Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Od 2017 r. bezpłatne studia prawie dla każdego?

Posted on 0

Sytuacja demograficzna naszego kraju odbije się na szkolnictwie. Do 2017 roku liczba uczniów zdających maturę będzie równa liczbie miejsc na pierwszym roku studiów dziennych.

Takich wyliczeń dokonał „Dziennik Gazeta Prawna”. Wynika z nich, że za trzy lata do egzaminu maturalnego podejdzie 268 tys. uczniów szkół średnich. W tym czasie uczelnie wyższe będą miały odpowiadającą liczbę wolnych miejsc na kierunkach studiów na pierwszym roku.

Już teraz można zaobserwować skutki zmniejszenia liczby studentów na uczelniach publicznych. Są to m.in. niższe dochody z opłat za naukę, co najbardziej odbija się na uczelniach o profilach pedagogicznych i ekonomicznych, dla których wpływy z opłat za studia niestacjonarne i podyplomowe są znaczącym źródłem przychodów.

Spadająca demografia oznacza też kłopoty dla uczeni niepublicznych. Gazeta przewiduje, że utrzymać uda się jedynie tym placówkom, które w zamian za czesne zagwarantują otrzymanie dyplomu.

W opinii przedstawiciela Konfederacji Lewiatan, Grzegorza Baczewskiego korzystną strategią może być również stawianie na jakość edukacji. To oznacza, że uczelnie niepubliczne będą musiały zapewnić studiującym więcej niż publiczne. To z kolei, będzie wymagało udowodnienia, że absolwenci tych szkół lepiej radzą sobie na rynku pracy, czyli szybciej znajdują zatrudnienie w sektorze, w którym zostali wyedukowani.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , ,

Studia wyższe cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem młodych ludzi

Posted on 0

Po koniec lat osiemdziesiątych w Polsce dynamicznie zaczęła wzrastać liczba absolwentów szkół wyższych. Poziom skolaryzacji był bardzo wysoki nie tylko w porównaniu z sytuacją w Europie, ale także na świecie. Nie przekłada się to jednak na jakość edukacji szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Od kilku lat popularność studiów płatnych systematycznie maleje. Uważa się, że przyczynami takiego stanu rzeczy są m.in. sytuacja gospodarcza, niż demograficzny, nasycenie rynku i wzmacniające się przekonanie, że ukończenie uczelni wyższej nie gwarantuje ani korzystniejszej sytuacji zawodowej, ani materialnej.

Sytuacja wyższych uczelni niepublicznych nie jest dobra, ponieważ coraz większą konkurencją są dla nich uczelnie publiczne. Studia płatne mają coraz większy udział w budżetach placówek publicznych.

Dużym problemem jest kwestia finansowania nauki studentów stacjonarnych. Czy pieniądze za studia powinny wpływać na konto uczelni przed rozpoczęciem nauki, czy dopiero po uzyskaniu dyplomu? Obserwując coraz częstsze przypadki rezygnacji ze studiów pierwsza opcja może się wydawać nie najlepsza. Z drugiej strony, zastosowanie drugiego rozwiązania może źle wpływać na poziom nauczania, ponieważ uczelnie wyższe chcą, aby student uzyskał dyplom, bo tylko wówczas jego edukacja będzie opłacalna.

Bez względu na to, jaki będzie wybór formy dotacji, coraz częściej słyszy się opinie o niedofinansowaniu polskiego szkolnictwa wyższego. Udział wydatków na nie w korelacji do PKB powinien utrzymywać się na poziomie 2 proc., podczas gdy w lepszym roku 2005 sięgnął on zaledwie 1 proc. Koszt studiowania ponoszony przez budżet państwa w Polsce stanowi tylko jedną czwartą kosztu w państwach Europy Zachodniej, a jedną ósmą w Stanach Zjednoczonych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Finanse osobiste, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Praca na studiach to konieczność

Posted on 0

Łączenie pracy ze studiowaniem to już nie wybór, a konieczność. Tylko dzięki temu młodzi zdobędą doświadczenie oraz kompetencje potrzebne do znalezienia solidnej pracy po studiach. Według danych Work Service studenci najczęściej znajdują pracę w call center, gdzie mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 zł do 16 zł brutto za godzinę.

 

Studenci coraz chętniej łączą pracę ze studiami. Jest to spowodowane trudną sytuacją młodych na rynku pracy. Najliczniejszą grupą bezrobotnych w Polsce, bo aż 28,8%* stanowią osoby w wieku 24-35 lat. Osoby młodsze, w wieku do 24 lat to 17,5%* wszystkich bezrobotnych. Wskaźnik ten w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie.

 

Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych wynika między innymi z niedostosowania edukacji do wymagań biznesu. Na rynku powstają nowe zawody, które nadal ciężko odnaleźć w ofercie edukacyjnej polskich uczelni – powiedział Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service SA. Dlatego zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas nauki, jest jednym z kluczowych elementów poprawy sytuacji studentów i absolwentów na rynku pracy. Jeśli sytuacja w szkolnictwie wyższym nie ulegnie zmianie, wkrótce dla wielu studentów, zwłaszcza kierunków humanistycznych, zdobywanie doświadczenia w trakcie studiów będzie jedyną alternatywą – dodał Tomasz Hanczarek.

 

Stanowisko Stawka godzinowa* Wynagrodzeniemiesięczne* Wymagania
Konsultant ds. Wsparcia Działu Finansowego 19 zł 3252 zł 1) Student ekonomii /nauk pokrewnych 2) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Doradca ds. Telefonicznej Obsługi Klienta 12 – 16 zł 2016 – 2688 zł 1) Komunikatywność i chęć do pracy
2) Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
Konsultant Telefoniczny 13 – 15 zł 2084 zł – 2520 zł 1) Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
Doradca Klienta ds. Sprzedaży Produktów Bankowych 12 zł 2017 zł 1) Doświadczenie w sprzedaży usług bankowych lub obsłudze klienta2) Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office3) Otwartość i komunikatywność 4) Podstawowa znajomość języka angielskiego

 

Referent ds. Weryfikacji Dokumentacji Bankowej 12 zł 2016 zł 1) Min. 2. rok studiów (studenci wieczorowi/niestacjonarni)2) Znajomość j. angielskiegow stopniu komunikatywnym

3) Podstawowa znajomość prawa bankowego (szczególnie w zakresie tajemnicy bankowej)

*wynagrodzenie brutto Dane własne Work Service SA

Najwięcej ofert pracy dla studentów czeka w call center. W pracy na stanowisku telefonicznego doradcy klienta studenci mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 zł do 16 zł brutto. Zatrudnienie w call center umożliwia wypracowanie umiejętności, takich jak: praca w zespole, obsługa klienta (także w języku obcym), komunikatywność, czy praca pod presją czasu. Stale poszukiwani są także kandydaci do pracy w bankowości i finansach, gdzie podstawowym warunkiem zatrudniania jest znajomość języka obcego.
Tu stawki wahają się od 12 zł jako referent czy doradca klienta, aż do 19 zł na stanowisku konsultanta ds. wsparcia działu finansowego, na którym wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i kierunkowe studia. Praca w bankowości rozwija zdolności analitycznego myślenia i poszerza wiedzę z zakresu finansów. To umiejętności, które w wielu przypadkach mogą być podstawą do budowania dalszej kariery.

 

Gdzie szukać ofert pracy?

 

Wsparcia w poszukiwaniu pracy można szukać m.in. w Akademickim Biurze Karier. Głównym zadaniem tej organizacji jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy. Można w niej zaczerpnąć informacji o dostępnych szkoleniach, czy aktualnych ofertach pracy. Wiele firm szukających pracowników wśród studentów zamieszcza ogłoszenia tylko w takich instytucjach, dzięki czemu osoby młode znajdują oferty przygotowane specjalnie dla nich. Innym rozwiązaniem jest zarejestrowanie się w lokalnym Urzędzie Pracy. Student oprócz uzyskania informacji na temat dostępnych ofert pracy, może również skorzystać z usług doradcy zawodowego, który pomoże w przygotowaniu profesjonalnego CV i wesprze w ukierunkowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej. Z pomocy Urzędu Pracy mogą skorzystać jednak tylko osoby studiujące w systemie niestacjonarnym.

 

Coraz więcej studentów szuka pracy bezpośrednio w agencjach pracy. Współpraca z agencją daje możliwość zatrudnienia w wielu firmach, a to z kolei pozwala zdobyć bogate doświadczenie i poznać specyfikę różnych zawodów. Młodzi ludzie najczęściej decydują się na pracę dorywczą w takich zawodach jak kelner czy konsultant telefoniczny. Nie brakuje także osób, którym pomagamy znaleźć pracę zgodną z ich kierunkiem studiów i dającą perspektywę zatrudnienia na dłużejBardzo często pomagamy studentom w znalezieniu pracy, która zalicza im praktyki studenckie oraz pozwala zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na uczelni. Najczęściej z tej możliwości korzystają studenci kierunków ekonomicznych– powiedział Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

 

Młodzi ludzie mogą również szukać ogłoszeń o pracę w prasie, internecie, czy na portalach społecznościowych o tematyce związanej z karierą. Bardzo popularny stał się też networking. Jak wynika z drugiej edycji Barometru Rynku Pracy Work Service to właśnie przez znajomych Polacy najczęściej szukają nowej pracy (73 % badanych).

 

Pracodawcy cenią studentów

 

Pracodawcy cenią w młodych osobach ich dynamizm, otwartość i kreatywność. Studenci są dużo bardziej mobilni i elastyczni niż doświadczeni pracownicy, których mogą ograniczać zobowiązania rodzinne. Młode osoby często też przynoszą świeże spojrzenie do firmy, potrafią także wypracować alternatywne rozwiązania. – Zatrudnienie studenta daje pracodawcy wymierne korzyści finansowe, takie jak chociażby opłacony ZUS. Firmy zazwyczaj zawierają z młodą osobą umowę zlecenie, która nie wymaga wypłacania wynagrodzenia za okres chorobowy, ani urlop, a także nie przewiduje okresu wypowiedzenia. Dotyczy to osób zatrudnianych do 26 roku życia. Elastyczne warunki zatrudnienia doceniają obie strony umowy – podsumował Krzysztof Inglot Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

 

*Dane: Główny Urząd Statystyczny, dane za I kwartał 2014 roku.

 

Źródło: Grupa Kapitałowa Work Service

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,