Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Komu można udzielić urlop na poratowanie zdrowia?

Posted on 0

Jednym ze szczególnych urlopów uznawanych przez prawo polskie jest urlop dla poratowania zdrowia. Mogą go otrzymać pracownicy z konkretnych grup w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia stanowi odmianę urlopu pracowniczego, która jest najbardziej podobna w swym celu do urlopu wypoczynkowego. To zezwala na pobyt na tych dwóch urlopach w tym samym czasie.

Kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących tego urlopu. Robią to szczegółowe zapisy branżowe i wewnętrzne regulaminy zakładowe. Urlop dla poratowania zdrowia należy do dodatkowych przywilejów zatrudnionego obok innych uprawnień urlopowych.

Z reguły przysługuje on osobom pracującym w ciężkich i szkodliwych warunkach, wymagających udania się po określonym czasie na leczenie w celu przywrócenia pełnej sprawności i zdolności do pracy oraz jej odpowiedniego kontynuowania.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia mają pracownicy z konkretnych grup branżowych, czyli: nauczyciele i nauczyciele akademiccy, policjanci, sędziowie oraz prokuratorzy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Praca na studiach to konieczność

Posted on 0

Łączenie pracy ze studiowaniem to już nie wybór, a konieczność. Tylko dzięki temu młodzi zdobędą doświadczenie oraz kompetencje potrzebne do znalezienia solidnej pracy po studiach. Według danych Work Service studenci najczęściej znajdują pracę w call center, gdzie mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 zł do 16 zł brutto za godzinę.

 

Studenci coraz chętniej łączą pracę ze studiami. Jest to spowodowane trudną sytuacją młodych na rynku pracy. Najliczniejszą grupą bezrobotnych w Polsce, bo aż 28,8%* stanowią osoby w wieku 24-35 lat. Osoby młodsze, w wieku do 24 lat to 17,5%* wszystkich bezrobotnych. Wskaźnik ten w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie.

 

Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych wynika między innymi z niedostosowania edukacji do wymagań biznesu. Na rynku powstają nowe zawody, które nadal ciężko odnaleźć w ofercie edukacyjnej polskich uczelni – powiedział Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service SA. Dlatego zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas nauki, jest jednym z kluczowych elementów poprawy sytuacji studentów i absolwentów na rynku pracy. Jeśli sytuacja w szkolnictwie wyższym nie ulegnie zmianie, wkrótce dla wielu studentów, zwłaszcza kierunków humanistycznych, zdobywanie doświadczenia w trakcie studiów będzie jedyną alternatywą – dodał Tomasz Hanczarek.

 

Stanowisko Stawka godzinowa* Wynagrodzeniemiesięczne* Wymagania
Konsultant ds. Wsparcia Działu Finansowego 19 zł 3252 zł 1) Student ekonomii /nauk pokrewnych 2) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Doradca ds. Telefonicznej Obsługi Klienta 12 – 16 zł 2016 – 2688 zł 1) Komunikatywność i chęć do pracy
2) Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
Konsultant Telefoniczny 13 – 15 zł 2084 zł – 2520 zł 1) Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
Doradca Klienta ds. Sprzedaży Produktów Bankowych 12 zł 2017 zł 1) Doświadczenie w sprzedaży usług bankowych lub obsłudze klienta2) Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office3) Otwartość i komunikatywność 4) Podstawowa znajomość języka angielskiego

 

Referent ds. Weryfikacji Dokumentacji Bankowej 12 zł 2016 zł 1) Min. 2. rok studiów (studenci wieczorowi/niestacjonarni)2) Znajomość j. angielskiegow stopniu komunikatywnym

3) Podstawowa znajomość prawa bankowego (szczególnie w zakresie tajemnicy bankowej)

*wynagrodzenie brutto Dane własne Work Service SA

Najwięcej ofert pracy dla studentów czeka w call center. W pracy na stanowisku telefonicznego doradcy klienta studenci mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 zł do 16 zł brutto. Zatrudnienie w call center umożliwia wypracowanie umiejętności, takich jak: praca w zespole, obsługa klienta (także w języku obcym), komunikatywność, czy praca pod presją czasu. Stale poszukiwani są także kandydaci do pracy w bankowości i finansach, gdzie podstawowym warunkiem zatrudniania jest znajomość języka obcego.
Tu stawki wahają się od 12 zł jako referent czy doradca klienta, aż do 19 zł na stanowisku konsultanta ds. wsparcia działu finansowego, na którym wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i kierunkowe studia. Praca w bankowości rozwija zdolności analitycznego myślenia i poszerza wiedzę z zakresu finansów. To umiejętności, które w wielu przypadkach mogą być podstawą do budowania dalszej kariery.

 

Gdzie szukać ofert pracy?

 

Wsparcia w poszukiwaniu pracy można szukać m.in. w Akademickim Biurze Karier. Głównym zadaniem tej organizacji jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy. Można w niej zaczerpnąć informacji o dostępnych szkoleniach, czy aktualnych ofertach pracy. Wiele firm szukających pracowników wśród studentów zamieszcza ogłoszenia tylko w takich instytucjach, dzięki czemu osoby młode znajdują oferty przygotowane specjalnie dla nich. Innym rozwiązaniem jest zarejestrowanie się w lokalnym Urzędzie Pracy. Student oprócz uzyskania informacji na temat dostępnych ofert pracy, może również skorzystać z usług doradcy zawodowego, który pomoże w przygotowaniu profesjonalnego CV i wesprze w ukierunkowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej. Z pomocy Urzędu Pracy mogą skorzystać jednak tylko osoby studiujące w systemie niestacjonarnym.

 

Coraz więcej studentów szuka pracy bezpośrednio w agencjach pracy. Współpraca z agencją daje możliwość zatrudnienia w wielu firmach, a to z kolei pozwala zdobyć bogate doświadczenie i poznać specyfikę różnych zawodów. Młodzi ludzie najczęściej decydują się na pracę dorywczą w takich zawodach jak kelner czy konsultant telefoniczny. Nie brakuje także osób, którym pomagamy znaleźć pracę zgodną z ich kierunkiem studiów i dającą perspektywę zatrudnienia na dłużejBardzo często pomagamy studentom w znalezieniu pracy, która zalicza im praktyki studenckie oraz pozwala zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na uczelni. Najczęściej z tej możliwości korzystają studenci kierunków ekonomicznych– powiedział Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

 

Młodzi ludzie mogą również szukać ogłoszeń o pracę w prasie, internecie, czy na portalach społecznościowych o tematyce związanej z karierą. Bardzo popularny stał się też networking. Jak wynika z drugiej edycji Barometru Rynku Pracy Work Service to właśnie przez znajomych Polacy najczęściej szukają nowej pracy (73 % badanych).

 

Pracodawcy cenią studentów

 

Pracodawcy cenią w młodych osobach ich dynamizm, otwartość i kreatywność. Studenci są dużo bardziej mobilni i elastyczni niż doświadczeni pracownicy, których mogą ograniczać zobowiązania rodzinne. Młode osoby często też przynoszą świeże spojrzenie do firmy, potrafią także wypracować alternatywne rozwiązania. – Zatrudnienie studenta daje pracodawcy wymierne korzyści finansowe, takie jak chociażby opłacony ZUS. Firmy zazwyczaj zawierają z młodą osobą umowę zlecenie, która nie wymaga wypłacania wynagrodzenia za okres chorobowy, ani urlop, a także nie przewiduje okresu wypowiedzenia. Dotyczy to osób zatrudnianych do 26 roku życia. Elastyczne warunki zatrudnienia doceniają obie strony umowy – podsumował Krzysztof Inglot Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

 

*Dane: Główny Urząd Statystyczny, dane za I kwartał 2014 roku.

 

Źródło: Grupa Kapitałowa Work Service

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , ,

Związek Banków Polskich i Związek Firm Doradztwa Finansowego wydają wspólną Rekomendację dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Posted on 0

Walne Zgromadzenie Związku Firm Doradztwa Finansowego i Zarząd Związku Banków Polskich przyjęły wypracowaną wspólnie przez ekspertów obu instytucji Rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych. Głównym celem Rekomendacji jest ustanowienie podstawowych, jednolitych standardów i zasad obsługi Klienta na rynku doradztwa finansowego w zakresie oferowania i sprzedaży kredytów hipotecznych.

Efektywny i konkurencyjny rynek kredytów hipotecznych jest ważnym elementem stabilności systemu finansowego. Dziś oprócz banków działa na nim wiele zróżnicowaniem podmiotów. W efekcie, pod nazwą doradztwa kredytowego kryją się usługi o różnym zakresie i niejednolitym poziomie jakości oferowanych usług.

Rynek pośrednictwa kredytowego w Polsce rozwijał się dynamicznie, ale bez określonych ram prawnych i standardów jakości, szczególnie odnoszących się do specyficznych usług związanych z oferowaniem i udzielaniem kredytów hipotecznych. Jak wynika z danych ZFDF i ZBP, w drugim kwartale 2014 roku, tylko za pośrednictwem doradców zrzeszonych w ZFDF, udzielono aż 38% ogółu nowych kredytów hipotecznych.

Wprowadzenie Rekomendacji dobrych praktyk dla Doradców kredytowych w procesie oferowania i sprzedaży kredytów hipotecznych jest niezbędne. W założeniach powinno to pozwolić na stworzenie ram prawnych działania Doradców kredytowych w kontekście tworzenia odpowiedzialnego i miarodajnego rynku hipotecznego oraz tworzenia podstaw do budowy zaufania konsumentów do instytucji kredytowej i Doradców kredytowych.

Rekomendacja wpisuje się w szerszy zakres działań zmierzających do uregulowania działalności pośrednictwa kredytowego na poziomie unijnym. Na taką potrzebę zwrócono uwagę w nowej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. – Dyrektywa wskazuje na współmierną odpowiedzialność banków i pośredników kredytowych w prawidłowym udzielaniu kredytów hipotecznych, pomimo tego, iż w ostatecznym rozrachunku to instytucja finansowa przyjmuje ryzyko kredytowe kredytobiorcy, zabezpieczenia kredytu i samego produktu kredytowego – mówi Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w ZBP.

– Klienci sektora finansowego mają prawo każdorazowo oczekiwać wysokich standardów jakości obsługi. Wypracowana przez nas rekomendacja definiuje podstawowe standardy i wskazuje kryteria postępowania Doradców kredytowych, które pozwalają na zbudowanie długoterminowej relacji z Klientem, opartej na zaufaniu, uczciwości, sprawiedliwości, profesjonalizmie i dbałości o interes Klienta. Wypracowane wspólnie zasady służą ochronie interesów Klienta korzystającego z usług Doradców kredytowych – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Wchodząca w życie z dniem 1 września 2014 roku Rekomendacja obowiązywać będzie wszystkie firmy zrzeszone w ZFDF. To pierwszy dokument regulujący branżę doradztwa kredytowego w kontekście kredytów hipotecznych w tak szerokim zakresie. Reguluje ona m.in. standardy etyczne i kompetencje oraz wskazuje sposób prezentacji konsumentom wstępnych warunków kredytowania. Podejmuje także kwestie zarządzania konfliktem interesów, komunikacji i obiegu dokumentów oraz ochrony danych i procesu reklamacji.

Ogromny rozwój branży doradztwa finansowego w sprzedaży kredytów hipotecznych sprawił, że niezbędne stało się ustanowienie jednolitych standardów jakości ich pracy. W Polsce obecnie dwa na pięć kredytów hipotecznych udzielanych jest za pośrednictwem doradcy zrzeszonego w ZFDF. Jako organizacja skupiająca największe firmy tego sektora postanowiliśmy wyznaczać standardy, zgodnie z którymi działać będzie cała branża. Wierzymy bowiem, że będzie to początek wzrostu jakości usług całego rynku. Do wprowadzania zapisów Rekomendacji zapraszamy także firmy spoza ZFDF – mówi Andrzej Oślizło, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego

Związek Firm Doradztwa Finansowego i Związek Banków Polskich prowadzą dalsze wspólne prace mające na celu ustalenie sposobu weryfikacji odpowiedniego poziomu wiedzy i kompetencji Doradców kredytowych. Opracowują także propozycje zasad ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

 

 Źródło: ZFDF

Posted in Bankowość, Biznes, Finanse, Polska, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Ustawa deregulacyjna została zmieniona. Nie wiadomo czy inżynierowie będą mogli projektować budynki w miastach

Posted on 0

Ustawa deregulacyjna zakładała, że już nie tylko architekci, ale także inżynierowie będą mogli projektować nieduże budynki w miastach. Jak się jednak okazuje resort infrastruktury i rozwoju chce inaczej.

Zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) większość rozwiązań, które zawarto w projekcie rozporządzenia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest sprzecznych z ustawą deregulacyjną.

Okazuje się, że oddany w ubiegłym tygodniu do konsultacji projekt w znacznym stopniu różni się od tego, który był przedstawiany posłom podczas procedowania ustawy regulacyjnej. Wycofano bowiem dotychczas proponowane regulacje i na ich miejsce zamieszczono inne. Dotyczy to m.in. zapisów w zakresie metody egzaminowania kandydatów. Obecnie liczba pytań egzaminacyjnych uzależniona jest od poziomu uprawnień, o które ubiega się kandydat. Według projektu każdy będzie musiał odpowiedzieć na 90 pytań, a właściwą odpowiedź wytypować spośród czterech, a nie jak obecnie trzech opcji. Egzamin ma też wyglądać inaczej pod kątem merytorycznym.

PIIB wyraził obawę, że do jesiennej sesji egzaminacyjnej nie uda się dostosować aktualnej bazy pytań do nowych wymagań. To może z kolei stanowić podstawę do składania dużej liczby odwołań w przypadkach niezdania.

Następną kwestią poddawaną w wątpliwość jest zapis dotyczący inżynierskich uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, które w ograniczonym zakresie uprawniały do projektowania obiektu o kubaturze do 1 tys. m sześc. Wyłącznie na terenie gospodarstwa rolnego lub leśnego. W początkowej wersji deregulacji deklarowano odstąpienie z tego ograniczenia.

W opinii Andrzeja Rocha Dobruckiego, szefa PIIB obecny sposób zawężenia uprawnień jest nieuzasadniony i krzywdzący dla inżynierów budownictwa. Projekt będący podstawą inwestycji na terenach wiejskich może być równie dobrze wykonywany na terenach miejskich. Warunki techniczne nie różnicują projektów ze względu na teren, na którym mają być realizowane – twierdzi Dobrucki.

Zaznacza też, że jest to niezgodne z ideą deregulacji. Nie zostanie bowiem poszerzony krąg osób mających uprawnienia do projektowania budynków.

Te same względy skłoniły izbę do żądania dokładnego wskazania w przepisach, kto jest uprawniony do przygotowywania projektów zagospodarowania terenu lub działki.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie wytłumaczyło, dlaczego projekt uległ zmianie w tak dużym zakresie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Co to jest klauzula sumienia?

Posted on 0

Jednym z praw lekarzy, położnych i pielęgniarek jest możliwość powołania się na klauzulę sumienia. Do czego się ona odnosi?

W polskim prawie klauzula sumienia pojawiła się wraz z wprowadzeniem ustawy z 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Dotyczy ona tego, iż lekarz może odmówić podjęcia się działań, które są niezgodne z jego sumieniem, takich jak na przykład dokonania zabiegu in vitro, aborcji, co do której są wskazania medyczne czy wystawienia recepty na tabletki antykoncepcyjne.

Innymi słowy wraz z wprowadzeniem klauzuli sumienia lekarze, ale także pielęgniarki i położne mogą nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z ich sumieniem, światopoglądem, przekonaniami czy wyznawanymi wartościami.

Jednak, aby móc się na nią powołać, lekarz powinien spełnić kilka wymogów, którymi obwarowana jest klauzula. Po pierwsze lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia w przypadku występowania niebezpieczeństwa utraty życia, uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, jak również w pozostałych nagłych przypadkach. Jeżeli nastąpi taka sytuacja lekarz, bez względu na swoje przekonania, musi udzielić pomocy.

Po drugie lekarz, który odmawia świadczenia usługi lekarskiej powołując się na klauzulę sumienia, powinien określić realne możliwości realizacji tego świadczenia. Chodzi tu na przykład o skierowanie do innego specjalisty lub ośrodka leczniczego. Lekarz, który nie wyraził zgody na podjęcie leczenia, musi też swoją decyzję odpowiednio uargumentować oraz sporządzić dokumentację całej sytuacji. W przypadku, gdy lekarz wykonuje swoją pracę na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, jest również zobowiązany zawiadomić o swojej decyzji w formie pisemnej przełożonego.

Uregulowania w zakresie klauzuli sumienia znajdują się również w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Jaki jest zakres działań PIP?

Posted on 0

W zakres kontroli i nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi działalność wszystkich przedsiębiorstw w kwestii przestrzegania przez nie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów odnoszących się do legalności zatrudnienia.

Kontrola PIP dokonywana jest przez inspektorów pracy, którzy posiadają szereg uprawnień, które umożliwiają im m.in. swobodnie poruszać się po terenie zakładu pracy, wykonywać swoje obowiązki bez wcześniejszego powiadamiania, konieczności poddawania się rewizji osobistej czy posiadania przepustki. Dodatkowo inspektor może weryfikować tożsamość pracowników, a także wymagać od nich przekazywania ustnie lub pisemnie informacji w kwestii kontrolowanej sprawy. Takie same wymagania mogą być stawiane podmiotowi kontrolowanemu.

W sytuacji stwierdzenia naruszenia legalności zatrudnienia inspektor ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym właściwe instytucje, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organ podatkowy oraz policję i straż graniczną. Ma również prawo wystąpić z wnioskiem do sądu o nałożenie kary na osoby odpowiedzialne za wykryte nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w obrębie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwe jednostki PIP mają uprawnienia m.in. do:

– nakazania odstąpienia od działalności lub prac, gdy naruszenie wywołuje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników oraz przydzielenia innej pracy zatrudnionym, jeżeli nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,

– nakazania zlikwidowania stwierdzonych uchybień w określonym czasie,

– nakazania, w sytuacji gdy stan bezpieczeństwa i higieny pracy stwarza zagrożenie życia lub zdrowia osób zatrudnionych, zaprzestania prowadzenia określonej działalności,

– zakazania prowadzenia działalności lub wykonywania pracy w miejscach, w których stan warunków pracy stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osób zatrudnionych,

– nakazania uzgodnienia przyczyn i okoliczności wypadku,

– nakazania wypłaty pracownikom należnej płacy za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi.

Inspektor kontrolujący dany zakład pracy, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości może również nałożyć na właściciela firmy karę finansową w postaci mandatu w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Jeżeli wykroczenie ma miejsce co najmniej po raz drugi w trakcie dwóch lat, inspektor ma prawo nałożyć na niego karę w wysokości 5 tys. zł. W przypadku, gdy winny wykroczenia odmawia przyjęcia mandatu lub nie daje zgody na udostępnienie miejsc, które inspektor chce skontrolować lub odmawia udzielenia żądanych informacji, inspektor może uznać takie postępowanie za wykroczenie i nałożyć karę finansową w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Całkowite uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może zostać uznane za przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo pracy, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , , ,