Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Zadania Głównego Inspektoratu Pracy

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Sprawozdania Centralnego Inspektoratu Pracy mówią rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracowników.

W kraju odbywa się około 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy przedsiębiorstw rocznie. Niestety specjaliści do spraw otoczenia pracy przekazują w trakcie nich ponad 300 tysięcy decyzji, a ponad 30% z nich dotyczy niedopuszczalnych naruszeń zasad bezpieczeństwa i zdrowia podwładnych.

Inne przestępstwa zakładów w sektorze prawa pracy to między innymi błędy formalne w tworzeniu i rozwiązywaniu porozumień o pracę, opóźnienia w wypłacie wypłat oraz niezapewnienie pracobiorcom czasu na regeneracje sił w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Oczywiście wszystkie te naruszenia prawa są obarczone koniecznością zapłacenia kar pieniężnych i zlikwidowania ich w przyszłości.

Scharakteryzowana Inspekcja Pracy nie zajmuje się wyłącznie kontrolą stanu rzeczywistego w polskich przedsiębiorstwach, ale prowadzi także kampanie reklamowe i promocje mające na celu uświadomienie pracowników i biznesmenów o ich możliwościach jak i obowiązkach.

Aktywność Inspektoratu Pracy przynosi pożądane wyniki, ponieważ z roku na rok scharakteryzowanych wykroczeń jest mniej. Niestety, ciężko jest wyeliminować problemy z przekazaniem wynagrodzeń, szczególnie gdy dana firma ogłasza upadłość.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *