Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Uspokojenie rynku będzie miało wpływ na umocnienie złotego

Posted on 0

We wtorek na złotym odbiła się sytuacja na zagranicznych rynkach. Złoty osłabł wobec dolara i na zamknięciu dnia dolar kosztował – 3,14 zł, a za euro trzeba było zapłacić – 4,18 zł. Analitycy twierdzą jednak, że spokój na rynku może sprzyjać umocnieniu polskiej waluty.

W opinii Marka Cherubina, dilera z banku BPH w najbliższym okresie nie powinniśmy oczekiwać znacznej zmienności na rynku walutowym. Swoją opinię argumentuje on brakiem danych makro, a także wyciszeniem sytuacji na Ukrainie, co sprzyja stabilizacji i wskazuje na to, że przez kolejnych kilka dni rynek będzie spokojny.

Zdaniem Cherubina wtorkowa sesja była spokojna, a dane GUS dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń nie miały większego wpływu na to, co działo się na rynku. Twierdzi on, że jeżeli nie napłyną żadne negatywne informacje, to złoty może się lekko umocnić i dojść do poziomu 4,14 zł za euro.

Z kolei Marcin Kiepas, dyrektor Biura Analiz Admiral Markets wskazał, że mające zostać opublikowane dzisiaj dane o produkcji przemysłowej i cenach producentów, mogą przesądzić o obniżce stóp procentowych w następnym miesiącu.

Według Kiepasa, w sytuacji gdy roczna dynamika produkcji nieznacznie przekroczy poziom zera, wówczas będzie to jasną przesłanką do oczekiwania, że RPP na kolejnym posiedzeniu we wrześniu znowu ogłosi obniżkę stóp procentowych. Analitycy Admiral Markets wciąż prognozują, że we wrześniu Rada postanowi o obcięciu stóp procentowych o 25 punktów bazowych, tłumacząc ten krok nie sytuacją ekonomiczną, ale niewiedzą w zakresie przyszłych skutków sankcji nałożonych na Rosję oraz odwetowych sankcji nałożonych przez Rosję na kraje europejskie.

Kiepas stwierdził także, że złoty w mniejszym stopniu powinien z kolei reagować na sygnały płynące z zagranicy, w tym na doniesienia z Ukrainy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Forex, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Sytuacja na Wschodzie spowalnia prace nad projektem budżetu

Posted on 0

Wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociński powiedział, że projekt budżetu państwa na 2015 rok musi uwzględnić niekorzystny wpływ, jaki na gospodarkę Polski wywołują kłopoty w relacjach z Rosją. Z tego powodu projekt zostanie złożony w najpóźniejszym z możliwych terminów, które dopuszczalne są w Konstytucji RP.

W trakcie odbywającej się wczoraj konferencji prasowej wicepremier i minister gospodarki stwierdził, że projekt budżetu zostanie złożony w terminie wrześniowym. W jego opinii projekt powinien być złożony maksymalnie późno, po to, aby był w oparciu o jak najbardziej realne założenia.

Piechociński przewiduje, że w związku z kryzysem na Ukrainie, a także przez sankcje nałożone na Rosję, polska gospodarka może rozwijać się o 0,6 pkt. proc wolniej niż zakładały prognozy.

Według niego embargo na polską żywność (dotyczy to zarówno owoców, jak i wieprzowiny) spowoduje inflację w tym sektorze, która może zamienić się w deflację. Oznacza to, że Polska może funkcjonować w warunkach deflacji po raz pierwszy od dwudziestu kilku lat.

Wcześniejsze wypowiedzi wicepremiera wskazują na to, że w tym roku nasz eksport na Ukrainę może spaść o 40 proc., z kolei do Rosji – o 20 proc.

Z kolei ze wstępnych wyliczeń dokonanych przez analityków BNP Paribas wynika, że z powodu sankcji na Rosję, polski PKB może obniżyć się nawet o 0,4 pkt proc. w 2014 r. i 0,8 pkt proc. w 2015 r. Jest to efekt spadku głównie spadku eksportu. Dodano też, że niższy przyrost eksportu będzie miał także wpływ na import i popyt krajowy. Wskazano, iż rezultatem osłabienia eksportu będzie rozluźnienie rynku pracy, ponieważ na eksport składa się 45 proc. polskiego PKB. Gorsze warunki wokół eksportu mogą zmniejszyć popyt na siłę roboczą, mając negatywny wpływ na inwestycje przedsiębiorstw i spożycie gospodarstw.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Będą wyższe kary za przestępstwa na rynku finansowym

Posted on 3

Od lipca zaczną obowiązywać dwie dyrektywy, które podwyższają sankcje za nadużycia, których dopuszczono się na rynku finansowym. Państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na dostosowanie swoich regulacji do nowych wymogów.

Nowe unijne przepisy dotyczące sankcji karnych za nadużycia na rynku w postaci wykorzystania informacji poufnych, przekonywania do ich wykorzystania i manipulacje instrumentami finansowymi, przewidują karę pozbawienia wolności przez co najmniej 4 lata. Za ujawnienie informacji poufnych – najmniej 2 lata. Karze ma podlegać także podjęcie próby popełnienia tych przestępstw.

Obecnie nie wszystkie państwa członkowskie mają w swoim systemie prawnym karę pozbawienia wolności za manipulacje na rynku finansowym. Wdrożenie ujednoliconych wytycznych ma ukrócić praktyki przestępcze w krajach, w których prawo nie jest tak restrykcyjne.

W Polsce kary za tego rodzaju przestępstwa reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Aktualnie zarówno za manipulacje tymi instrumentami, jak i posługiwanie się danymi poufnymi grozi grzywna do 5 mln zł lub kara więzienia do 5 lat. Zestawianie tych dwóch kar również jest przewidziane.

Kary za przestępstwa przeciwko obrotowi środkami pieniężnymi oraz papierami wartościowymi przewidziane zostały też w kodeksie karnym. Według znajdujących się tam zapisów, karze do 3 lat pozbawienia wolności podlegają: dystrybuowanie w dokumentacji dotyczące obrotu papierami wartościowymi nieprawdziwych informacji lub przemilczenie informacji o stanie majątkowym kupującego, mającym ważne znaczenie dla zakupu, sprzedaży papierów wartościowych, podwyższenia lub obniżenia wkładu.

Nowe unijne akty prawne nie określają wysokości sankcji. Określają je państwa członkowskie: powinny być one jednak zniechęcające i proporcjonalne. Osoby prawne za manipulacje na rynku finansowym mogą być obciążone także innymi sankcjami, tj. zabronienie prowadzenia działalności, odebranie prawa do pomocy publicznej czy zamknięcie miejsca, w którym miała miejsce manipulacja.

Kolejny z aktów, czyli rozporządzenie w kwestii nadużyć na rynku, podnosi kary administracyjne.

Sankcje administracyjne za przestępstwa manipulacji i wykorzystania informacji poufnych będą wynosić dla osób fizycznych co najmniej 5 mln euro. W przypadku osób prawnych, ma to być 15 mln euro lub 15 proc. całości rocznych obrotów.

Obecnie w Polsce takie kary nakłada Komisja Nadzoru Finansowego i wynosi ona maksymalnie 1 mln zł. Urząd ten posiada również kompetencje, aby powiadamiać o takich przypadkach prokuraturę.

Nowe unijne regulacje nie będą obejmowały obrotu akcjami własnymi i transakcji na papierach wartościowych, których celem jest stabilizacja rynku. Dzisiaj status takich czynności nie ma swoich regulacji.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,