Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Ustawa deregulacyjna została zmieniona. Nie wiadomo czy inżynierowie będą mogli projektować budynki w miastach

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Ustawa deregulacyjna zakładała, że już nie tylko architekci, ale także inżynierowie będą mogli projektować nieduże budynki w miastach. Jak się jednak okazuje resort infrastruktury i rozwoju chce inaczej.

Zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) większość rozwiązań, które zawarto w projekcie rozporządzenia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest sprzecznych z ustawą deregulacyjną.

Okazuje się, że oddany w ubiegłym tygodniu do konsultacji projekt w znacznym stopniu różni się od tego, który był przedstawiany posłom podczas procedowania ustawy regulacyjnej. Wycofano bowiem dotychczas proponowane regulacje i na ich miejsce zamieszczono inne. Dotyczy to m.in. zapisów w zakresie metody egzaminowania kandydatów. Obecnie liczba pytań egzaminacyjnych uzależniona jest od poziomu uprawnień, o które ubiega się kandydat. Według projektu każdy będzie musiał odpowiedzieć na 90 pytań, a właściwą odpowiedź wytypować spośród czterech, a nie jak obecnie trzech opcji. Egzamin ma też wyglądać inaczej pod kątem merytorycznym.

PIIB wyraził obawę, że do jesiennej sesji egzaminacyjnej nie uda się dostosować aktualnej bazy pytań do nowych wymagań. To może z kolei stanowić podstawę do składania dużej liczby odwołań w przypadkach niezdania.

Następną kwestią poddawaną w wątpliwość jest zapis dotyczący inżynierskich uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, które w ograniczonym zakresie uprawniały do projektowania obiektu o kubaturze do 1 tys. m sześc. Wyłącznie na terenie gospodarstwa rolnego lub leśnego. W początkowej wersji deregulacji deklarowano odstąpienie z tego ograniczenia.

W opinii Andrzeja Rocha Dobruckiego, szefa PIIB obecny sposób zawężenia uprawnień jest nieuzasadniony i krzywdzący dla inżynierów budownictwa. Projekt będący podstawą inwestycji na terenach wiejskich może być równie dobrze wykonywany na terenach miejskich. Warunki techniczne nie różnicują projektów ze względu na teren, na którym mają być realizowane – twierdzi Dobrucki.

Zaznacza też, że jest to niezgodne z ideą deregulacji. Nie zostanie bowiem poszerzony krąg osób mających uprawnienia do projektowania budynków.

Te same względy skłoniły izbę do żądania dokładnego wskazania w przepisach, kto jest uprawniony do przygotowywania projektów zagospodarowania terenu lub działki.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie wytłumaczyło, dlaczego projekt uległ zmianie w tak dużym zakresie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *