Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Posted on 0

Rekrutacja, a następnie zaangażowanie nowego pracownika w obowiązki, wymaga od pracodawcy sporego nakładu czasu, pracy oraz nakładów finansowych. Dlatego też zrozumiałym wydaje się fakt, że pracodawca chcąc ustrzec się przed ryzykiem związanego z zatrudnieniem niewłaściwej osoby, podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie pytał o szereg niełatwych kwestii m.in. o przyczyny poszukiwania nowego zatrudnienia.

Jest to pytanie, które pada na wielu rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ znając na nie odpowiedź pracodawca może dowiedzieć się co może stać się przyczyną, że od niego też będziemy chcieli odejść. Ponadto zapewniają mu wskazówkę, jakie warunki należy zapewnić pracownikowi, aby go nie stracić. Wybierając się na rozmowę rekrutacyjną warto przygotować sobie „właściwe” odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów zmiany pracy. Oto kilka przykładów:

– poszukiwanie nowych pól do realizowania, czyli chęć sprawdzenia się w odmiennej branży,

– pragnienie większego rozwoju, którego zakres należy określić,

– powołanie się na zdobytą wiedzę, doświadczenie lub umiejętności, które chcielibyśmy wykorzystywać w nowej pracy,

– powołanie się na osiągnięcia zawodowe i wyrażenie w sposób taktowny chęci awansu lub wyższych dochodów.

Nie można zaprzeczyć temu że w większości przypadków nie możemy wyjawić prawdziwych powodów, które skłoniły nas do szukania nowej pracy, ale powyższe odpowiedzi na pewno ułatwią odpowiednio odnieść się do tego niełatwego pytania.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Jak ubierają się Europejczycy na spotkania biznesowe?

Posted on 0

Jeśli chodzi wygląd zewnętrzny w pracy Polacy coraz więcej czasu i pieniędzy przeznaczają na zadbanie o swój strój. Zgodnie z oceną specjalistów w kwestii gustu należymy do grupy tych lepiej dobierających ubiór do okoliczności. A jak wypadamy w porównaniu z innymi nacjami europejskimi?

Francuzi bez wątpienia cechują się dużą elegancją, chociaż młodsze pokolenie obecnie ubiera się z wystudiowaną nonszalancją. Ponadto, u Francuzów kwestią znaczącą w doborze ubioru jest region, w którym mieszkają. Na przykład osoby pochodzące z południa nie przyjdą na spotkanie służbowe w garniturze ani krawacie, lecz wybiorą mniej formalny strój. W odróżnieniu do nas, Francuzi nie przywiązują dużej wagi do dodatków, ale lubują się w markowej biżuterii również panowie.

Niemcy zasadniczo trzymają się klasycznego, biznesowego dress-codu. Uważać muszą przede wszystkim panie, którym nie wolno zakładać ubrań zbytnio odsłaniających nogi czy dekolt. Nie jest wskazany mocny makijaż oraz buty na obcasie wyższym niż 6 cm. Jako naród konsekwentny w trakcie spotkań biznesowych czy rozmów kwalifikacyjnych również w stosunku do innych mają oczekiwania względem odpowiedniego ubioru.

Po przeciwnych stronach stoją Włosi i Holendrzy. Tych pierwszych na pierwszy rzut oka można rozpoznać po wytwornym ubiorze i perfekcyjnie dobranych dodatkach, z kolei dla Holendrów ważna jest przede wszystkim swoboda w ubiorze, więc na spotkanie służbowe założą raczej dżinsy i koszulkę.

W Polsce uważa się, że w trakcie pracy czy spotkania służbowego strój ma być adekwatny do profilu firmy, którą reprezentujemy, a także czysty oraz odpowiedni do realizowanych przez nas czynności.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Biznes | Tagged , , , , , , , , ,

Czy Instytucja Praw Przedsiębiorcy będzie się cieszyła zaufaniem?

Posted on 0

Z powszechnych analiz wynika, iż ponad 70% krajowych przedsiębiorstw chciałoby, aby w Polsce działał Rzecznik Praw Przedsiębiorców.

Urzędnik taki miałby rozwiązywać wątpliwości biznesmenów z państwem oraz służyć im pomocą prawną. Ponieważ wiele ze znacznych, średnich i niewielkich przedsiębiorstw styka się z problemami na co dzień, utworzenie takiej instytucji byłoby dla nich ogromnym plusem. Co prawda ministrowie mówią o planach powołania do życia takiej organizacji, ale jak na razie żadne działania nie zostały podjęte.

Firmy niechętne utworzeniu Rzecznika Praw Przedsiębiorców mówią, iż taka organizacja nic nie zmieni. Bezprawie państwowych pracowników jest tak ogromne, a prawo tak skomplikowane, że włączenie kolejnej osoby w konflikt wywoła tylko zbędne zamieszanie. Dodatkowo byłby to kolejny wydatek państwowych środków, których i tak jest już mało.

W rzeczywistości nikt nie zdefiniował miejsca pokrywania wydatków funkcjonowania opisanych specjalistów bezpośrednio z budżetu państwa. Przedsiębiorstwa czekające na utworzenie takich biur sugerują, iż mogą to być środki z funduszy pracy bądź z tytułu zarobionych środków z aktywności zawodowej specjalisty do spraw prawa pracy.

Na werdykt czy Rzecznik Praw Przedsiębiorcy zostanie utworzony, musimy jeszcze zaczekać. Niemniej jednak badania pokazują, iż przedsiębiorcy oczekują pomocy w kontaktach z urzędami państwowymi.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Posted on 0

W roku 2012 wielu podmiotom będzie ciężej uniknąć prowadzenia pełnej księgowości, jako że zmienił się próg dochodów netto. Pułap, jaki obowiązywał, wynosił 5 293 440zł, z kolei teraz jest to suma 4 936 560 zł.

Spis dochodów przedsiębiorstwa jest znaczny i zaliczają się do niego m.in.:

– zmienność wartości walut,

– kwoty dotyczące dofinansowania i innych bezpłatnych świadczeń, w tym otrzymanych w naturze,

– sumy zwróconych zobowiązań i umorzonych czy tez przedawnionych zobowiązań,

– kwotę podatków od świadczeń i towarów,

– zyski będące wynikiem najmu, dzierżawy czy innych umów o porównywalnym zakresie.

Warto dostrzec, że osobom fizycznym, spółkom cywilnym i jawnym osób fizycznych i spółkom partnerskim pozwala się na stosowanie reguły rachunkowości określonej również od początku następnego roku podatkowego, jeśli przychód netto równy jest 4 936 560 zł. Warunkiem jest złożenie postanowienia do Urzędu Skarbowego przed rozpoczęciem roku obrotowego.

W praktyce wiele firm sumiennie zlicza wszystkie dochody, żeby uniknąć prowadzenia kłopotliwych ksiąg rachunkowych.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Serwisowanie kas fiskalnych

Posted on 0

Przedsiębiorstwo aktywne w sektorze usług komputerowych nie potrzebuje charakterystycznych zezwoleń, wystarczy, że zostanie utworzona jednostka. Jeżeli jednak planujemy rozszerzyć aktywność o serwisowanie urządzeń fiskalnych, będziemy wtedy potrzebować konkretnych pozwoleń.

Większa część podmiotów gospodarczych ma obowiązek stosować urządzeń rejestrujących, a tym samym odpowiednio je serwisować. Dlatego powstaje sporo grup serwisujących, za które ponosi odpowiedzialność twórca owych urządzeń. Tylko wytwórca może udzielić autoryzacji przedsiębiorcom prowadzącym wyżej wymienioną aktywność oraz upełnomocnić zatrudnionych do prowadzenia zadań przy kasach fiskalnych. Zgodnie z przepisami serwis i jego pracownicy mają obowiązek być ujęci u wytwórcy i zanotowany do „ Księgi serwisowej”.

Do zadań serwisanta zalicza się m.in.:

– wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego urządzeń,

– usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia,

– legitymowanie się legitymacją nadaną przez twórcę,

Z przedstawionych powyżej zastrzeżeń wynika, że by móc otworzyć serwis sprzętów fiskalnych, trzeba zdobyć uprawnienia u producenta i stać się jego reprezentantem. Mając upoważnienia do serwisowania posiadamy zapewnienie stałych zarobków, gdyż konsumentów kas jest coraz więcej.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Posted on 0

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której suma zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości wykonanych przez niego wytworów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w zakładach, w których pod uwagę brane są ilościowe rezultaty pracy i służy stymulacji produkcji.

Forma akordowa istnieje w trzech odmianach:

– akord prosty – za pojedynczą wykonaną operację czy gotowy wyrób płacona jest jednakowa stawka,

– akord progresywny – uwzględnione są kolejne komponenty wyrobu, za które płaci się kwotę wyższą niż za poprzednie,

– akord degresywny – po przekroczeniu określonego progu za kolejne wyroby płaca jest mniejsza.

Korzyścią wynikającą z wynagrodzenia akordowego jest bezpośredni związek pomiędzy wydajnością pracy a wartością zarobków, co powoduje zwiększenie odpowiedzialności i zainteresowania pracą. Negatywnym aspektem tej formy jest to, że taka forma powoduje rywalizację i budzi konflikty pomiędzy pracownikami, co może znacznie utrudniać współpracę.

Wynagrodzenie akordowe stosowane jest najczęściej w fabrykach, w których efekty ilościowe mogą być jasno zmierzone, a także możliwa jest weryfikacja ich jakości i ustalenie norm pracy. Normy te powinny być adekwatne do możliwości zatrudnionych, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Czy pracownicy powinni znać tematy przyszłych zebrań?

Posted on 0

Każde zorganizowane zebranie ma na celu określenie jakiegoś celu. Najczęściej spotkania odbywające się w firmach mają charakter czysto teoretyczny. Jak przeprowadzić takie zebranie, by w jak najkrótszym czasie przekazać ważne informacje, a uczestnicy wykazywali aktywność?

Po pierwsze zebrani muszą wcześniej poznać cel zwołania, aby mogli się przygotować i mieć okazję aktywne uczestnictwa w rozmowach. Nie obejmuje to przekazania planu działań spotkania, ale pobieżnych informacji.

Pracownicy powinni mieć pojęcie, jakie efekty ma przynieść owe działanie. Będą wtedy wiedzieli, czego dokładnie od nich oczekujemy. Pozwoli to na minimalizację straty czasu w ramach niepotrzebnych rozważań.

Najczęściej dyskusje są organizowane w obrębie konkretnych aktywności w przedsiębiorstwie, jednakże nie zawsze jest to możliwe, a gospodarz musi dostosować sposób przekazywania danych do wszystkich.

Największe wymagania ma się w stosunku do organizatora, to w końcu od niego zależy efektywność przedsięwzięcia. Osoba taka musi mieć przydatne cechy personalne i umieć reprezentować dane przed znaczną publicznością.

Według powiedzenia: „Co dwie głowy to niejedna” od takich spotkań oczekuje się innowacyjnych pomysłów. Każdy w inny sposób postrzega problemy i ma inne metody ich rozwiązywania.

W związku z powyższym istotna jest predyspozycja pracy w zespole w trakcie rekrutacji na stanowiska w większych korporacjach.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Kto otrzymuje tak zwane rozłąkowe?

Posted on 0

Pracownicy decydujący się na wyjazd w ramach aktywności zawodowej mogą liczyć na dodatki pieniężne z tytułu rozłąki. Szczególnie dotyczy to rodziców, którzy na dłuższy termin opuszczają domy i dzieci.

Owa ulga pieniężna przysługuje podwładnym, którzy wyrazili zgodę na czasową zmianę adresu miejsca pracy, gdy:

– ich obecny adres zatrudnienia zlokalizowany był w określonej miejscowości bądź dojeżdżanie tam każdego dnia było nieuciążliwe,

– pracowali w odrębnym miejscu niż zameldowanie, jednakże dla pracy zamieszkali z bliskimi w mieszkaniu opłacanym przez pracodawcę.

Na wartość świadczenia nie mają ponadto wpływu:

– wszelkie nieobecności w pracy,

– zwolnienia z obowiązków zawodowych,

– urlop, nawet ten nienależny,

– wycieczki służbowe,

– przebywanie w miejscu zamieszkania,

– pobyty w instytucjach zdrowia i zwolnienia lekarskie.

W rzeczywistości wysokość otrzymywanego dodatku rozłąkowego stanowi 95% sumy diety określonej dla każdego dnia w ramach wyjazdów biznesowych. Najczęściej pieniądze z tego powodu otrzymują żołnierze, politycy, funkcjonariusze celni i przedstawiciele państwowych sądów.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Wyjazd służbowy a koszty uzyskania przychodu

Posted on 0

Wyjazd pracownika z powodów służbowych zwykło określać się delegacją. Efektem przeprowadzenia takiej podróży jest rozliczenie wypadków przejazdowych i wyżywienia oraz zakwalifikowanie wszystkich wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Czy każda delegacja musi być udokumentowana na druku delegacyjnym? Co z KPiR?

Obowiązkiem zatrudnionych jest uczestniczenie w wyjazdach delegacyjnych. Mogą to być szkolenia, konferencje, narady czy spotkania z kontrahentami. Warunek jest jeden, działania te muszą być organizowane poza miejscowością zamieszkania podwładnego lub lokalizacją firmy.

Sposób wpisywania wyjazdów do kosztów zależy od wybranych metod księgowych przedsiębiorcy. Istotne, żeby wszystkie informacje były jasno sformułowane i nie budziły najmniejszych wątpliwości. W przypadku druków delegacyjnych (druki na użytek przedsiębiorstwa) trzeba natychmiastowo wypełniać po powrocie z podróży służbowej. Konieczne będzie umieszczenie danych osobowych, powodu wyjazdu oraz wydatków związanych z delegacją.

Ustawa podatkowa nie opisuje szczegółowej czynności postępowania w sytuacji zaliczania delegacji do kosztów. Aczkolwiek pilnowanie porządku w dokumentach stanowczo uprości przedstawienie najważniejszych pism i wydatków.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Czy dochód to tylko zyski ze sprzedaży dóbr i usług?

Posted on 0

Wartość osiąganych przychodów to ważny czynnik w kwestii sposobu prowadzenia księgowości. Od 2012 roku obowiązuje prawo określające, iż przedsiębiorstwa osiągające dochód mniejszy niż 1, 2 miliona euro mogą rozliczać się z niepełnej księgowości.

Limit ten jest o wiele niższy niż w okresach ubiegłych. Przedsiębiorcy nie mogą zsumować tylko przychodów na bazie sprzedaży towarów do określania wartości przychodu. Zgodnie z ustawą o PIT do tej kwoty zalicza się także:

– zyski uzyskane ze sprzedaży eksploatowanych w aktywnej działalności rzeczy trwałych, części majątku oraz innych licencji, wartości nierzeczowych i prawnych,

– otrzymane świadczenia, subwencje, dotacje,

– wahania wartości walut,

– otrzymane legalnie kary,

– odsetki i przedawnione zobowiązania,

– kwoty podatków od odprowadzonych przedmiotów transakcji,

– środki z kwestii wynajmu lub odszkodowań,

– inne wartości otrzymane w naturze.

Gdy jednak przychód obliczony z uwzględnieniem wszystkich powyższych zysków nie przekracza prawnego limitu, przedsiębiorcy i ich wspólnicy powinni złożyć adekwatną deklaracje w Urzędzie Skarbowym o korzystaniu z niepełnej rachunkowości. Ponadto pamiętajmy, iż wszelkie transformacje walut obcych na polską realizujemy w oparciu o średni kurs danych walut podawany przez Narodowy Bank Polski.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,