Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Praca marzeń według Polaka

Posted on 0

O jakiej pracy marzą Polacy? Pełnej wyzwań, pozbawionej stresu, a może z wysokimi zarobkami? Z badań przeprowadzonych przez serwis pracy Praca.pl wynika, że najważniejsze dla Polaków jest stabilne zatrudnienie. Dla prawie 1/3 badanych pewność posiadania pracy wystarczy, by praca stała się tą wymarzoną.

 

Jaka praca marzy się Polakowi?

 

Z ankiety przeprowadzonej przez serwis pracy Praca.pl dotyczącej oczekiwań Polaków w zakresie wymarzonej pracy wyłania się dość klasyczny obraz idealnej pracy. Prawie co trzeci badany (30%) wskazał stabilność zatrudnienia jako najważniejszy element pracy zgodnej z własnymi pragnieniami. Co czwarty (26%) oczekuje od pracy marzeń wysokiego wynagrodzenia. Dla 22% Polaków w takiej pracy najbardziej istotne jest to, by mieć poczucie sensu tego co się robi, a 18% po prostu marzy o pracy bez nadmiernego stresu.

 

Praca wartością samą w sobie?

 

Przyzwoite pieniądze i stałe zatrudnienie to czynniki najważniejsze dla ponad połowy rodaków. Czyżby praca w sama w sobie była dla nas wartością? Źródła tego, że dla tak dużej rzeczy Polaków obrazem pracy marzeń jest zaspokojenie podstawowych czynników higieny pracy należy upatrywać w samym rynku pracy i psychologii człowieka. Jeśli jesteśmy głodni, to nie marzymy o foie gras czy krewetkach – wystarczy nam swojska kiełbasa i chleb. Trudno myśleć o wyzwaniach, prestiżu czy robieniu niezwykłych rzeczy w sytuacji, w której nie wiemy czy nie zostaniemy za miesiąc zwolnieni i czy wystarczy nam do pierwszego. Obraz wymarzonej pracy Polaka, który zbadał serwis Praca.pl to zatem przede wszystkim to, czego nam na co dzień w pracy brakuje. Niskie zarobki, niestabilne formy umowy czy duży poziom stresu w pracy nie pozwalają snuć marzeń i planów o arcyciekawej i dającej wewnętrzną satysfakcję pracy.

 

Rób to co kochasz, a nie będziesz czuł, że pracujesz!

 

Dla co piątego Polaka najważniejszym elementem wymarzonej pracy jest poczucie sensu tego, co robi. Z badań na temat wpływu poczucia znaczenia wykonywanej pracy na samopoczucie (Amy Wrzesniewski, Yale University) wynika, że to zdrowe podejście. Osoby, które mają poczucie tego, że to co robią na co dzień jest istotne, rzadziej chorują, łatwiej angażują się w pracę i są mniej chętne do jej zmiany. Często winą za to, że pracownik nie widzi sensu swojej pracy można obarczyć menedżerów, którzy nie poświęcają wystarczającej ilości czasu na to, by wyjaśnić pracownikowi, po co wykonuje określone zadania i dlaczego mają one znaczenie dla innych i dla całej organizacji. Tymczasem danie pracownikowi szansy na to, by zrozumiał, po co robi pewne rzeczy w określony sposób pozwala nie tylko poprawić zadowolenie z pracy, ale również całościową efektywność pracy.

 

 

Za problem z odnalezieniem poczucia sensu w swojej pracy winni są też nierzadko pracownicy, którzy nie próbują dostrzec plusów, jakie niosą wykonywane przez nich obowiązki – zarówno dla nich jak i dla innych. Tymczasem każda praca – nie tylko chirurga czy strażaka – może mieć głębokie znaczenie dla osoby, która ją wykonuje. Paweł Branecki – Lider Sekcji Call Center Kredyt Inkaso SA, zajmującej się między innymi windykacją należności, tak opisuje powody, dla których ceni swoją pracę: W mojej pracy sens daje pomoc drugiemu człowiekowi. Fakt, że mogę doradzić, pomóc w znalezieniu rozwiązania problemów finansowych. Krótka rozmowa jest czasami początkiem życia bez długów, pozwala zmienić życie wielu ludzi na lepsze.

 

Prestiż i wyzwania najmniej ważne

 

Z ankiety przeprowadzonej przez serwis pracy Praca.pl wynika, że prestiż i wyzwania to elementy, które w pracy naszych marzeń liczą się najmniej – wskazało na nie jedynie po 2% ankietowanych. Jest to o tyle ciekawe, że chęć zwiększenia kompetencji i zdobycie nowych doświadczeń to jedne z najczęstszych powodów jakie podają na rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci pytani o motywację do zmiany pracy. Fakt, iż wyzwania w pracy okazują się dla większości mniej znaczące niż większe pieniądze czy umowa o pracę, a jednocześnie to właśnie nowe możliwości są wskazywane jako motywator zmiany pracy wynika przede wszystkim z tego, że na rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci starają się zbudować wizerunek osoby ambitnej i zaangażowanej. W Polsce niechętnie mówimy o pieniądzach, zatem proste stwierdzenie „chcę zmienić pracę, bo chcę więcej zarabiać” wydaje się kandydatom nie na miejscu. Podobnie jest ze stabilną pracą. Gdzieś w środku czujemy, że umowa o pracę i pewność zatrudnienia to elementy, które powinny być standardem na rynku pracy. Niestety nie są  i w efekcie stają się dla kandydatów św. Graalem. – komentuje prezes Praca.pl Krzysztof Kirejczyk.

 

Praca marzeń w Polsce i na świecie

 

W Polsce najważniejszymi elementami pracy marzeń – jak wynika z ankiety Praca.pl – jest stabilne zatrudnienie, wysokie wynagrodzenie i poczucie sensu wykonywanej pracy. A jak to wygląda w innych krajach? W Wielkiej Brytanii w badaniach przeprowadzonych przez serwis LinkedIn aż 70% badanych odpowiedziało, że najważniejszym elementem pracy jest dla nich zadowolenie z tego, co robią. Wynagrodzenie znalazło się na trzecim miejscu, zaraz za „pomaganiem innym”. Na pocieszenie wszystkich Polaków, którzy czują, że ich praca nie jest (jeszcze) pracą idealną, warto przytoczyć inne badania LinkedIn, z których wynika, że tylko około 30% Amerykanów, Kanadyjczyków i Australijczyków uważa, że posiada wymarzoną pracę. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Indonezji (42% badanych jest zadowolonych ze swojej pracy), za to zaledwie co piąty Brytyjczyk uważa, że udało mu się zdobyć pracę marzeń.

 

Źródło: Praca.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,

Jakie specjalistyczne egzaminy z angielskiego zdają Polacy?

Posted on 0

Każdego roku tysiące obywateli Polski poświęcając czas i pieniądze przystępuje do egzaminu językowego. Jaka jest nadrzędna motywacja nauki języków obcych? Czy chodzi o cele prywatne czy zawodowe lub o osiągnięcie sukcesu dla siebie czy dla swojej firmy?

Przeprowadzone badania w zakresie motywacji Polaków do nauki języków obcych pokazują, że kierują nami szczególnie dwa pragmatyczne powody. Pierwszy dotyczy nauki angielskiego, aby zacząć studia w innym państwie oraz ze względu na wymagania zatrudnienia. Potwierdza to duże zainteresowanie egzaminami z języka angielskiego wśród młodzieży i studentów, a także wzrastająca popularność specjalistycznych egzaminów językowych wśród dorosłych osób pracujących.

Polacy najczęściej zdają egzaminy językowe potwierdzające ogólną znajomość języka angielskiego. Chodzi tu przede wszystkim o: CAE, CPE oraz Cambridge English FCE (które w Europie stwierdzają znajomość języka na poziomie B2, C1, C2). Zdanie takich egzaminów umożliwia studiowania na wielu zagranicznych uczelniach wyższych.

Z kolei w sektorze biznesowym, pracodawcy i menedżerowie cenią sobie posiadanie przez potencjalnego pracownika certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu specjalistycznego, tj. Cambridge English Financial i Cambridge English Legal, BEC Vantage, TOEIC (ETS) i LCCI (Pearson). Egzaminy te zostały przygotowane przez ludzi działających w biznesie z myślą o pracownikach. Oceniają one poziom kompetencji językowych w środowisku zawodowym.

Zdawalność egzaminów przez Polaków jest bardzo wysoka. Polska plasuje się w dziesiątce państw osiągających najwyższe wyniki z egzaminów z języka angielskiego. Najwyższe wyniki odnotowujemy z gramatyki.

Decydując się na przystąpienie do egzaminu specjalistycznego z języka obcego, warto zastanowić się nad podjęciem współpracy z profesjonalną firmą szkoleniową lub trenerem specjalizującym się w danym języku obcym zarówno na szczeblu biznesowym i specjalistycznym. W przypadku języka angielskiego podstawowe przygotowanie do egzaminów ogólnych, przeprowadzane w szkołach językowych, różni się zasadniczo od profesjonalnych kursów języka biznesowego, który w lepszym stopniu przygotuje nas do zaliczenia wybranego egzaminu.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Polska, Poradnik konsumenta, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Polska gospodarka wzrasta dzięki sektorowi outsourcingu

Posted on 0

Firmy z zagranicy coraz chętniej przenoszą część swoich działań biznesowych do Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także do naszego kraju. Okazuje się, że Polska wyrasta w tym względzie na regionalnego lidera.

W ciągu ostatnich lat Polska wiele razy udowadniała i w dalszym ciągu udowadnia, że jest jednym z najlepszych miejsc, gdzie nowoczesne usługi dla biznesu mogą się szybko rozwijać.

Raport firmy konsultingowej McKinsey&Company z 2013 r. pokazuje, że jednym z faktorów, jakie wpływają na wzrost gospodarczy w tym regionie Europy jest szybki rozwój rynku outsourcingowego. Dwa lata temu zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 31 proc., czyli trzykrotnie bardziej niż w Indiach gdzie rynek ten jest osiem razy większy.

Z opracowania przygotowanego przez Związek Liderów Usług Biznesowych wynika, że przez ostatnich pięć lat, liczba centrów usług z udziałem kapitału zagranicznego, wzrosła niemal dwukrotnie. Aktualnie działa ich już 470 i dają pracę 128 tys. osobom. Zgodnie z szacunkami na następny rok, pod koniec 2015 r. będzie to 150-170 tys. pracowników. Warto zauważyć, że pracownicy w tych centrach niemało zarabiają, ponieważ wynagrodzenie waha się tam od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Spółki, Startup, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Siła nabywcza w Polsce będzie większa pod warunkiem, że do gospodarki zostaną wprowadzone nowoczesne technologie

Posted on 0

Według danych Eurostatu wynika, że polskie mieszkania są jednymi z najbardziej przeludnionych w Europie. Kiedy Polaków będzie stać na posiadanie takich warunków życia jak obywateli innych państw europejskich?

Chodzi przede wszystkim o średni dochód na mieszkańca w danym kraju. Po zmianie ustroju Polska próbuje dogonić pod tym względem resztę państw członkowskich UE. Mimo tego nadal odbiegamy od średniej, a aktualny dochód Polaka wynosi ok. 68 proc. średniej unijnej. Pocieszające jest to, że z roku na rok ta różnica maleje.

 

Nawet, jeżeli tempo wzrostu PKB w Polsce będzie regularnie wzrastało i przebijało unijną średnią, to czeka nas jeszcze kilkanaście lat starań, aby nasze dochody zrównały się z dochodami obywateli zamożniejszych państw członkowskich UE. Tym, co może doprowadzić do poprawy jest sytuacja na rynku pracy.

 

W razie, gdy nie zostanie odnotowany spadek stopy bezrobocia i nie przybędzie nowych miejsc pracy, wówczas nie nastąpi wzrost zainteresowania nabywaniem nieruchomości i budową domów. Jednocześnie trzeba pamiętać, że aby poziom polskich zarobków został dopasowany do płac w krajach Europy Zachodniej, konieczna jest większa siła nabywcza, która stanowi wzrost produktywności pracy Polaków, a także innowacyjność gospodarcza. Dzisiaj polska konkurencyjność bazuje na niskich kosztach pracy.

 

Kluczowym krokiem jest rozpoczęcie odstąpienia od gospodarki opierającej się na pracy osób, od których nie wymaga się wysokich kwalifikacji, co jest powiązane także z mniejszym wynagrodzeniem. Trzeba przejść na wyższy poziom, w którym przewaga konkurencyjna jest wynikiem stosowania innowacyjnych rozwiązań i technologii. Rządy, które przejmą władzę w następnej kolejności, będą musiały o wiele bardziej skupić się na wspomnianym kierunku działań. Niezwykle istotne będzie także wykorzystanie takich rozwiązań fiskalnych, które będą skłaniały polskie podmioty do inwestowania w nowoczesne technologie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Bankowcy robią karierę w nieruchomościach

Posted on 0

Rozwój bankowości mobilnej i internetowej, reorganizacja placówek i łączenie ze sobą banków powodują redukcję zatrudnienia wśród doradców klienta. Wielu byłych bankowców poszukuje nowego miejsca pracy, część z nich trafia do pośrednika finansowego. Bo jest większy wybór produktów i specjalizacja w finansowaniu nieruchomości.

 

– W ostatnim czasie przychodzi do nas coraz więcej kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku doradcy finansowego w branży nieruchomości– mówi Marcin Zając, dyrektor rozwoju sieci sprzedaży w Home Broker. Z czego to wynika? – Przede wszystkim, u nas mają większą swobodę doboru produktu dla klienta oraz specjalizację, a zmiany w bankach są niekorzystne– dodaje.

 

Technologia zamyka placówki

 

Coraz więcej banków zmienia politykę prowadzenia placówek. Wynika to przede wszystkim z powszechnego korzystania z bankowości internetowej oraz coraz szybciej rosnącej popularności bankowości mobilnej. Jedni reorganizują – zamykają lub zmniejszają placówki, przenosząc lub zwalniając przy tym część załogi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku łączenia banków, kiedy redukowana jest liczba punktów obsługi klienta. Coraz mniejsza liczba osób w placówkach powoduje też zwiększony nacisk na wynik i konieczność pozyskiwania nowych klientów na własną rękę.

 

Po mieszkanie, a kredyt przy okazji

 

Klienci przychodzą do Home Brokera po mieszkanie, ale dwie trzecie z nich potrzebuje kredytu na jego zakup. To model, który sprawdza się od lat i z powodzeniem funkcjonuje. Wśród tych, którzy biorą kredyt na zakup nieruchomości, prawie wszyscy korzystają z oferty doradcy finansowego HB. Przede wszystkim jest to wygoda dla klienta, oszczędność czasu i pieniędzy. Dodatkowym atutem jest fakt, że za doradztwo przy wyborze kredytu i pomoc w formalnościach klient nie płaci prowizji. Home Broker obecnie współpracuje z 20 bankami.

 

Specjaliści od finansowania nieruchomości

 

Będąc zatrudnionym w banku, doradca ma możliwość sprzedaży oferty tylko tej instytucji. W ostatnim czasie wiele banków przykręciło kurek z kredytami mieszkaniowymi. Ci, którzy pracowali głównie z tym produktem, muszą się przestawić na sprzedaż kont, pożyczek czy lokat.

 

Doradcy finansowi pracujący u pośrednika cenią sobie przede wszystkim niezależność i możliwość wyboru. – Mogę dopasować kredyt mieszkaniowy do konkretnej osoby. Jednym zależy na niskiej prowizji, inni chcą mieć jak najniższą ratę, a kolejni brak opłaty za wcześniejszą spłatę. Mając do wyboru ofertę wielu banków, wybieram najbardziej odpowiednią. To daje mi ogromną swobodę pracy – mówi Hieronim Nikodym, doradca finansowy z Home Brokera, który wcześniej pracował w kilku bankach. Dodatkowo, mogą zaproponować klientowi ubezpieczenie, plan emerytalny, konto bankowe i lokatę.

 

Warunki zatrudnienia

 

Warunki finansowe pracy w banku i u pośrednika niczym się nie różnią. Stawka wynagrodzenia za sprzedaż w przypadku jednych i drugich jest taka sama. – Nie zależy mi na tym, czy sprzedaję bank A, czy bank B. Ważne abym dopasował produkt do sytuacji konkretnej osoby i doprowadził do transakcji– dodaje Nikodym. Doradcy finansowi zatrudnieni w Home Broker otrzymują podstawę wynagrodzenia na umowie o prace lub o współpracę i prowizję za sprzedany produkt. Najlepsi mogą liczyć na bonus w postaci służbowego samochodu, dedykowanych szkoleń i pionowego awansu.

 

Jerzy Węglarz, Home Broker

Posted in Bankowość, Biznes, Finanse, Marketing i reklama, Nieruchomości, Polska, Pomysł na biznes, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , ,

Umiejętności potrzebne na rynku pracy należy kształtować już w edukacji wczesnoszkolnej

Posted on 0

Pracodawcy oczekują, że osoba wchodząca na rynek pracy, obok odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadać podstawowe kompetencje miękkie. Według raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie aż 32% firm za podstawowe kryterium wyboru pracownika stawia kompetencje osobowe i interpersonalne. Na drugim miejscu (25% wskazań) plasuje się przygotowanie merytoryczne – akademickie i intelektualne. Poszukiwane są takie cechy oraz umiejętności jak komunikatywność, dobra organizacja czasu, zaangażowanie i chęć ciągłego rozwoju. Czy można stymulować ich rozwój już we wczesnej edukacji – podstawowej i gimnazjalnej?

 

Osobiste predyspozycje kandydata nie wynikają jedynie z cech charakteru – można je nabyć i rozwijać samodzielnie. Jednym ze środków rozwoju umiejętności osobowych, pierwszego z typów kompetencji miękkich, jest zwiększenie transparentności wyników ucznia już w edukacji gimnazjalnej, a nawet podstawowej. Przydatnym narzędziem okazuje się wirtualny dziennik, który pozwala rodzicom na bieżący dostęp do informacji o postępach w nauce potomka. Jak podkreśla Marcin Kempka, prezes firmy Librus, dostawca aplikacji e-Dziennik, jest to rozwiązanie przydatne dla opiekunów, ale także, a może przede wszystkim dla samych uczniów. – Przejrzystość efektów uczy dzieci odpowiedzialności za własne działania. Uczeń zdaje sobie sprawę, że pracuje „na własne konto”, ale jednocześnie jego wyniki będą dostępne także dla rodziców. Te czynniki w długofalowym działaniu wpływają na systematyczność i umiejętność organizacji pracypodkreśla Kempka. Wypracowanie skutecznego systemu uczenia się już w edukacji wczesnoszkolnej procentuje w przyszłości. Z czasem nabyte umiejętności przekładają się na samodzielność, efektywne zarządzanie czasem oraz otwartość na ciągły rozwój, czyli cechy premiowane na współczesnym rynku pracy.

 

Drugą kategorią kompetencji miękkich są kwalifikacje interpersonalne, czyli umiejętność efektywnego komunikowania się, a także pracy zespołowej, negocjacji oraz współpracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska. Obecnie w edukacji wczesnoszkolnej promuje się zajęcia oparte na pracy w grupach, a także projekty zespołowe. Uczą one kooperacji oraz podziału obowiązków opartego na precyzyjnym określeniu mocnych i słabych stron każdego z członków grupy. Jest to swego rodzaju symulacja sytuacji pracy w średnich i dużych firmach, gdzie pracownicy podzieleni na „teamy” muszą samodzielnie zorganizować pracę i efektywnie podzielić obowiązki. – Nowoczesne instytucje publiczne, a także prywatne przedsiębiorstwa i korporacje mają coraz większy problem z rywalizacją pomiędzy współpracownikami. Menedżerowie dziś już wiedzą, że dobrze funkcjonującą firmę należy zbudować na kooperacji i przejrzystych zasadach komunikacji wewnętrznej. Umiejętność współpracy należy kształtować już od najmłodszych lat – podkreśla psycholog, dr Paweł Rasmus.

 

Kompetencje miękkie, rozwijane już w procesie wczesnej edukacji, w przyszłości mogą pomóc absolwentom wyróżnić się na tle innych kandydatów i zdobyć wymarzoną pracę. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjalnych nowoczesnych rozwiązań, takich jak wirtualne dzienniki, pozwala na zwiększenie transparentności efektów ucznia, a także motywacji do ich stałego polepszenia. Osoby wychowane bez dostępnych obecnie technologicznych udogodnień zdają się rozumieć zmieniające się wymagania rynku pracy. Aż 74 % rodziców uczestniczących w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu „Rodzic unplugged” twierdzi, że aplikacja mobilna zapewniająca stały dostęp do informacji o postępach w nauce dziecka pozytywnie wpływa na realizację obowiązku szkolnego przez ucznia.

 

Źródło: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Jakie są formy telepracy w Polsce?

Posted on 0

Telepraca to zorganizowanie pracy świadczonej regularnie poza siedzibą zatrudniającego. Przy jej wykonywaniu pracownik komunikuje się z pracodawcą za pomocą telefonu lub komputera.

Forma pracy w postaci telepracy ma trzy charakterystyczne cechy:

– jest świadczona poza miejscem pracy,

– jest wykonywana w sposób ciągły,

– jest realizowana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci rozwiązań technicznych, czyli narzędzi teleinformatycznych i pracujących z nimi narzędzi programowych, które umożliwiają komunikowanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych, szczególnie telefonów komórkowych, pocztą e-mail, komunikatorów internetowych czy narzędzi konferencyjnych.

Miejsce świadczenia telepracy ustalane jest przez obie strony związane stosunkiem pracy. Najistotniejszym zamierzeniem jest, aby było ono najbardziej dogodne dla obu stron.

Telepraca może być wykonywana pod adresem zamieszkania zatrudnionego, czyli w domu lub mieszkaniu (home-based teleworking) lub częściowo w biurze i w domu (telepraca zmienna). Telepraca może być także wykonywana w tzw. telecentrum, czyli pomieszczeniu biurowym znajdującym się z dala od siedziby pracodawcy; może ono należeć do przedsiębiorcy zatrudniającego lub innej osoby prowadzącej telecentrum w ramach działalności gospodarczej. Innym rodzajem telepracy świadczonej poza miejscem zamieszkania jest telepraca mobilna – wykonywana w miejscu, w którym w danym momencie przebywa zatrudniony przy użyciu systemów teleinformatycznych, lub tzw. telechatki, czyli telecentrum zlokalizowanego na terenach wiejskich.

Warunki świadczenia telepracy pracodawca określa samodzielnie lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka funkcjonuje przy jego przedsiębiorstwie. Jednak w większości przypadków powierzenie pracownikowi pracy w postaci telepracy następuje w rezultacie porozumienia obu stron. Odbywa się to w oparciu o zawarcie umowy o pracę lub już w roku zatrudnienia, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Polacy wolą mężczyzn w zarządach?

Posted on 0

Wysokie stanowiska obsadzone przez kobiety stają się europejską normą, w Polsce wciąż nie do końca. Nie ma się czemu dziwić, skoro tylko co dziesiąta kobieta uważa, że panie są lepszymi szefami niż mężczyźni – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez portal infoPraca.

 

Wiele badań wskazuje, że różnic między mężczyznami a kobietami na najwyższym szczeblu nie ma, są za to stereotypy i samoocena. Portal infoPraca przeprowadził badanie ankietowe wśród swoich użytkowników i sprawdził czy płeć szefa ma rzeczywiście znaczenie dla pracowników. Okazuje się, że dla 51 proc. pracowników nie ma znaczenia, kto jest ich przełożonym. Jednak jeśli przyjrzymy się odpowiedziom kobiet, wyniki badania zaskakują -kobiety nie doceniają kobiet na kierowniczych stanowiskach. Co więcej, mężczyźni bardziej doceniają panie niż one same. Lepszym szefem jest mężczyzna – tak odpowiedziało 39,4 proc. ankietowanych pań i 34,2 proc. ankietowanych mężczyzn. Lepszym szefem jest kobieta – tak odpowiedziało 9,8 proc. pań i 13,3 proc. mężczyzn.

 

Kiedy płeć szefa ma znaczenie

Wyniki badania pokazują, że płeć szefa ma największe znaczenie podczas rozmowy rekrutacyjnej. Uważa tak 40,7 proc. pań i 31,6 proc. panów. Dość duże rozbieżności zanotowano w kategorii „zgłaszanie pomysłów/ulepszeń”. Panowie częściej niż panie (30,1 proc. do 24,4 proc.) przykładają w takiej sytuacji wagę do płci szefa. Zgodność w odpowiedziach nastąpiła w kategoriach „rozmowy o podwyżce” i „rozmowy o awansie”. W pierwszym przypadku ok. 10 proc. pań i panów, a w drugim ok. 7 proc. nadaje płci szefa znaczenie.

 

Laury za pracę

Zapytaliśmy, czy ankietowani czują się bardziej doceniani przez kobietę na kierowniczym stanowisku czy też przez mężczyznę. Biorąc pod uwagę ogół odpowiedzi, więcej wskazań padło na mężczyzn (29,6 proc.) niż na kobiety (19,1 proc.). O ile jednak mężczyźni nie dostrzegają większych różnic (ok. 25 proc. wskazań na kobiety i mężczyzn), to kobiety już tak. Szef mężczyzna, w opinii kobiet, docenia pracownika bardziej niż szef kobieta (32,9 proc. do 15,3 proc.). Większość ankietowanych (ok. 52 proc.) nie wiąże płci szefa z docenianiem pracowników.

 

Tarcia na linii podwładny – przełożony

Są takie chwile w pracy, raczej nie do uniknięcia, kiedy dochodzi do różnicy zdań. Zarówno między pracownikami, jak i między przełożonymi a podwładnymi. Różnice zdań mogą prowadzić do podważania decyzji szefa przez pracownika. Ankieta infoPracy i to wzięła pod uwagę. Generalnie, mężczyźni w roli szefa mają gorzej, bo ich zdanie podważa się częściej niż kobiet (w ok. 36 proc. do ok. 27 proc.). W dodatku szef mężczyzna jest szczególnie narażony na opór męskiego pracownika – zdarza się to w 43 proc., choć kobiety też nie pozostają dłużne i atakują w 31 proc. Jeśli złość pracownika ma się obrócić przeciwko szefowi kobiecie, to kobiety uczynią tak w 29,3 proc., zaś mężczyźni w 23,8 proc. Kobiety są mniej skłonne do podważania decyzji przełożonego – nigdy nie zrobiło tak 40 proc. z nich, zaś mężczyzn – 33 proc.

Kobiety i mężczyźni wnoszą inne wartości w życie zawodowe, co dodaje kolorytu organizacji i stanowi o sile jej zespołu. Jestem zwolennikiem takiej różnorodności i zachowania równowagi, w żaden sposób nie wartościując, kto jest lepszym pracownikiem czy menedżerem. Obserwując środowisko top managementu w Polsce, zauważam że w Polsce mamy coraz lepiej wykształconą kadrę, z coraz lepszymi umiejętnościami, także tymi miękkimi, i nie ma tu znaczenia czy w zarządzie zasiada kobieta czy mężczyzna – mówi Marek Jurkiewicz, General Manager infoPraca.

 

Europa a Polska

Z informacji Komisji Europejskiej z 2013 r. wynika, że odsetek kobiet w zarządach spółek europejskich wzrósł z 13,7 proc. w 2011 r. do 15,8 proc. w 2012 r. Jest to największa odnotowana dotąd zmiana w skali roku. W tyle pozostały trzy kraje, w tym Polska. U nas odsetek pozostał bez zmian i wynosi 12 proc. Wyniki badania infoPracy wskazują na to, że nieprędko osiągniemy europejską średnią, jeśli nie zmienimy nastawienia i nie zaczniemy bardziej doceniać kobiet i ich umiejętności zarządzania.

 

Źródło: InfoPraca

Posted in Biznes, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , ,

Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Posted on 0

Rekrutacja, a następnie zaangażowanie nowego pracownika w obowiązki, wymaga od pracodawcy sporego nakładu czasu, pracy oraz nakładów finansowych. Dlatego też zrozumiałym wydaje się fakt, że pracodawca chcąc ustrzec się przed ryzykiem związanego z zatrudnieniem niewłaściwej osoby, podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie pytał o szereg niełatwych kwestii m.in. o przyczyny poszukiwania nowego zatrudnienia.

Jest to pytanie, które pada na wielu rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ znając na nie odpowiedź pracodawca może dowiedzieć się co może stać się przyczyną, że od niego też będziemy chcieli odejść. Ponadto zapewniają mu wskazówkę, jakie warunki należy zapewnić pracownikowi, aby go nie stracić. Wybierając się na rozmowę rekrutacyjną warto przygotować sobie „właściwe” odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów zmiany pracy. Oto kilka przykładów:

– poszukiwanie nowych pól do realizowania, czyli chęć sprawdzenia się w odmiennej branży,

– pragnienie większego rozwoju, którego zakres należy określić,

– powołanie się na zdobytą wiedzę, doświadczenie lub umiejętności, które chcielibyśmy wykorzystywać w nowej pracy,

– powołanie się na osiągnięcia zawodowe i wyrażenie w sposób taktowny chęci awansu lub wyższych dochodów.

Nie można zaprzeczyć temu że w większości przypadków nie możemy wyjawić prawdziwych powodów, które skłoniły nas do szukania nowej pracy, ale powyższe odpowiedzi na pewno ułatwią odpowiednio odnieść się do tego niełatwego pytania.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Jak ubierają się Europejczycy na spotkania biznesowe?

Posted on 0

Jeśli chodzi wygląd zewnętrzny w pracy Polacy coraz więcej czasu i pieniędzy przeznaczają na zadbanie o swój strój. Zgodnie z oceną specjalistów w kwestii gustu należymy do grupy tych lepiej dobierających ubiór do okoliczności. A jak wypadamy w porównaniu z innymi nacjami europejskimi?

Francuzi bez wątpienia cechują się dużą elegancją, chociaż młodsze pokolenie obecnie ubiera się z wystudiowaną nonszalancją. Ponadto, u Francuzów kwestią znaczącą w doborze ubioru jest region, w którym mieszkają. Na przykład osoby pochodzące z południa nie przyjdą na spotkanie służbowe w garniturze ani krawacie, lecz wybiorą mniej formalny strój. W odróżnieniu do nas, Francuzi nie przywiązują dużej wagi do dodatków, ale lubują się w markowej biżuterii również panowie.

Niemcy zasadniczo trzymają się klasycznego, biznesowego dress-codu. Uważać muszą przede wszystkim panie, którym nie wolno zakładać ubrań zbytnio odsłaniających nogi czy dekolt. Nie jest wskazany mocny makijaż oraz buty na obcasie wyższym niż 6 cm. Jako naród konsekwentny w trakcie spotkań biznesowych czy rozmów kwalifikacyjnych również w stosunku do innych mają oczekiwania względem odpowiedniego ubioru.

Po przeciwnych stronach stoją Włosi i Holendrzy. Tych pierwszych na pierwszy rzut oka można rozpoznać po wytwornym ubiorze i perfekcyjnie dobranych dodatkach, z kolei dla Holendrów ważna jest przede wszystkim swoboda w ubiorze, więc na spotkanie służbowe założą raczej dżinsy i koszulkę.

W Polsce uważa się, że w trakcie pracy czy spotkania służbowego strój ma być adekwatny do profilu firmy, którą reprezentujemy, a także czysty oraz odpowiedni do realizowanych przez nas czynności.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Biznes | Tagged , , , , , , , , ,

Czy Instytucja Praw Przedsiębiorcy będzie się cieszyła zaufaniem?

Posted on 0

Z powszechnych analiz wynika, iż ponad 70% krajowych przedsiębiorstw chciałoby, aby w Polsce działał Rzecznik Praw Przedsiębiorców.

Urzędnik taki miałby rozwiązywać wątpliwości biznesmenów z państwem oraz służyć im pomocą prawną. Ponieważ wiele ze znacznych, średnich i niewielkich przedsiębiorstw styka się z problemami na co dzień, utworzenie takiej instytucji byłoby dla nich ogromnym plusem. Co prawda ministrowie mówią o planach powołania do życia takiej organizacji, ale jak na razie żadne działania nie zostały podjęte.

Firmy niechętne utworzeniu Rzecznika Praw Przedsiębiorców mówią, iż taka organizacja nic nie zmieni. Bezprawie państwowych pracowników jest tak ogromne, a prawo tak skomplikowane, że włączenie kolejnej osoby w konflikt wywoła tylko zbędne zamieszanie. Dodatkowo byłby to kolejny wydatek państwowych środków, których i tak jest już mało.

W rzeczywistości nikt nie zdefiniował miejsca pokrywania wydatków funkcjonowania opisanych specjalistów bezpośrednio z budżetu państwa. Przedsiębiorstwa czekające na utworzenie takich biur sugerują, iż mogą to być środki z funduszy pracy bądź z tytułu zarobionych środków z aktywności zawodowej specjalisty do spraw prawa pracy.

Na werdykt czy Rzecznik Praw Przedsiębiorcy zostanie utworzony, musimy jeszcze zaczekać. Niemniej jednak badania pokazują, iż przedsiębiorcy oczekują pomocy w kontaktach z urzędami państwowymi.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Posted on 0

W roku 2012 wielu podmiotom będzie ciężej uniknąć prowadzenia pełnej księgowości, jako że zmienił się próg dochodów netto. Pułap, jaki obowiązywał, wynosił 5 293 440zł, z kolei teraz jest to suma 4 936 560 zł.

Spis dochodów przedsiębiorstwa jest znaczny i zaliczają się do niego m.in.:

– zmienność wartości walut,

– kwoty dotyczące dofinansowania i innych bezpłatnych świadczeń, w tym otrzymanych w naturze,

– sumy zwróconych zobowiązań i umorzonych czy tez przedawnionych zobowiązań,

– kwotę podatków od świadczeń i towarów,

– zyski będące wynikiem najmu, dzierżawy czy innych umów o porównywalnym zakresie.

Warto dostrzec, że osobom fizycznym, spółkom cywilnym i jawnym osób fizycznych i spółkom partnerskim pozwala się na stosowanie reguły rachunkowości określonej również od początku następnego roku podatkowego, jeśli przychód netto równy jest 4 936 560 zł. Warunkiem jest złożenie postanowienia do Urzędu Skarbowego przed rozpoczęciem roku obrotowego.

W praktyce wiele firm sumiennie zlicza wszystkie dochody, żeby uniknąć prowadzenia kłopotliwych ksiąg rachunkowych.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Serwisowanie kas fiskalnych

Posted on 0

Przedsiębiorstwo aktywne w sektorze usług komputerowych nie potrzebuje charakterystycznych zezwoleń, wystarczy, że zostanie utworzona jednostka. Jeżeli jednak planujemy rozszerzyć aktywność o serwisowanie urządzeń fiskalnych, będziemy wtedy potrzebować konkretnych pozwoleń.

Większa część podmiotów gospodarczych ma obowiązek stosować urządzeń rejestrujących, a tym samym odpowiednio je serwisować. Dlatego powstaje sporo grup serwisujących, za które ponosi odpowiedzialność twórca owych urządzeń. Tylko wytwórca może udzielić autoryzacji przedsiębiorcom prowadzącym wyżej wymienioną aktywność oraz upełnomocnić zatrudnionych do prowadzenia zadań przy kasach fiskalnych. Zgodnie z przepisami serwis i jego pracownicy mają obowiązek być ujęci u wytwórcy i zanotowany do „ Księgi serwisowej”.

Do zadań serwisanta zalicza się m.in.:

– wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego urządzeń,

– usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia,

– legitymowanie się legitymacją nadaną przez twórcę,

Z przedstawionych powyżej zastrzeżeń wynika, że by móc otworzyć serwis sprzętów fiskalnych, trzeba zdobyć uprawnienia u producenta i stać się jego reprezentantem. Mając upoważnienia do serwisowania posiadamy zapewnienie stałych zarobków, gdyż konsumentów kas jest coraz więcej.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Posted on 0

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której suma zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości wykonanych przez niego wytworów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w zakładach, w których pod uwagę brane są ilościowe rezultaty pracy i służy stymulacji produkcji.

Forma akordowa istnieje w trzech odmianach:

– akord prosty – za pojedynczą wykonaną operację czy gotowy wyrób płacona jest jednakowa stawka,

– akord progresywny – uwzględnione są kolejne komponenty wyrobu, za które płaci się kwotę wyższą niż za poprzednie,

– akord degresywny – po przekroczeniu określonego progu za kolejne wyroby płaca jest mniejsza.

Korzyścią wynikającą z wynagrodzenia akordowego jest bezpośredni związek pomiędzy wydajnością pracy a wartością zarobków, co powoduje zwiększenie odpowiedzialności i zainteresowania pracą. Negatywnym aspektem tej formy jest to, że taka forma powoduje rywalizację i budzi konflikty pomiędzy pracownikami, co może znacznie utrudniać współpracę.

Wynagrodzenie akordowe stosowane jest najczęściej w fabrykach, w których efekty ilościowe mogą być jasno zmierzone, a także możliwa jest weryfikacja ich jakości i ustalenie norm pracy. Normy te powinny być adekwatne do możliwości zatrudnionych, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Czy pracownicy powinni znać tematy przyszłych zebrań?

Posted on 0

Każde zorganizowane zebranie ma na celu określenie jakiegoś celu. Najczęściej spotkania odbywające się w firmach mają charakter czysto teoretyczny. Jak przeprowadzić takie zebranie, by w jak najkrótszym czasie przekazać ważne informacje, a uczestnicy wykazywali aktywność?

Po pierwsze zebrani muszą wcześniej poznać cel zwołania, aby mogli się przygotować i mieć okazję aktywne uczestnictwa w rozmowach. Nie obejmuje to przekazania planu działań spotkania, ale pobieżnych informacji.

Pracownicy powinni mieć pojęcie, jakie efekty ma przynieść owe działanie. Będą wtedy wiedzieli, czego dokładnie od nich oczekujemy. Pozwoli to na minimalizację straty czasu w ramach niepotrzebnych rozważań.

Najczęściej dyskusje są organizowane w obrębie konkretnych aktywności w przedsiębiorstwie, jednakże nie zawsze jest to możliwe, a gospodarz musi dostosować sposób przekazywania danych do wszystkich.

Największe wymagania ma się w stosunku do organizatora, to w końcu od niego zależy efektywność przedsięwzięcia. Osoba taka musi mieć przydatne cechy personalne i umieć reprezentować dane przed znaczną publicznością.

Według powiedzenia: „Co dwie głowy to niejedna” od takich spotkań oczekuje się innowacyjnych pomysłów. Każdy w inny sposób postrzega problemy i ma inne metody ich rozwiązywania.

W związku z powyższym istotna jest predyspozycja pracy w zespole w trakcie rekrutacji na stanowiska w większych korporacjach.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Pracujemy na dwa etaty

Posted on 0

Polacy coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Determinuje ich do tego zła sytuacja budżetowa w ich domach. Czy możemy pracować na podstawie dwóch porozumień o prace w jednej firmie?

Oczywiście, że tak. Zgodnie z prawem pracy nie ma zastrzeżeń, by biznesmen zatrudniał pracownika na dwóch porozumieniach. W rzeczywistości, to od pracownika zależy w jaki sposób będzie wykorzystywał czas wolny od podstawowych obowiązków służbowych.

Porozumienie takie nie posiada szczególnych ograniczeń, jednakże pracobiorca musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość czasu na odpoczynek pomiędzy odrębnymi zajęciami. Druga umowa powinna obejmować pracę odrębna niż ta opisana na bazie pierwszego etatu. Przedsiębiorca, który nie stosuje się do prawa godzin pracy pracownika podlega karą finansowym o wartościach od 1000 do 30 000 złotych.

Pracownik pracujący na dwóch etatach uzyskuje dwa wynagrodzenia i musi uiszczać inne składki z powodu poszczególnych umów. Dział HR musi ponadto stworzyć dwa akta obejmujące takiego pracownika z podziałem na poszczególnie obowiązki.

Przed rozpoczęciem każdej aktywności zawodowej, zainteresowany musi przejść konieczne badania lekarskie. Dotyczy to również przypadku gdy aktywna zawodowo osoba posiada bieżące badania.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , ,