Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

W jaki sposób obliczyć różnice kursowe?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Przedsiębiorstwa, których zobowiązania lub zapłata wyrażone są w walutach obcych w rozrachunkach podatkowych muszą przeliczyć je na walutę rodzimą. Istniejące wówczas różnice podatkowe mają wpływ na wartość podstawy podatku.

Polskie regulacje podatkowe zabraniają ewidencji przychodów gospodarczych w walucie innej niż złotówki. Różnice kursowe obecne są w efekcie zmiany kursu waluty obcej pomiędzy dniem zawiązania umowy a dniem realizacji płatności z niej wynikającej. Kolejnym powodem jest zmiana wartości pieniężnych lub stanu środków własnych w walutach obcych. Określenie różnic kursowych polega na dwukrotnym przeliczeniu walut i zestawienie wyników. Pierwsze przeliczenie dokonywane jest po kursie waluty aktualnym w dniu podpisania umowy. Drugie z kolei w dniu, w którym obowiązywał dany kurs waluty i należność lub zobowiązanie zostało zapłacone. Różnicę kursową stanowi właśnie ta różnica, która wynikła z tych dwóch przeliczeń. Decydującym wskaźnikiem dokonania wyceny kursu waluty jest dokładnie zastosowany kurs, czyli kurs banku, w którym przedsiębiorca ma rachunek walutowy.

Zakup waluty w kantorze nie powinien być przeszkodą w ustaleniu różnic walutowych. Gdy podatnik ponosi koszty w innym kraju, jest on zobowiązany do rozliczenia różnic kursowych. Aby to zrealizować musi dokonać wyceny wartości poniesionego w obcej walucie kosztu a po dokonaniu zapłaty ustalić niższą lub wyższą jego wartość w stosunku do wartości tego kosztu w dniu zapłaty należności.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *