulacji, konsument będzie miał 14 dni na oddanie towaru bez podawania przyczyny do chwili dostarczenia. Osoby nabywające w Internecie powinny być dokładnie powiadomione o cenie produktu, kosztach przesyłki, co składa się na łączną kwotę zakupu.

Zmiana przepisów, które mają sprawić, że zakupy w Internecie będą łatwiejsze mają też zachęcić do częstszego dokonywania ich zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców z całej Unii.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva poinformowała o wynikach, które wykazują, że w całej Europie 40 proc. osób prowadzących działalność handlową w Internecie przyznaje, że brak ujednoliconych przepisów stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności. Jednak w Polsce taką opinię ma aż 60 proc. przedsiębiorców, dlatego warto, aby szybko zaczęła stosować nowe regulacje.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Europa, Polska, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Byli członkowie zarządu spółek nadal są odpowiedzialni za złe długi

Posted on 0

Odejście ze stanowiska członka zarządu nie oznacza, że po kilku latach urząd skarbowy nie zgłosi się po majątek takiego członka. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy były kontrahent spółki skoryguje swoje bieżące rozliczenie VAT.

Przez ostatni czas do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożono skargi kasacyjne od byłych członków zarządów spółek, którzy po kilku latach od ustąpienia ze stanowiska zostali powiadomieni, że muszą uregulować podatek za spółkę. Co jest tego przyczyną? Otóż były wierzyciel zdecydował się na skorzystanie z ulgi za złe długi, a spółka nie ma środków pieniężnych na dopłacenie podatku z tego powodu.

Umożliwia to art. 89a ustawy o VAT, który reguluje, iż wierzyciel ma prawo obniżyć podatek należny zapłacony już fiskusowi, po upływie ustawowego terminu płatności określonego na rachunku lub w umowie, a dłużnik nadal mu nie płaci (obecnie jest to 150 dni).

W takich okolicznościach obowiązek dokonania korekty ciąży także na dłużniku, który musi zmniejszyć kwotę podatku naliczonego. Różnica jest taka, że o ile wierzyciel skoryguje bieżącą deklarację VAT, o tyle dłużnik musi skorygować ją wstecz. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma on zrobić to w deklaracji złożonej za okres, w trakcie którego upłynął 150. dzień daty płatności za usługę lub towar.

Z kolei w okresie, którego dotyczą sprawy czekające na rozpoznanie w NSA, dłużnik musiał cofnąć się z korektą jeszcze wcześniej, czyli do deklaracji, w której odliczył podatek naliczony z danej transakcji.

W konsekwencji u dłużnika występuje niedopłata w VAT, za którą odpowiadają wszyscy członkowie zarządu, którzy w tym okresie pełnili ta funkcję. Dzieje się tak nawet, jeżeli występując ze spółki byli oni przekonani, że mimo iż firma nie wywiązuje się z płatności wobec klientów, to płaci przynajmniej podatki terminowo. Takie przypadki nie stanowią rzadkości bowiem spółki w obliczu problemów finansowych często muszą zadecydować czy zapłacić kontrahentowi czy fiskusowi.

Organy podatkowe nie biorą pod uwagę tych argumentów i sądzą, że skoro spółka miała opóźnienia w płatnościach względem kontrahentów, to osoby zarządzające powinny były być świadome czym to grozi. Zatem postąpiliby właściwie składając w odpowiednim momencie wniosek o upadłość spółki, tym samym unikając odpowiedzialności za jej długo.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dobre wieści dla polskich firm. Przeszedł projekt ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej

Posted on 1

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Został on przedłożony przez ministra gospodarki, a jego podstawowym celem jest polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. Ich zasadniczym założeniem jest usprawnienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidywane korzyści finansowe mają wynieść ok. 0,9 mld zł już w pierwszym roku pozostawania w mocy prawnej nowych regulacji.

Nowe przepisy mają na celu zredukowanie ilości obowiązków informacyjnych, co z kolei ma przyczynić się do usprawnienia kontaktu przedsiębiorców z administracją oraz zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie znalazły się także przepisy, które mają poprawić płynność finansową przedsiębiorstw i wspierać inwestycje, a także społeczną odpowiedzialność biznesu i bardziej otwartą administrację.

Jest to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, który jest kontynuacją uprzednich działań legislacyjnych rządu mających ułatwić i usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Poniżej wymieniamy najistotniejsze proponowane zmiany, które zostały przewidziane w nowym projekcie przyjętym przez rząd:

– Możliwość zatrudnienia na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez poprzedniego pracodawcę,

– Odstąpienie od objęcia pracowników podatkiem dochodowym z tytułu dowozu do miejsca pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,

– Przejście z obecnego systemu rozliczania podatkiem dochodowym z tytułu wykorzystywania pojazdu służbowego do celów prywatnych na rozliczanie w formie ryczałtu,

– Zminimalizowanie obowiązków statystycznych dla mikrofirm,

– Zwolnienie z podatku dochodowego nieodpłatnej pomocy prawnej względem osób niezamożnym,

– Zlikwidowanie obowiązku sprawdzania, do 30 kwietnia, prawdziwości danych dostarczanych do ZUS w raportach imiennych,

– Zniesienie obowiązku przedkładania w ZUS raportów miesięcznych dotyczących płatników składek, za których uiszczana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne,

– Ograniczenie niedogodności procedur importowych w portach morskich,

– Rozszerzenie zakresu w aspekcie przedmiotowego i podmiotowego świadczenia poręczeń dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– Zaniechanie obowiązku potwierdzania dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R,

– Przedłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie dla AEO (firm wiarygodnych dla administracji celnej).

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Spółki, Startup, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Poczta Polska i raport o e-commerce: Zyski są w e-handlu

Posted on 1

W ciągu ostatniej dekady rynek e-handlu w Polsce zwiększył się dwudziestopięciokrotnie i jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Według szacunków do roku 2016 ma być on wart ok. 40 mld zł. I choć udział sklepów internetowych w handlu wynosi zaledwie 4 proc. – dla porównania w Wielkiej Brytanii 13,2 proc. – to już teraz Polacy robią zakupy online częściej, niż np. Hiszpanie i Włosi. Tak wynika z przygotowanego dla Poczty Polskiej raportu dot. e-handlu.

Zdaniem autora analizy, dr. Arkadiusza Kawy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, główną przyczyną wzrostu obrotów sklepów on-line jest wzrost liczby nowych użytkowników Internetu, którzy stali się klientami sklepów oraz platform aukcyjnych. – Na rozwój e-handlu ma również wpływ rosnąca liczba e-sprzedawców oraz atrakcyjność ich oferty – mówi Kawa.

W Polsce funkcjonuje dziś ponad 14 tys. sklepów, z których oferty można skorzystać poprzez Internet. Sklepy, które tak dynamicznie się rozwijają szukają dostawców wśród szerokiej oferty logistycznej.
– Z usług Poczty Polskiej regularnie korzysta prawie 60 proc. przedsiębiorstw z segmentu e-handlu. Dlatego nasz oferta systematycznie dostosowuje się do oczekiwań klientów tak aby była kompleksowa – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej.

Rynek commerce szybko rośnie. Każdego roku powstaje kilka tysięcy nowych sklepów. Ponad połowa sklepów działa nie dłużej niż 2 lata, a jedynie co dziesiąty powyżej 5 lat. Cechą charakterystyczną polskiego rynku e-handlu jest też jego rozdrobnienie – 85% e-sklepów to mikro i małe przedsiębiorstwa. Takie firmy otrzymują przeciętnie ok. 100 zamówień na miesiąc. Firm, dla których prowadzenie sklepu internetowego jest główną działalnością (miesięczna skala zamówień przekracza 1000) jest jedynie ok. 8 proc.

Powodem takiego rozdrobnienia jest m.in. to, że z otwarciem e-sklepów długo zwlekały sieci handlowe. W porę zauważyły jednak, że spora część klientów zaczęła kupować w wirtualnych sklepach, głównie RTV i AGD. Z czasem do sieci przeniosły się supermarkety, w którym można kupić żywność lub artykuły chemiczne. – Polski e-handel wydaje się być gotowy na konsolidację. W najbliższym czasie można spodziewać się przejęć polskich e-sklepów przez międzynarodowe koncerny. Sporym zainteresowaniem cieszy się branża wśród funduszy inwestycyjnych – mówi dr Arkadiusz Kawa.

Zmieniać się będą także preferencje związane z dostawą zakupów. –Przyszłością branży logistycznej jest zachęcanie klientów do wybierania dogodnych dla sprzedawcy terminów dostaw. Ponieważ e-konsumenci stawiają głównie na elastyczność, największe zmiany dotyczyć będą ostatniej mili, np. dynamicznego zarządzania miejscem i czasem dostawy – uważa Janusz Wojtas z Poczty Polskiej.

W raporcie analizie poddano także sytuację rozwoju e-handlu w Unii Europejskiej. „W 2013 r. wartość europejskiego e-handlu wyniosła 370 mld euro. W 2016 r. obroty e-handlowców mają wzrosnąć do 625 mld euro (…) Dynamiczny rozwój e-handlu to także perspektywy wzrostu zatrudnienia – już teraz w branży pracuje – bezpośrednio i pośrednio – ok. 2 mln osób” – czytamy w dokumencie. – Taka sytuacja sprawiła, że Komisja Europejska uznała e-handel za jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego i zwiększania poziomu zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. W związku z tym UE stara się wypracować dobre praktyki dla e-handlu, w szczególności w kontekście logistyki – mówi dr Arkadiusz Kawa.

Zarówno Rada UE, jak i Parlament Europejski za kluczowy element zachowania wysokiej dynamiki rozwoju e-handlu uznały efektywną dostawę – buduje ona zaufanie pomiędzy sprzedawcami i nabywcami. W związku z tym podjęto szereg działań mających na celu wypracowanie jak najlepszych standardów i rozwiązań w tym obszarze. W dyskusjach na ten temat biorą udział m.in.: operatorzy KEP, e-detaliści oraz organizacje konsumenckie.

Obecnie na terenie UE poziom zaawansowania i popularności e-commerce jest bardzo zróżnicowany. – Podczas, gdy w 2012 r. w Wielkiej Brytanii 82 procent użytkowników Internetu kupiło coś w e-sklepie, to w Rumunii zrobiło to zaledwie 11 proc.. – mówi dr Arkadiusz Kawa.

Pełny raport „Logistyka w e-handlu” dostępny w załączniku na stronie biura prasowego Poczty Polskiej.

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą rozliczać się wyłącznie przez Internet

Posted on 0

Resort finansów przygotowuje projekt nowych przepisów, który przewiduje, że od 2015 roku większość deklaracji podatkowych przedsiębiorcy będą musieli wysyłać urzędom skarbowym tylko przez Internet.

Specjaliści w doradztwie podatkowym twierdzą, że przygotowywane zmiany są ważne dla budowy krajowej gospodarki elektronicznej oraz korzystnych relacji między podatnikami a organami administracji publicznej. Konieczne jest także uruchomienie systemu, który umożliwi urzędom skarbowym przygotowanie dla podatników wstępnych deklaracji PIT.

Ich zdaniem przedsiębiorcy już na aktualnym etapie powinni rozważać nad zautomatyzowanymi systemami informatycznymi, które będą skoordynowane z systemem e-deklaracji. Nie mniej ważne jest, aby biura rachunkowe, z których usług korzystają podmioty gospodarcze były przygotowane do zmiany regulacji.

Wysyłanie deklaracji wyłącznie drogą internetową w dłuższej perspektywie czasu z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednak na wstępie trzeba będzie ponieść koszty, chociaż by na nabycie e-podpisu, który niezbędny jest na deklaracji czy przystosowania oprogramowań informatycznych.

Plusy tego rozwiązania będą widoczne po pewnym czasie. Nowe przepisy stworzą możliwość m.in. wdrażania elektronicznej wymiany deklaracji między firmą, a jej pracownikami.

W swoich założeniach projekt resortu finansów przewiduje objęcie nowymi zasadami większą część systemu rozliczeń podatkowych, które mają odnosić się zarówno do podatników składających roczne zeznania podatkowe, jak i płatników, którzy mają obowiązek informować urząd skarbowy o właściwym wywiązywaniu się z obliczania, pobierania i opłacania wartości na podatek PIT lub podatek u źródła.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,