Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W przypadku zajścia stosunku prawnego pomiędzy dwoma stronami mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Przez jego powstanie pracownik zobowiązuje się do spełniania określonej pracy na korzyść pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wskazanym i pod jego dyrekcją. Pracodawca zatrudnia pracownika i ma obowiązek zapewnienia mu wynagrodzenia. Zatrudnienie na takich regułach ma formę stosunku pracy. Jest to stosunek prawny, który ma charakter zobowiązaniowy i zaangażowane w niego są dwa równoprawne podmioty: pracownik i pracodawca.

Czynniki wyróżniające stosunek pracy to:

– odpłatność,

– podporządkowanie zatrudnionego,

– samodzielna realizacja obowiązków,

– wykonywanie czynności o charakterze ciągłym, powtarzającym się,

– ponoszenie przez zatrudniającego odpowiedzialności za złe wykonanie pracy lub brak jej zrealizowania.

Pracownikiem może być osoba, która osiągnęła 18. rok życia. W szczególnych warunkach, zatrudniona może być osoba powyżej 16. roku życia w celu kształcenia zawodowego.

Wykonywanie działań prawnych oraz nawiązywanie stosunku pracy może być realizowane przez osobę, która ma w tym obszarze zawężone zdolności, pod warunkiem, że stosunek pracy nie jest przeciwny dobru tej osoby.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *